top of page
  • Yazarın fotoğrafıMira Marinovsky

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine dair güncel ve doğru bilgilere ulaşmak, Bulgaristan'da diş hekimliği okumak için profesyonellere güvenmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan’da diş hekimliği eğitimini ülkenin en modern ve yüksek teknoloji üniversitelerinden biri olan Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, Varna’da çok uluslu cazip bir ortam, son teknoloji eğitim yöntemleri ve tesisleri, gerçek ve simülasyon eğitimi, harika spor ve rekreasyon imkanları sunan, yaklaşık 50 ülkeden gelen öğrencilerin Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimi aldığı Varna Diş Hekimliği Fakültesini tercih edebilirler. Bulgaristan'da diş hekimliği eğitim süresi 6 yıldır.

Dünya çapında bir diş hekimliği eğitimi almayı seçtin! Klasik eğitim modellerini en yeni teknolojiler ve yöntemlerle ustaca bir araya getiren, yarım asırdan uzun bir geçmişe ve geleneklere sahip Varna Diş Hekimliği Fakültesi bu seçeneğini onaylıyor. 2008 yılında EFQM® (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) İş Mükemmelliği Modelini tanıtan Bulgaristan'daki ilk ve tek üniversite olan Varna Tıp Üniversitesi eğitim kalitesinden asla taviz vermeden mezun ettiği öğrencilerinin diplomaları tüm Avrupa ülkelerinde tanınır.

Varna Diş Hekimliği Fakültesinde Egitim🦷

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki İngilizce dişçilik eğitimi tam zamanlıdır ve üç aşamalı bir eğitimdir. Eğitim süresi beş yıldır (on yarıyıl) ve altıncı ve sekizinci dönemden sonra 30 takvim günü süreli (her eğitim 150 saati kapsar) iki eğitim uygulaması vardır. Mezuniyet öncesi ise 10. dönemden sonra (135 iş günü veya 1080 saat) staj mevcuttur. İlk iki yıl boyunca ki ilk aşama olarak da bilinir öğrenciler tıbbi ve biyolojik konularda eğitilir. Teori ve laboratuvar dersleri ve sınavlar %100 İngilizce yapılan 5,5 yıllık diş hekimliği programının müfredatı Bulgar diş hekimliği öğrencilerinin takip ettiği derslerle aynıdır.

Programın ilk üç yılında Bulgar dilini öğrenmek de zorunludur. Hastalar ile iletişim kurabilmek ve üçüncü yıldan itibaren hastaların yanlış anlaşılmalarından doğabilecek sorunları veya hataları önleyebilmek için öğrencilerin Bulgarca öğrenmeleri gerekmektedir. Varna Diş Hekimliği Fakültesi'nde klinik ve tıp eğitimi, genel tıbbi ve klinik diş hekimliği disiplinlerinde (ikinci aşama) uzmanlık eğitimi içerdiğinden, ikinci ila onuncu yarıyıl arasında yürütülür. Teorik eğitimler, dersler, seminerler, pratik egzersizler (diş hastaları ile klinik çalışma) ve kendi kendine eğitim şeklinde zorunlu, isteğe bağlı ve fakültatif disiplinlerle yürütülür. Öğrencilerin pratik eğitimi, belirli miktarda pratik terapötik aktivite içerir. Yüksek eğitimli ve üretken bilim adamlarının vesayeti altında, öğrenci biyomedikal bilimlerde sağlam bir temel kazanır. Bu bilgi, bir diş hekiminin teşhis etmesi ve tedavi etmesi gereken çok çeşitli hastalıkları anlamanın temelini oluşturur; aynı zamanda koruyucu diş hekimliğinin etkili uygulamasının temelini oluşturur. Bu entegre eğitim sistemi, güçlü bir biyomedikal geçmişe sahip geniş eğitimli bir klinisyenle sonuçlanır.

Mezuniyet öncesi staj / uygulama (üçüncü aşama) protez diş hekimliği, konservatif diş tedavisi, periodontoloji ve ağız mukozası hastalıklarında; ağız ve çene-yüz cerrahisi, pediatrik diş hekimliği ve ortodonti alanlarından birinde yapılır. Her döngü (aşama) bir durum incelemesiyle sona erer. Mezun olduktan sonra öğrenciler "Diş Hekimliği Doktoru-Yüksek Lisans" mesleki yeterliliğini alırlar. Varna Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, dünya çapındaki birçok ülke dahil tüm AB ülkelerinde de diş hekimliği yapılmasına olanak tanır. Mezun olduktan sonra programın mezunlarına İngilizce dilinde verilen doktorluk yükseköğrenim diplomasına bir Avrupa eki de verilir. Varna'nın merkezinde yer alan Varna Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, modern kliniklere ve en son teknolojilerle donatılmıştır. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar ve Diş Hekimliği Doktoru unvanına hak kazanırlar.

