top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Bulgaristan’da Eczacılık Eğitimi

Bulgaristan'da eczacılık eğitimine dair güncel ve doğru bilgilere ulaşmak, Bulgaristan'da eczacılık okumak için profesyonellere güvenmek istiyenler bize ulaşabilirler.

Bulgaristan'da eczacılık eğitimi almış kişilerin mesleği sadece ilaç satışından ibaret olmayıp bu meslek mezunları, yeni tedavilerin tasarımı ve geliştirilmesinde yer alarak mevcut tıbbi seçenekler hakkında tavsiyelerde de bulunurlar. En önemli ve sürekli gelişen sektörlerden olan yurtdışında eczacılık okurken öğrenciler kimya, insan biyolojisi ve fizyolojisi, eczacılık (ilaçların nasıl yapıldığı) ve farmakoloji (ilaçların vücutla nasıl etkileşime girdiği) odaklanan eğitimler alırlar. Bulgaristan'da eczacılık eğitimi akademik araştırmayı mesleki eğitim, yasal ve etik konular hakkında bilgi edinimi ve hastalarla nasıl etkileşimde bulunulacağı gibi profesyonel eczacılık becerileriyle birleştirir.

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi 10 dönemdir yani 5 yıl. Öğrenci dokuz dönemlik sürede üniversitede iken bir dönem eczanelerde staj yapar. Bulgaristan’da eczacılık okuyan öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olur ki çoğu yurtdışı eczacılık fakülteleri de öğrencilerini yüksek lisans diploması ile mezun ederler. Bulgaristan’da eczacılık fakültelerinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için ya bir devlet komisyonu önünde sınav verir ya da yazılan bir diploma tezini jüri önünde savunur. Bir devlet komisyonu önünde sınav vererek mezun olmak isteyen öğrencinin;

1. Farmasötik Teknoloji ve Biyofarmasötik

2. Farmakognozi, Farmakoloji ve Toksikoloji

3. Farmasötik Kimya ve Farmasötik Analiz

4. Sosyal Eczacılık ve İlaç Hukuku sınavlarında başarılı olması beklenir.

Bulgaristan’da eczacılık okumak isteyenler Sofya Tıp Üniversitesi, Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi ve Varna Tıp Üniversitesi olmak üzere İngilizce eczacılık eğitimi sunan bu üç üniversiteden birini seçebilirler. Bulgaristan’da eczacılık eğitimlerinin dili İngilizcedir ve 5 yıllık tam zamanlı yüksek lisans programı şeklinde sunulur.

Bulgaristan'da eczacılık eğitimi hangi kariyer fırsatlarını sunar?

Bulgaristan'da eczacılık bitiren mezunlar yaşadıkları ülkenin ilaç politikalarının oluşturulmasında, eczacılığın devlet kontrolünden sorumlu devlet kurumlarında ve kuruluşlarında; kamu ve toplum kuruluşlarında; devlet destekli ve özel araştırma enstitülerinde, üniversitelerde ve endüstriyel şirketlerde; çeşitli endüstri alanlarında; devlet ve hastane eczanelerinde; analitik laboratuvarlarda; ilaç firmaları ve satış temsilcileri ofislerinde; araştırma laboratuvarlarında vb. çalışabileceklerdir.

Bulgaristan'da eczacılık eğitimi yıllık ücreti nedir?

Bulgaristan'da eczacılık eğitimi sunan her üç üniversitenin de (Sofya Tıp Üniversitesi, Varna Tıp Üniversitesi, Sofya Kliment Oridski Üniversitesi) yıllık eğitim ücreti 6,000 EUR.

Bulgaristan'da Eczacılık Eğitimi Başvuru Şartı Nedir?

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi dahil yurtdışında eczacılık eğitimi veren çoğu üniversitenin eczacılık giriş koşulları hemen hemen aynıdır. Yurtdışında eczacılık okumak isteyen adaydan beklenen lise eğitimi esnasında biyoloji, kimya dersleri almış olmasıdır.

Bulgaristan’da eczacılık okumak için başvuru yapacak adayın lise biyoloji ve kimya notlarının ortalaması her yıl için en az 100 üzerindenen az 62,00 olmalıdır.

