top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Yurtdışında Eczacılık Eğitimi

Yurtdışında tıp eğitimi sunan üniversitelerin en gözde programlarından biri de eczacılıktır. Yurtdışında eczacılık eğitimi almış kişilerin mesleği sadece ilaç satışından ibaret olmayıp bu meslek mezunları, yeni tedavilerin tasarımı ve geliştirilmesinde yer alarak mevcut tıbbi seçenekler hakkında tavsiyelerde de bulunurlar. En önemli ve sürekli gelişen sektörlerden olan yurtdışında eczacılık okurken öğrenciler kimya, insan biyolojisi ve fizyolojisi, eczacılık (ilaçların nasıl yapıldığı) ve farmakoloji (ilaçların vücutla nasıl etkileşime girdiği) odaklanan eğitimler alırlar. Yurtdışında eczacılık eğitimlerinin çoğu, akademik araştırmayı mesleki eğitim, yasal ve etik konular hakkında bilgi edinimi ve hastalarla nasıl etkileşimde bulunulacağı gibi profesyonel eczacılık becerileriyle birleştirirler.

Yurtdışında eczacılık eğitimi fakültelerine giriş şartları nelerdir?

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi dahil yurtdışında eczacılık eğitimi veren çoğu üniversitenin eczacılık giriş koşulları hemen hemen aynıdır. Yurtdışında eczacılık okumak isteyen adaydan beklenen lise eğitimi esnasında biyoloji, kimya dersleri almış olmasıdır; bazı ülkelerdeki eczacılık adaylarından ise biraz da fizik veya matematik bilgisi sahibi olması talep edilebilmektedir. Fakat Bulgaristan’da eczacılık eğitimi planlayan adaydan sadece lisedeki kimya ve biyoloji ders notlarının iyi olması beklenir. Not ortalamasının yanında yurtdışında eczacılık okumak için elbette İngilizce dil yeterliliğinin de sağlanması gerekir. Yurtdışında eczacılık eğitimi alacak adayların başvuru esnasında dil yeterliliğini sağlayamaması ve alan dersleri olan biyoloji ve kimyada destekleyici eğitime ihtiyacı olması durumlarında ise eczacılık üniversitelerinin sunmuş olduğu bir veya iki dönemlik hazırlık eğitimlerine katılırlar.

Bulgaristan’da eczacılık eğitimine adayın kabul alabilmesi için tıp fakülteleri tarafından yapılan tıp giriş sınavlarında başarılı olması gerekir. Yazılı bir sınavdan ibaret olan ve adayın İngilizce, kimya ve biyoloji bilgisini ölçen bu giriş sınavlarında mülakat yoktur. Bulgaristan’da eczacılık giriş sınavlarının tarihleri genelde Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındadır. Diğer yurtdışında eczacılık okumak için yapılan giriş sınavları ise genellikle Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarındadır. Yurtdışında eczacılık sınavlarına girebilmeniz için giriş sınavına/sınavlarına gireceğiniz üniversiteden/üniversitelerden başvuru yapıp koşullu kabul almanız gerekir. Başvuru yapıp koşullu kabul almadan giriş sınavlarına giremezsiniz.

Bulgaristan’da Eczacılık Okumak

Bulgaristan’da eczacılık okumak isteyenler Sofya Tıp Üniversitesi, Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi ve Varna Tıp Üniversitesi olmak üzere İngilizce eczacılık eğitimi sunan bu üç üniversiteden birini seçebilirler. Bulgaristan’da eczacılık eğitimlerinin dili İngilizcedir ve 5 yıllık tam zamanlı yüksek lisans programı şeklinde sunulur. Bulgaristan’da eczacılık okumak için Türkiye’de yapılan üniversite sınavını kazanmış olma şartı aranmaz fakat Bulgaristan eczacılık fakültelerine başvuruda adayın lise kimya ve biyoloji ders notları ortalamasının en az % 62,00 ve üstü olması beklenir. Aksi takdirde, adayın başvurusu kabul edilmez. Bulgaristan’da eczacılık eğitimine başlanılabilmesinin şartı İngilizce, kimya ve biyoloji içerikli sınavın başarıyla verilmesidir. Sınavın final notunu belirleyen yüzdelikler ise 40 Kimya,% 40 Biyoloji,% 20 İngilizcedir.

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi 10 dönemdir yani 5 yıl. Öğrenci dokuz dönemlik sürede üniversitede iken bir dönem eczanelerde staj yapar. Bulgaristan’da eczacılık okuyan öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olur ki çoğu yurtdışı eczacılık fakülteleri de öğrencilerini yüksek lisans diploması ile mezun ederler.