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Güvencesi

Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği’nin (ADEE/Association for Dental Education in Europe) 2004 yılında Cardiff'de yapılan toplantısında Avrupalı Diş Hekiminin Profil ve Yeterlilikleri (Profile and Competences for the European Dentist) belirlenmiştir. ADEE tarafından ziyaret edilen, akreditasyon sürecini tamamlayan Varna Diş Hekimliği Fakültesi ADEE tam üyesi olmuştur.

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Başvuru Şartı

Bulgaristan’da diş hekimliği okumak istiyorsunuz! Bir sahil kasabası olan tarihi Varna şehrini de beğeniyorsunuz. Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi başvuru şartlarını merak ediyorsunuz. O zaman olmazsa olmaz olan ilk şartı söylüyoruz. Lise biyoloji ve kimya ders notlarınızın ortalaması her yıl için 100 üzerinden en az 62,00 olmalıdır.

Hesabı şu şekilde yapmalısınız. Biyoloji ve kimya eğitimi aldığınız yıldaki biyoloji ve kimya dersleri ortalamasını toplayıp ikiye böldüğünüzde çıkan sonuç en az 62,00 olmalıdır. Mesela dokuzuncu sınıftaki biyoloji notunuz 84, kimya notunuz ise 68. İkisinin toplamı 152 eder. İkiye böldüğünüzde sonuç 76 çıkar. Bu sene için şartı sağlıyorsunuz. Bu yöntemi biyoloji ve kimya dersi aldığınız her sene için uygulayabilirsiniz.

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Başvuru Evrakları

Başvuruda istenen evraklara ve D öğrenci vizesi ile alakalı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Kabul Şartı

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Giriş Sınavı sonrasında başarılı olan öğrenci fakülteye kaydını yaptırır ve birinci sınıftan eğitimine başlar.

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Giriş Sınavı ve Tarihi 📝 🧭

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2024 giriş sınavları Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılır. (13 Nisan - 16 Mayıs - 15 Haziran) Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi giriş sınavı online yapılır. Biyoloji, Kimya ve İngilizce bilgisinin ölçüldüğü sınavda sözlü mülakat yoktur. Sınava giriş hakkı kazanılması için üniversiteden koşullu kabul ve Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığından onay alınması gerekir. Giriş sınavı hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav Sonucunun Açıklanması

Varna Tıp Üniversitesinde diş hekimliği eğitimi almak için giriş sınavına giren adayların elde ettiği sonuçlar sınavdan birkaç gün içinde üniversitenin resmi sitesinde yayınlanır.

İngilizce ve Tıp Hazırlık Programı

Varna Tıp Üniversitesinde diş hekimliği okumak isteyen adaylar ihtiyaç halinde hazırlık eğitimi alabilirler. Bulgaristan'da İngilizce ve Bölüm Hazırlık eğitimi hangi üniversitede alınmalıdır sorusuna cevap arayanlara Bulgaristan'da Tıp Hazırlık Programlarının Kalite, İçerik ve Maliyet Kıyaslaması başlıklı makaleyi incelemelerini öneririz.

Varna Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Ücreti

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yıllık eğitim ücreti 9,000 EUR ve iki taksit şeklinde ödenir. Varna Dişçilik Fakültesi giriş sınavları harcı ise 200 Euro’dur.

Varna Tıp Üniversitesi diş Hekimliği Akreditasyonları

Varna Tıp Üniversitesi Bulgaristan Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir.

Bulgaristan Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir.

Varna Tıp Üniversitesi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir. Üniversite Bologna Sürecine tabidir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular.

Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Mavi Diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir.

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi YÖK Denkliği

Bulgaristan'da diş hekimliği sunan Varna Tıp Üniversitesi YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasındadır fakat Mart 2024 YÖK Yurtdışı Diplomaları ve Tanıma Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre Bulgaristan Diş Hekimleri Fakülteleri mezunlarına YÖK denklik hakkı tanınabilmesi için Bulgaristan'da diş hekimliği eğitimine başladıkları yıl YKS'de Türkiye'de dişçilik okumalarına imkan tanıyan puanı almış olmaları gerekir. Aksi takdirde YÖK denklik başvurusu yapamazlar.