Hesabı şu şekilde yapmalısınız. Biyoloji ve kimya eğitimi aldığınız yıldaki biyoloji ve kimya dersleri ortalamasını toplayıp ikiye böldüğünüzde çıkan sonuç en az 62,00 olmalıdır. Mesela dokuzuncu sınıftaki biyoloji notunuz 84, kimya notunuz ise 68. İkisinin toplamı 152 eder. İkiye böldüğünüzde sonuç 76 çıkar. Bu sene için şartı sağlıyorsunuz. Bu yöntemi biyoloji ve kimya dersi aldığınız her sene için uygulayabilirsiniz.

Eğitimler İngilizce dilinde olduğundan not ortalamasının yanında adayın İngilizce dil yeterliliğini de sağlaması gerekir.

Bulgaristan'da Eczacılık Eğitimi Hazırlık Programı

Bulgaristan'da eczacılık eğitimi alacak adayların başvuru esnasında dil yeterliliğini sağlayamaması ve alan dersleri olan biyoloji ve kimyada destekleyici eğitime ihtiyacı olması durumunda ise İngilizce + Bölüm Hazırlık eğitimlerine katılırlar.

Bulgaristan'da Eczacılık Eğitimi Kabul Şartı Nedir?

Bulgaristan’da eczacılık eğitimine adayın kabul alabilmesi için yapılan giriş sınavlarında başarılı olması gerekir. Yazılı bir sınavdan ibaret olan ve adayın İngilizce, kimya ve biyoloji bilgisini ölçen bu giriş sınavlarında mülakat yoktur. Bulgaristan’da eczacılık giriş sınavlarının tarihleri genelde Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındadır.

Bulgaristan Eczacılık Sınavı Konuları

Bulgaristan eczacılık fakülteleri giriş sınavı konularını merak ediyorsanız dosyayı indirerek inceleyebilirsiniz.

SINAV KONULARI
.pdf
PDF dosyasını indir • 772KB

Giriş sınavına dair örnek sorular için bize yazabilirsiniz.

BULGARİSTAN’da ECZACILIK EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi veren üç üniversite vardır.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi veren bu üniversiteler Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite birer Avrupa üniversiteleridir. Bulgaristan Akreditasyon Ajansı, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi almış mezunların diplomaları Avrupa Birliğinde, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir.

  • Bulgaristan'da eczacılık eğitimi veren bu üç üniversite Bologna Sürecine tabidirler ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygularlar.

  • Mavi Diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de veren Bulgaristan eczacılık fakülteleri Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidirler.

  • Bulgaristan Eczacılık Fakültesinden mezun olan öğrencilerin diplomaları Avrupa Birliği ülkeleri tarafından direk tanınır. Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde doktorluk lisansı alabilmek için sadece dil yeterliliğini ispatlamak yeterlidir.

Bulgaristan'da Eczacılık Eğitimi YÖK Denkliği

Bulgaristan'da eczacılık eğitimi veren üniversiteler YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasındadırlar fakat Mart 2024 YÖK Yurtdışı Diplomaları ve Tanıma Yönetmeliğindeki düzenlemelere göre Bulgaristan Eczacılık Fakülteleri mezunlarına YÖK denklik hakkı tanınabilmesi için Bulgaristan'nda eczacılık eğitimine başladıkları yıl YKS'de Türkiye'de eczacılık okumalarına imkan tanıyan puanı almış olmaları gerekir. Aksi takdirde YÖK denklik başvurusu yapamazlar.

Haliyle, Bulgaristan eczacılık fakülteleri adayları şu iki seçenekten birini değerlendirerek yurtdışında eczacılık eğitimlerine devam edebilirler.

  1. Mezuniyet sonrası YÖK denkliği almayı düşünmüyorum çünkü Avrupa'da bir yaşam planlıyorum.

  2. YÖK denkliği benim için önemli. O yüzden, YÖK Denkliği olan diğer Avrupa Eczacılık Fakültelerinde eğitim alacağım.

Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesi

Bulgaristan’da eczacılık eğitimi veren üç fakülteden biri olan Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesi 1942 yılında Sofya Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi Eczacılık Bölümü olarak kuruldu. Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesinde sunulan eczacılık eğitimi Avrupa Birliği direktifleri ve standartlarına uygun şekilde verilir. QS dünya üniversiteleri sıralamasında 601-650 aralığında yer alan Sofya Üniversitesi Kliment Ohridski Eczacılık Fakültesi üçü eczacılık odaklı temel konuları öğreten (inorganik, analitik ve organik kimya, fiziksel kimya, botanik ve matematik) altı bölüme sahiptir. Eczacılık eğitiminin beş yıl olduğu Sofya Kliment Ohrdiski Eczacılık Fakültesi'nden öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar.

