top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Masaryk Üniversitesi (MUNI) - Çekya'da Tıp ve Diş Hekimliği Okumak

Eğitimin sadece yaş veya sosyal statü meselesi olmadığına inanan Masaryk Üniversitesi BM Sürdürülebilir Kalkınma konusunda Çekya’daki en iyi üniversitedir. Açık fikirli ve kendilerini çevrelerindeki insanların hayatlarını etkilemeye adayan mükemmel akademisyenleri ile Masaryk Üniversitesi 1919 yılından beri daha zeki bir dünya yaratmaya devam ediyor.

Masaryk Üniversitesi 10 fakülte, 400 çalışma programı ile neredeyse sınırsız bir akademik zenginliğe sahiptir. Burada öğrenciler, multidisipliner eğitim modelinden istifade ederken deneyler yaparlar, keşiflerde bulunurlar ve uzmanlaşırlar. Büyümeye ve teknolojik altyapısına en çok yatırım yapan Çek Üniversitesi olan Masaryk Üniversitesi tarihi binaları, modern kütüphaneleri ve yeni araştırma merkezleri ile bir dünya üniversitesidir. Son teknoloji laboratuvarları ile geleceğin tıp doktorlarına, diş hekimlerine ve eczacılarına hizmet etmekten gurur duyan Masaryk Üniversitesi son teknoloji araştırma tesisleri yaşam bilimleri, ileri malzemeler ve teknolojiler alanında bir bilimsel mükemmellik merkezidir.

Masaryk Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği YÖK Denkliği

Masaryk Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri YÖK'ün kabul ettiği uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca dünyada ilk bin üniversite arasında olduğundan mezunları YÖK denkliği alırlar. Masaryk Üniversitesi tıp ve diş hekimliği, eczacılık diplomaları AB, ABD ve diğer birçok ülkede tam olarak tanınmaktadır ve mesleki niteliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/EC Direktifine uygundur.

Masaryk Üniversitesi Dünya Sıralaması

Masaryk Üniversitesi, dünyaca prestijli ve YÖK tarafından da kabul edilen uluslararası üniversite değerlendirme kuruluşlarınca her zaman dünya üniversiteleri sıralamasında ilk bin üniversite arasındadır.

Masaryk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çekya'da tıp eğitimi için mükemmel tesislerde ve lokasyonda, kaliteli öğrenim fırsatı sunan Masaryk Üniversitesi Tıp Fakültesini seçen adaylar, altı yıllık tam zamanlı çalışma programını tamamlayarak MUDr'yi kazanırlar (Genel Tıp Doktoru).

İlk iki yıl müfredatta ağırlıklı olarak teorik dersler (Biyoloji, Biyofizik, Kimya ve Biyokimya, Anatomi, Histoloji ve Fizyoloji) yer alır. Bu dersleri tamamlayabilmek için, öğrencilerin lise düzeyinden mükemmel fen konuları bilgisine ihtiyaçları vardır. Dersler teorik, laboratuvar uygulamaları ve seminerlerden oluşmaktadır.

Dördüncü ve beşinci yıl boyunca öğrenciler, bireysel kliniklerde stajlarını tamamlar ve klinik eğitimi tamamlayan derslere katılırlar. Eğitimlerinin son yılında öğrenciler, mezuniyet öncesi uygulamalı eğitime katılarak, deneyimli hekimlerin gözetiminde kliniklerde ve bölümlerde çalışmaktadır. Çalışmalar sırasında öğrenciler ayrıca sağlık tesislerinin işleyişini ve uygulamada kullanılan prosedürleri öğrendikleri 4 blok yaz uygulamalı eğitimini tamamlarlar. Tıp Fakültesi yıllık eğitim ücreti 17,480 EUR. Masaryk Üniversitesi Tıp Fakültesi son başvuru tarihi 31 Temmuz

Masaryk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Masaryk Üniversitesi Diş Hekimliği Programının amacı, öğrencileri diş hekimliğinin bağımsız uygulamasına hazırlamak ve böylece mevcut bilgi düzeyine göre ve yasal düzenlemelere ve deontolojik kurallara uygun olarak yüksek mesleki düzeyde gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile tamamen uyumlu bir kredi sistemi içinde uygulanır ve bu nedenle öğrencilerin Avrupa ortak üniversitelerinde eğitimlerinin bir kısmını tamamlamaları için koşullar sağlar. Çalışma 10 yarıyıldan oluşur ve öğrencinin teorik, klinik öncesi ve sonraki klinik konularda kademeli olarak geçişine dayanır.