Bulgaristan’da eczacılık fakültelerinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için ya bir devlet komisyonu önünde sınav verir ya da yazılan bir diploma tezini jüri önünde savunur. Bir devlet komisyonu önünde sınav vererek mezun olmak isteyen öğrencinin;

1. Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötik

2. Farmakognozi, Farmakoloji ve Toksikoloji

3. Farmasötik Kimya ve Farmasötik Analiz

4. Sosyal Eczacılık ve İlaç Hukuku sınavlarında başarılı olması beklenir.

BULGARİSTAN’da ECZACILIK EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Sofya Tıp Üniversitesi, Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski ve Varna Tıp Üniversitesi olmak üzere Bulgaristan’da eczacılık eğitimi veren üç üniversite vardır.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi veren bu üniversiteler Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite birer Avrupa üniversiteleridir. Bulgaristan Akreditasyon Ajansı, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi almış mezunların diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi veren bu üç üniversite Bologna Sürecine tabidirler ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygularlar.

  • Mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de veren Bulgaristan eczacılık fakülteleri Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidirler.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi sunan üniversiteler YÖK tanınan üniversiteler listesindedirler ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilirler ve denklik alabilirler.

1. SOFYA ÜNİVERSİTESİ KLİMENT OHRİDSKİ

Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski veya daha çok bilinen adıyla Sofya Üniversitesi Bulgaristan'ın en eski yükseköğrenim kurumudur ve 1 Ekim 1888'de kurulmuştur. Üniversitede 16 fakülte vardır ve 21.000'den fazla öğrencinin eğitim almaktadır. Sofya Üniversitesi, ulusal ve uluslararası sıralamaya göre sürekli olarak Bulgaristan'ın en iyi üniversitesi olarak sıralanmıştır ve QS Dünya Üniversite Sıralamasına göre dünyadaki en iyi 1000 üniversite arasındaki yerini korumaya devam etmektedir.

Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesi

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi veren üç fakülteden biri olan ►Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesi 1942 yılında Sofya Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi Eczacılık Bölümü olarak kuruldu. Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesinde sunulan eczacılık eğitimi Avrupa Birliği direktifleri ve standartlarına uygun şekilde verilir. QS dünya üniversiteleri sıralamasında 601-650 aralığında yer alan Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesi üçü eczacılık odaklı temel konuları öğreten (inorganik, analitik ve organik kimya, fiziksel kimya, botanik ve matematik) altı bölüme sahiptir. Eczacılık eğitiminin beş yıl olduğu Sofya Kliment Ohrdiski Eczacılık Fakültesi'nden öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar. Yurtdışında eczacılık eğitimini makul ücretlere sunan Sofya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yıllık eğitim ücreti 6,000 EUR'dur ve iki taksit şeklinde ödenir.

Sofya Üniversitesi Eczacılık Giriş Sınavları ve Tarihleri

Sofya Üniversitesi eczacılık fakültesi giriş sınavı lise kimya ve biyoloji müfredatından çıkan sorulardan oluşmaktadır. Sofya Üniversitesi eczacılık giriş sınavları Eylül ayında yapılmaktadır. Giriş sınavının final notunu belirleyen yüzdekiler ise % 40 kimya,% 40 biyoloji, % 20 İngilizce şeklindedir. İki defa giriş sınavına girebilen adayın fakülteye kabulünde yüksek not aldığı giriş sınavı esas alınmaktadır. Sınav sonuç listesinden ilk 30 aday kabul edilir. Yurtdışında eczacılık okumak için Sofya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde karar kıldıysanız ve Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Eczacılık Fakültesi müfredatına, örnek giriş sınavlarına veya daha önceki yıllarda sorulmuş giriş sınavları sorularına buradan ulaşabilirsiniz.

2. SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ

1917’de kurulan Sofya Tıp Üniversitesi, Bulgaristan'da tıp eğitimi sunan en eski kurumudur. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Halk Sağlığı olmak üzere dört fakülteye sahip olan Sofya Tıp Üniversitesi 13 Sofya hastanesini klinik eğitim üssü olarak kullanmaktadır. Kuruluşundan bu yana 80'den fazla ülkeden 10.500 uluslararası öğrenci dahil 82.000'den fazla tıp uzmanı Sofya Tıp Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki eğitimler, diğer yurtdışı eczacılık fakültelerinde olduğu gibi, üç düzeyden ibaret olup 5 yıl sürmektedir. İlk seviyede, gelecekteki eczacıların temel eğitimi almaları amaçlanmaktadır. İkinci düzey, eczacılık mesleğine özgü bilgi ve becerilerin kazanılmasına yöneliktir. ►Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitim, altıncı dönemden sonra aday tarafından yapılan seçimler neticesinde genel, klinik ve endüstriyel olmak üzere üç profilde düzenlenir. Öğrenciler, özel farmasötik ve tıbbi konularda çalışırlar. Eğitimin üçüncü seviyesi olan uygulamada ise, son dönem öğrencisi olarak eczanelerde stajlar yapılır. QS dünya programlar sıralamasında 601-650 aralığında yer alan Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarını yüksek lisans derecesi ile mezun eder. Yıllık eğitim ücreti 6,000 Euro ve iki taksit şeklinde ödenir. Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi YÖK denkliğine haizdir.

Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Giriş Sınavları ve Tarihleri

Kimya testi, biyoloji testi ve İngilizce dil yeterlilik bileşenlerinden oluşan Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi giriş sınavının süresi 4 saattir. Giriş sınavı Ekim ayında yapılır. Giriş sınavının final notunu belirleyen yüzdekiler ise %40 kimya, %40 biyoloji, %20 İngilizce şeklindedir.

3. VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ

Yurtdışında tıp veya eczacılık okumak isteyen yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelen Varna Tıp Üniversitesi 1961 yılında kurulmuştur ve üniversite Uluslararası Kalite Ödülü sahibidir. 40'tan fazla ülkeden öğrencinin tıp eğitimi aldığı ve doksanın üzerinde Avrupa ve küresel enstitü ile işbirliği olan Varna Tıp Üniversitesi çok uluslu bir okuldur. Üniversite, 3 boyutlu anatomi ve e-öğrenme ile eğitim sunarak eğitim öğretimi ve araştırmaya dayalı uygulamaları nedeniyle birçok ödül ve uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Yurtdışında tıp eğitimi almak isteyenlere Varna Tıp Üniversitesi İngilizce tıp doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık programlarında eğitim sunmaktadır. Varna şehrinin merkezinde bulunan Varna Tıp Üniversitesi'ne yürüyerek veya mükemmel toplu taşıma sistemini kullanarak erişilebilir. Bulgaristan'ın üçüncü büyük şehri olan Varna, Karadeniz sahil beldesi Golden Sands'in yanında yer almaktadır.

Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Varna Eczacılık Fakültesi'nin Avrupa Birliği eczacılık eğitimi sistemine entegrasyonu, eğitim faaliyetlerinin yüksek kalitesi ve kapsamlılığı, gelişimindeki temel önceliklerdir.

Önde gelen Avrupa üniversiteleri ile işbirliği ve deneyim paylaşımı için çok sayıda sözleşme imzalayan Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, yurtdışından seçkin öğretim görevlileri tarafından yürütülen ortak dersler verilmektedir. ►Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Scripta Scientifica Pharmaceutica adı ile, yurtdışında eczacılık alanında bilimsel makaleler yayınlamak için özel bir periyodik bilimsel dergiye sahiptir. Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi modern bir binaya sahiptir. Ferah oditoryumları, laboratuvarları, biyo-eczacılık ve farmakokinetik araştırma laboratuvarları, kromatografi ve spektrofotometri, moleküler biyoloji, farmakognozide hücre kültürleri ve farmasötik botanik ile dokuz katlı binası ile Varna Tıp Üniversitesi modern ve hızlı gelişen bir üniversite olarak, tıp eğitimi ve tıp biliminin gelişimi alanında uygulanan tüm faaliyet çemberini, modern gereksinimlere karşılık gelen yeni yüksek teknolojili tesisler yaratmayı başarmıştır. Varna Eczacılık Fakültesinin YÖK denkliği vardır ve yurtdışında eczacılık okumak isteyenler gönül rahatlığı ile Varna Tıp Üniversitesi'ni tercih edebilirler.

Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Giriş Sınavları ve Tarihleri

Kimya testi, biyoloji testi ve İngilizce dil yeterlilik bileşenlerinden oluşan Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi giriş sınavının süresi 4 saattir. Adaylar bir veya iki kez sınava girebilirler. Giriş sınavları Ağustos ve Eylül ayında yapılmaktadır. Giriş sınavının final notunu belirleyen yüzdekiler ise %40 kimya, % 40 biyoloji, % 20 İngilizce şeklindedir.

AVRUPA'da ECZACILIK EĞİTİMİNDE TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELER

Yurtdışında İngilizce eczacılık eğitimi planlayanlar ve bu hedeflerine İngilizce öğrenim sunan Avrupa üniversitelerinde ulaşmak isteyenler, yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen aşağıdaki üniversiteleri inceleyebilirler.

Varşova Eczacılık Eğitimi: 9,500 Euro

►Charles Eczacılık Eğitimi: 7,600 Euro

Bilgi Danışmanlığı

Avrupa'da üniversite eğitimi ve yaşamına dair detaylı bilgiye ihtiyacınız var ise bilgi danışmanlığı için aşağıdaki iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirsiniz.

05368372934 (WhatsApp)

ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ

Avrupa'da eczacılık okumak isteyen adaylar ikiye ayrılır. Dolayısı ile onlara sunulan akademik destek & rehberlik servisleri ücreti de farklıdır.

1. Doğrudan giriş sınavlarına girerek birinci sınıfan eğitime başlamak isteyenler

Bu adaylara sunulan akademik destek ve Avrupa'ya varış sonrası yerelde rehberlik hizmetlerinin ücreti 3,500 EUR.

2. İngilizce ve bölüm hazırlık eğitimi alarak birinci sınıftan başlamak isteyenler

İngilizce ve bölüm hazırlık eğitimini Bulgaristan Amerikan Üniversitesinin Smartversity International Premed Pathway programında tamamlayarak diğer AB ülkelerinde eğitimine devam edecek adaylara sunulan akademik destek ve varış sonrası yerelde rehberlik hizmetlerinin ücreti 2,000 EUR.

"Avrupa'da yerleşik, profesyonel bir kurumdan danışmanlık almanın keyfini yaşayın."

bottom of page