top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Okumak

Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimine dair güncel ve doğru bilgilere ulaşmak, Bulgaristan'da diş hekimliği okumak için profesyonellere güvenmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Türk adayların son yıllarda yurtdışında dişçilik okumak için rağbet ettiği ülkelerin başında Bulgaristan gelmektedir. 2007 yılı itibariyle AB üyesi tam üyesi ve 2024 yılında Schengen Bölgesi ülkesi olan Bulgaristan’da diş hekimliği okumak için üç diş hekimliği fakültesi vardır. Fakülteler sırasıyla Sofya Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Plovdiv Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesidir. 2023 Bulgaristan MEB verilerine göre tıp, diş hekimliği, eczacılık alanlarındaki yabancı öğrencilerin payı bakımından Bulgaristan tıp üniversiteleri tüm Avrupa Birliği'nde lider konumdadır. Okuyanların %58,5'i yabancı öğrencilerdir.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitimi Yeterince İyi Mi?

Ulusal akreditasyonlara sahip Bulgar Diş Hekimliği Fakülteleri her sene 50’den fazla ülkeden Bulgaristan’da diş hekimliği okumak için gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapar. Özellikle titiz araştırmalar sonrası karar veren yabancı öğrencilerin Bulgaristan’da diş hekimliği eğitimini seçmeleri tesadüfi değildir.

Yurtdışında diş hekimliği eğitimi veren fakültenin ulusal ve uluslararası kalitesine, prestijine dikkat ederek seçim yapan yabancı öğrenciler için eğitim ücreti ve yaşam giderlerinin makul oluşu da Bulgaristan tercihlerini etkileyen diğer bir nedendir. Bulgaristan’da diş hekimliği eğitimi süresi mezuniyet öncesi 6 aylık staj dahil olmak üzere 6 yıldır ve üniversiteler Bologna Sürecine tabi olduklarından AKTS sistemi uygularlar. Bulgaristan’da diş hekimliği eğitiminin kalite güvencesi tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence hükümlerinin uygulanmasıdır.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitiminin Kalite Güvencesi

Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği’nin (ADEE/Association for Dental Education in Europe)  2004 yılında Cardiff'de yapılan toplantısında Avrupalı Diş Hekiminin Profil ve Yeterlilikleri (Profile and Competences for the European Dentist) belirlenmiştir. ADEE tarafından ziyaret edilen, akreditasyon sürecini tamamlayan Bulgaristan Diş Hekimliği Fakülteleri ADEE tam üyesi olmuştur.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitimi AB Denkliği

Bulgaristan diş hekimliği fakültelerinden mezun olan öğrencilerin diplomaları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından direk tanınır. Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde doktorluk lisansı alabilmek için sadece dil yeterliliğini ispatlamak yeterlidir.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyonları

Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimi sunan Bulgaristan tıp üniversiteleri Bulgaristan Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite birer Avrupa üniversitesidir. Bulgaristan Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir.

Bulgaristan Tıp Üniversiteleri diş hekimliği mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir.

Bulgar tıp üniversiteleri mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitimi YÖK Denkliği

Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimi veren üniversiteler YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasındadırlar fakat Mart 2024 YÖK Yurtdışı Diplomaları ve Tanıma Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre Bulgaristan Diş Hekimleri Fakülteleri mezunlarına YÖK denklik hakkı tanınabilmesi için Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimine başladıkları yıl YKS'de Türkiye'de dişçilik okumalarına imkan tanıyan puanı almış olmaları gerekir. Aksi takdirde YÖK denklik başvurusu yapamazlar.

Haliyle, Bulgaristan diş hekimliği fakülteleri adayları şu iki seçenekten birini değerlendirerek yurtdışında diş hekimliği eğitimlerine devam edebilirler.

  1. Mezuniyet sonrası YÖK denkliği almayı düşünmüyorum çünkü Avrupa'da bir yaşam planlıyorum.

  2. YÖK denkliği benim için önemli. O yüzden, YÖK Denkliği olan diğer Avrupa Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim alacağım.

Bulgaristanda Diş Hekimliği Fakülteleri Başvuru Şartı

Bulgaristan’da diş hekimliği eğitimi almak isteyen bir adayın başvuru yapabilmesi için lise biyoloji ve kimya dersleri notlarının ortalaması her yıl için 100 üzerinden en az 62,00 olmalıdır.

Hesabı şu şekilde yapmalısınız. Biyoloji ve kimya eğitimi aldığınız yıldaki biyoloji ve kimya dersleri ortalamasını toplayıp ikiye böldüğünüzde çıkan sonuç en az 62,00 olmalıdır. Mesela dokuzuncu sınıftaki biyoloji notunuz 84, kimya notunuz ise 68. İkisinin toplamı 152 eder. İkiye böldüğünüzde sonuç 76 çıkar. Bu sene için şartı sağlıyorsunuz. Bu yöntemi biyoloji ve kimya dersi aldığınız her sene için uygulayabilirsiniz.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Fakülteleri Başvuru Evrakları

Başvuruda istenen evrakları buradan görebilirsiniz.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Okumak İçin Giriş Koşulu

Bulgaristan’da diş hekimliği okumak için tıp üniversitelerinin düzenlemiş olduğu giriş sınavlarında başarılı olmak gerekir. İngilizce, kimya ve biyoloji bilgisinin ölçüldüğü sınavlarda mülakat yapılmaz. Başarılı olan adaylar birinci sınıftan başlarlar; olamayanlar ise diledikleri takdirde Bulgaristan'da tıp hazırlık programlarına katılabilirler. Bulgaristan'da Tıp Hazırlık Okullarının Kıyaslaması adlı yazımıza göz atarak Bulgaristan'da tıp hazırlık eğitimlerini karşılaştırabilir, kendiniz için en doğru programı seçebilirsiniz.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitimi Ücreti

Bulgaristan'da diş hekimliği eğitiminin yıllık ücreti EUR 8,160 - 9,000 arasındadır. Bulgaristan’da dişçilik eğitimi alan bir öğrencinin konaklama dahil aylık yaşam gideri yaşam tarzına istinaden EUR 600-850 arasında değişebilir.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitim Süresi

Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimi, mezuniyet öncesi internship ve devlet sınavları dahil olmak üzere altı yıl sürer.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Fakülteleri

İngilizce diş hekimliği eğitimi sunan üç Bulgaristan Diş Hekimliği Fakültesi vardır. Fakülte isimlerine tıklayarak fakülteler hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Bulgaristan'da Diş Hekimliği Eğitimi Danışmanlığı

Bulgaristan'da diş hekimliği okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372834 (WhatsApp)
 

Akademik Danışmanlık ve Destek Ücreti

Bulgaristan diş hekimliği fakültelerinin sınavlarına girmeyi planlayan adaylara sunulan akademik danışmanlık ve başvuru hizmetlerinin içeriği ve ücreti.

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page