Haliyle, Bulgaristan diş hekimliği fakülteleri adayları şu iki seçenekten birini değerlendirerek yurtdışında diş hekimliği eğitimlerine devam edebilirler.

  1. Mezuniyet sonrası YÖK denkliği almayı düşünmüyorum çünkü Avrupa'da bir yaşam planlıyorum.

  2. YÖK denkliği benim için önemli. O yüzden, YÖK Denkliği olan diğer Avrupa Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim alacağım.

Varna Tıp Üniversitesi Avrupa Birliği Denkliği

Varna Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrencilerin diplomaları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından direk tanınır. Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde doktorluk lisansı alabilmek için sadece dil yeterliliğini ispatlamak yeterlidir.

Varna’da Diş Hekimliği Okumak Nasıl Bir Duygudur?

Varna’da diş hekimliği eğitimine karar veren öğrenciler, Varna Tıp Üniversitesinin harika ve dinamik öğrenci hayatının tadını çıkarirlar. Gerçekleşen etkinlikler, "öğrenciler tarafından öğrenciler için, güçlü bir istekle ve akademik yönetimin tam desteğiyle" çizgisini takip eder. Takım oyunlarına ve spora meraklıysanız ve sadece tribünlerde veya koltukta TV izleyerek tezahürat yapmak istemiyorsanız, profesyonel antrenörlere ek olarak üniversite voleybol, basketbol veya futbol takımlarına katılabilirsiniz.

Her yıl düzenlenen "Universiade", "Rektörlük Kupası", "Summer University" ve "Winter Universiade" spor turnuvalarında şehirdeki ve ülkedeki diğer üniversitelerden meslektaşlarınızla çeşitli spor dallarında yarışma fırsatı bulacaksınız. Sanatsal bir kişilik olmanız koşuluyla, size yeteneğinizi göstermeniz için bir şans ve bir sahne verirler. Üniversitede tiyatro grubu ve rock grubu bulunmaktadır. Öğrenciler, Yetenek Geceleri'nin yanı sıra Noel Pazarı, Mart Pazarı ve Paskalya Pazarı gibi bir dizi hayır kampanyası düzenleyerek, yardım kartları, süslemeler ve el yapımı martenichkiler hazırlayıp satarlar. Her yıl düzenlenen Uluslararası Mutfak Partisine katılırsanız, uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanan dünya çapında 34'ten fazla ülkenin geleneksel lezzetli yemeklerini tadarsınız. Uluslararası Genç Bilim İnsanları Sempozyumu (BSYSB) gibi yıllık bilimsel etkinlikler de burada düzenlenmektedir.

Dünya günü vesilesiyle AIDS, ağız kanseri, meme kanseri, ücretsiz diyabet testleri ile mücadele için öğrenci derneklerinin (Tıp Öğrencileri Derneği, Diş Hekimliği Öğrencileri Derneği ve Dernek) katılımıyla birçok sağlık kampanyası düzenlenmektedir. Her yıl uluslararası bir proje olan Teddy Bear Hospital kapsamında bir çocuk etkinliği düzenlenmektedir. Son olarak, elverişli iklim koşullarını, altın kumu, deniz dalgalarını, Varna'nın manzaralarını ve sizi büyüleyecek onlarca simgeyi eklediğimizde, Varna Tıp Üniversitesi'nde öğrenci olmanın gerçekten ne anlama geldiği fikri kesinlikle canlanıyor.

Akademik Danışmanlık ve Destek Ücreti

Varna Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sınavına girmeyi planlayan adaylara sunulan akademik danışmanlık ve başvuru hizmetlerinin içeriği ve ücreti.

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Profesyonellere güvenmek, Bulgaristan'da yerleşik bir kurumdan danışmanlık almanın keyfini ve güvenini yaşamak istiyorsunuz! Aşağıdaki iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirsiniz.

05368372834 (WhatsApp)

Varna Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Karadeniz'in incisi Varna'da dişçilik eğitimi alırlarken aktif bir spor hayatına da dahil olurlar. Öğrenciler farklı spor dallarında boş zamanlarını geçirebilir ve stres atabilirler.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page