top of page
  • Yazarın fotoğrafıKubilay Zer Göktürk

Yurtdışında Premed & YÖK Denkliği Olan Tıp Üniversiteleri

2024 YÖK yurtdışı tıp diplomaları denklik yönetmeliğine istinaden YKS şartı olmadan aday öğrencilerin başvuru yapabileceği ve mezuniyetleri neticesinde YÖK’den denklik alabileceği, Sophia Academy olarak çalıştığımız Avrupa tıp okullarını bu yazımızda keşfedebilirsiniz.

Bu üniversitelerin birinde tıp eğitimi planlayan adayların giriş sınavlarına hazır hale gelmeleri, uluslararası bir kurumda geçiş yılını tamamlayarak akademik özgüvenle birinci sınıftan tıp eğitimlerine başlamaları için ihtiyaç halinde üç premed pathway programından birini tercih edebilirler.

Yazımızın devamında, bu premed pathway programlarından birini tamamlayan adayların başvuru yapabilecekleri yurtdışı tıp fakültelerinin başvuru ve kabul şartlarını, yıllık toplam maliyetlerini öğrenebilirler ve akademik birikimlerine ve finansal durumlarına göre kendileri için en doğru yurtdışı tıp üniversitesini hedefleyebilirler.   

Yurtdışında Premed/Tıp Hazırlık/ Eğitimi

Yurtdışında (Avrupa) tıp eğitimi planlayan fakat akademik İngilizcesini kabul için gerekli seviyeye taşımak isteyen; bölüm derslerinde takviye ihtiyacı duyan her aday sunduğumuz premed opsiyonlarını değerlendirebilir.

Avrupa'da premed eğitimi adayın İngilizce seviyesine ve lise bölüm dersleri bilgisine istinaden bir ya da iki dönem olabilmektedir.

Avrupa ülkelerinde hangi premed okulunun (adayın mevcut akademik durumu gerekçelendirmeler esas alınarak) adaylar için en iyi olduğunu hem tecrübeye hem de verilere dayanarak; hangi premed okulunun onları başarı şanslarını arttıracağını ve hedeflerindeki Avrupa Tıp Fakültesine kabulünü sağlayacağını bilmekteyiz.

Biz, Sophia Academy olarak adayların hedef üniversite ve İngilizce + Bölüm bilgilerine istinaden şu üç premed okulunu önermekteyiz.

Bu üç okulun birinde tıp hazırlık eğitimi alan adayın hedefindeki Avrupa Tıp Fakültesinin sınavını başarıyla vermesinin akabinde fakültenin bulunduğu ülkeye transfer ve kayıt işlemlerini, ülkedeki/şehirdeki yerel rehberlik hizmetlerini sağlamaktayız.

Hangi Premed Programı Bana Uygun?

Bu üç hazırlık okullarının özellikle İngilizce dil seviyesini esas alan kendi kabul kriteri vardır vardır.

Adayın İngilizce seviyesi min. IELTS 5.0 olmalıdır.

Adayın İngilizce seviyesi min. IELTS 5.0 olmalıdır.

Step 1, Step 2, Step 3 şeklinde adayların dil yetilerine istinaden farklı üç seviyede eğitim sunulduğundan her seviyedeki aday başvuru yapabilir. Diğer iki premed okuluna göre daha yoğun bir İngilizce programı uygular ve uluslararası bir Amerikan kampüs üniversitesi olmasının avantajını kullanarak öğrenciyi İngilizce diline maruz bırakır. 

Dil Seviyesine İstinaden Okullar Arası Yapılabilecek Geçişler 

Her üç okul da Avrupa’da ve Schengen Bölgesi'nde bulunduğundan ve premed programlarının başlama ve bitiş tarihleri paralellik arz ettiğinden eğitimine bir okulda başlayan öğrenci Schengen Bölgesi'nde bulunmanın avantajını kullanarak ikinci dönemde diğer okulda eğitimine devam edebilir. İkinci dönem geçişleri adayın var olan dil seviyesine istinaden mümkündür.

Schengen Bölgesi’nde premed almanın avantajlarını kullanan öğrenciler hazırlık eğitimleri esnasında hedef üniversitelerini ziyaret edebilirler ve diledikleri takdirde misafir öğrenci olarak bulunabilirler. Böylece, hayatlarının en az 6 yıllarının geçeceği ve kariyerlerini şekillendirecek ülkenin kültürü, sosyal yaşamı, akademik atmosferi ile yakinen tanışmış olur. Yaşayarak ve bilerek alınan bir karar kadar isabetli ne olabilir ki!

1. Dil Seviyesi IELTS 2.0-3.0 ve 4.0-4.5 Olanlar

Bu öğrenci sadece AUBG Smartversity Premed Pathway programında eğitime başlayabilir. Birinci dönem sonunda dilerse Macaristan McDaniel College Premed Pathway programına ya da Çekya Charles Üniversitesi Premed Pathway programına geçiş yapar.

2. Dil Seviyesi IELTS 5.0-5.5 Olanlar

Bu öğrenciler diledikleri üç premed programından birinde eğitime başlayabilirler. İkinci dönem diğer iki okuldan birinde devam edebilirler.

Premed Eğitiminin Toplam Maliyeti

Ülkelere göre esas alınan aylık yaşam masrafları neticesinde premed okullarının yıllık maliyetleri aşağıdaki gibidir.