Diş Hekimliği Programının öğrenimi, 1) Konservatif Diş Hekimliği, Çocuk Diş Hekimliği ve Periodontoloji, 2) Protez Diş Hekimliği ve Ortodonti ve 3) Ağız ve Çene Cerrahisi alanlarında uygulamalı ve teorik bir bölümden oluşan Devlet Sınavı ile tamamlanır. Masaryk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yıllık eğitim ücreti 18,400 EUR. Masaryk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son başvuru tarihi 31 Temmuz

Masaryk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi 1952 yılında Çekya'nın 2. büyük üniversitesi olan Masaryk Üniversitesi'nin bir parçası olarak kuruldu. Eczacılık Fakültesi, Masaryk Üniversitesi bünyesinde akredite edilmiş iki Yüksek Lisans ve sekiz Doktora programında eğitim sunmaktadır. Araştırma ve Geliştirme, Tıp ve Doğa Bilimleri Fakülteleri MUNI ile yakın işbirliği içinde çalışan altı bölümde yürütülmektedir. Eczacılık Fakültesi'nin uzmanlaşmış birimleri aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü ve Dr. Protiva'nın Merkez Kütüphanesidir. 5 yıl süren Masaryk Üniversitesi eczacılık eğitimi öğrencileri 300 ECTS tamamlayarak tezlerini savunabilir ve mezun olabilirler. Yıllık eğitim ücreti 7,000 EUR. Masaryk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son başvuru tarihi 31 Ağustos.

Masaryk Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Kabul Şartları

Lise mezunu ve lise biyoloji, kimya ve fizik derslerinde başarılı olan; doktor olmak isteyen her aday Masaryk Üniversitesinde eğitim almak için başvuru yapabilir. Fakat, kabul alabilmesi için belli giriş koşullarını sağlamış olması gerekir.

Adaylar, Genel Tıp ve Diş Hekimliği dallarında Kimya, Biyoloji, Fizik veya Matematik konularında üç ayrı sınavdan oluşan yazılı giriş sınavı ile kabul edilir.

Her yazılı test, beş olası yanıttan yalnızca biri doğru olan 40 çoktan seçmeli soru içerir. Her test 60 dakika sürer. Sınav esnasında basit bir hesap makinesi dışında hiçbir periyodik tablo veya başka referans materyali gerekli değildir.

  • Tıp Fakültesi testi geçme notu %60'tır.

  • Diş Hekimliği testi geçme notu %65'tir.

  • Eczacılık testi geçme notu 40.

Kabul edilen öğrenci sayısına Dekanlık karar verir. Puanı yüksek olan öğrencilere kabulde öncelik tanınır, giriş sınavını daha düşük puanla geçen öğrencilere, puanı yüksek olan öğrencilerin yerlerini reddetmeleri durumunda yer verilir. Gerekli durumlarda giriş sınavının bir parçası olarak İngilizce sözlü mülakat da yapılır. Adaylar, yılda sadece bir kere giriş sınavlarına girme hakkında sahiptirler.

Masaryk Üniversitesi'nde Okumak İçin Önce Premed Diyenler

Masaryk Üniversitei'nde tıp, diş hekimliği ve okumak isteyen fakat akademik İngilizcesini kabul için gerekli seviyeye taşımak isteyen; bölüm derslerinde takviye ihtiyacı duyan her aday sunduğumuz premed opsiyonlarını değerlendirebilir.

Avrupa'da premed eğitimi adayın İngilizce seviyesine ve lise bölüm dersleri bilgisine istinaden bir ya da iki dönem olabilmektedir.

Avrupa ülkelerinde hangi premed okulunun (adayın mevcut akademik durumu esas alınarak ve gerekçelendirilerek) en iyi olduğunu hem tecrübeye hem de verilere dayanarak; hangi premed okulunun sizi başarılı bir şekilde hazırlayacağını ve Masaryk Üniversitesi kabulünüzü sağlayacağını bilmekteyiz.

Biz, Sophia Academy olarak adayların hedef üniversite ve İngilizce + Bölüm bilgilerine istinaden genelde şu üç premed okulunu önermekteyiz.

Bu üç okulun birinde hazırlık eğitimi alan adayın hedef üniversitesinin giriş sınavını başarıyla vermesinin akabinde transfer ve kayıt işlemlerini, gidilen ülkedeki/şehirdeki yerel rehberlik hizmetlerini sağlamaktayız.

Bu üç ülke de AB üyesi ve Schengen Bölgesi ülkesi olduklarından hazırlık öğrencileri hem hazırlık eğitimleri esnasında hedef üniversitelerini ziyaret edebilecekler; hem de kabul sonrası hedeflenen ülkeye herhangi bir viza ihtiyacı duymadan rahatlıkla yolculuk edebileceklerdir.    

Çekya'da Tıp Eğitimi Danışmanlığı

Profesyonellerden destek alarak Çekya'da tıp ya da diş hekimliği okumak için planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372834 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page