Çekya Charles Üniversitesi Premed Enstitüsü

Eğitim (6,600 EUR) + Konaklama (750 EUR) + Beslenme + Sosyal Yaşam (650 EUR) = 21,550 EUR

Bulgaristan Amerikan Üniversitesi-AUBG Smartversity Premed Enstitüsü

Eğitim (8,750 EUR) + Konaklama (200 EUR) + Beslenme + Sosyal Yaşam (500 EUR) = 15,650 EUR

Macaristan McDaniel Amerikan Koleji Premed Okulu

Eğitim (6,850 EUR) + Konaklama (750 EUR) + Beslenme + Sosyal Yaşam (650 EUR) = 21,750 EUR

PREMED SONRASI AVRUPA TIP ÜNİVERSİTELERİ

YÖK Denkliği Olan Yurtdışı Tıp Üniversiteleri Kabul Şartları ve Yıllık Toplam Maliyetleri

Son denklik yönetmeliğine istinaden (Mart 2024) YKS şartı olmadan aday öğrencilerin başvuru yapabileceği ve mezuniyetleri neticesinde YÖK’den denklik alabilecekleri, kurum olarak çalıştığımız Avrupa tıp okullarını, kabul şartlarını ve toplam yıllık maliyetlerini görebilirsiniz.

YKS şartı olmadan mezunlarına YÖK denklik hakkı verilen yurtdışı tıp üniversitelerinin kabul koşulları ülkelere göre aşağıdaki gibidir. 2024/2025 yıllık maliyet tutarı belirtilirken esas alınan kalemler eğitim + konaklama + beslenme + sosyal yaşam. Konaklama, beslenme, sosyal yaşam maliyetleri bu ülkelerde hâlihazırda eğitim alan tıp öğrencilerimizden elde ettiğimiz tutarlardır. Herkesin yaşam tarzı farklı olacağından toplam maliyeti standart aralıklarda tutmak istedik. Kastettiğimiz, bir yıllık eğitim ve yaşam maliyetinizin belirttiğimiz bu aralıkların altında mal etmenizin mümkün olmadığıdır. Bu ülkelerde diş hekimliği eğitimi planlayanlar da bahsi geçen yıllık maliyetlere %7-%10 aralığında ekleme yapabilirler. (tıp eğitimine istinaden diş hekimliği eğitiminin yıllık ücreti her zaman biraz daha pahalıdır)

SLOVAKYA’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2 (CEFR)=IELTS 6,0.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı(Mülakat): YOK

Yıllık Maliyet: 19,500 EUR – 22,000 EUR

LİTVANYA’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

Üniversite: Vilnius Üniversitesi 

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2 (CEFR)=IELTS 6,0.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı(Mülakat): VAR

Yıllık Maliyet: 23,000 EUR – 25,000 EUR

HIRVATİSTAN’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

Üniversite: Zagreb Üniversitesi 

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2+ (CEFR)=IELTS 6,5.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı(Mülakat): YOK

Yıllık Maliyet: 23,000 EUR – 25,000 EUR

SIRBİSTAN’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2 (CEFR)=IELTS 6,0.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı(Mülakat): VAR

Yıllık Maliyet: 19,000 EUR – 21,500 EUR

YUNANİSTAN’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2+ (CEFR)=IELTS 6,5.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir.

BMAT, MediTest-EU, A-Levels AAB at least in Chemistry, Biology giriş sınavından muaf olurlar.

Sözlü Giriş Sınavı (Mülakat): VAR

Yıllık Maliyet: 23,000 EUR – 25,500 EUR

ÇEKYA’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2+ (CEFR)=IELTS 6,5.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji, kimya, matematik veya fizik müfredatından sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı (Mülakat): VAR

Yıllık Maliyet: 26,000 EUR – 40,000 EUR

MACARİSTAN’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2 (CEFR)=IELTS 6,0.

Notlar: İyi biyoloji ve kimya notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından + Medikal İngilizceden sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı (Mülakat): VAR

Yıllık Maliyet: 26,000 EUR – 32,000 EUR

POLONYA’DA TIP EĞİTİMİ KABUL KOŞULU & YILLIK MALİYETİ

İngilizce Dil Seviyesi: en az B2+ (CEFR)=IELTS 6,5.

Notlar: İyi biyoloji, kimya, fizik notları ve iyi bir lise diploma notu kabulde avantajdır.

Yazılı Giriş Sınavı: lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir.

Sözlü Giriş Sınavı (Mülakat): VAR

Yıllık Maliyet: 26,000 EUR – 30,500 EUR

"Yurtdışında tıp okumak isteyen adayları oluşturabilecek iki sınıflandırma olabilir. Ağırbaşlılıkla hareket eden enerjik öğrenciler ve nasıl davranacağını bilmeyen zayıf iradeliler.

Birinciler, nerede olurlarsa olsunlar çok az imkânla harikalar yaratabilirler ve enerjilerini genellikle önce imkânları yaratmak için kullanırlar. 

İkinciler ise etrafları kütüphaneler ve laboratuvarlarla çevrili olsa da hiçbir şey yapmazlar, asla da yapmayacaklardır."

YURTDIŞI TIP EĞİTİMİNDE BİRİNCİLER İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE...

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page