Giriş Sınavları ve Tarihleri

Sofya Üniversitesi eczacılık fakültesi giriş sınavı lise kimya ve biyoloji müfredatından çıkan sorulardan oluşur. Sofya Üniversitesi eczacılık giriş sınavı Eylül ayının birinci ve ikinci haftasında yapılır. Sınav sonuç listesinden ilk 30 aday kabul edilir.

Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki eğitimler, diğer yurtdışı eczacılık fakültelerinde olduğu gibi, üç düzeyden ibaret olup 5 yıl sürmektedir. İlk seviyede, gelecekteki eczacıların temel eğitimi almaları amaçlanmaktadır. İkinci düzey, eczacılık mesleğine özgü bilgi ve becerilerin kazanılmasına yöneliktir. Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde eğitim, altıncı dönemden sonra aday tarafından yapılan seçimler neticesinde genel, klinik ve endüstriyel olmak üzere üç profilde düzenlenir. Öğrenciler, özel farmasötik ve tıbbi konularda çalışırlar. Eğitimin üçüncü seviyesi olan uygulamada ise, son dönem öğrencisi olarak eczanelerde stajlar yapılır. QS dünya programlar sıralamasında 601-650 aralığında yer alan Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarını yüksek lisans derecesi ile mezun eder.

Giriş Sınavları ve Tarihleri

Kimya testi, biyoloji testi ve İngilizce dil yeterlilik bileşenlerinden oluşan Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi giriş sınavının süresi 4 saattir. Giriş sınavı Ekim ayının ilk haftasında yapılır. Giriş sınavının final notunu belirleyen yüzdekiler ise %40 kimya, %40 biyoloji, %20 İngilizce şeklindedir.

Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Varna Eczacılık Fakültesi'nin Avrupa Birliği eczacılık eğitimi sistemine entegrasyonu, eğitim faaliyetlerinin yüksek kalitesi ve kapsamlılığı, gelişimindeki temel önceliklerdir.

Önde gelen Avrupa üniversiteleri ile işbirliği ve deneyim paylaşımı için çok sayıda sözleşme imzalayan Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, yurtdışından seçkin öğretim görevlileri tarafından yürütülen ortak dersler verilmektedir. Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Scripta Scientifica Pharmaceutica adı ile, yurtdışında eczacılık alanında bilimsel makaleler yayınlamak için özel bir periyodik bilimsel dergiye sahiptir. Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi modern bir binaya sahiptir. Ferah oditoryumları, laboratuvarları, biyo-eczacılık ve farmakokinetik araştırma laboratuvarları, kromatografi ve spektrofotometri, moleküler biyoloji, farmakognozide hücre kültürleri ve farmasötik botanik ile dokuz katlı binası ile Varna Tıp Üniversitesi modern ve hızlı gelişen bir üniversite olarak, tıp eğitimi ve tıp biliminin gelişimi alanında uygulanan tüm faaliyet çemberini, modern gereksinimlere karşılık gelen yeni yüksek teknolojili tesisler yaratmayı başarmıştır. Varna Eczacılık Fakültesinin YÖK denkliği vardır ve yurtdışında eczacılık okumak isteyenler gönül rahatlığı ile Varna Tıp Üniversitesi'ni tercih edebilirler.

Giriş Sınavları ve Tarihleri

Kimya testi, biyoloji testi ve İngilizce dil yeterlilik bileşenlerinden oluşan Varna Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi giriş sınavının süresi 4 saattir. Adaylar bir veya iki kez sınava girebilirler. Giriş sınavları Ağustos ve Eylül ayında yapılmaktadır. Giriş sınavının final notunu belirleyen yüzdekiler ise %40 kimya, % 40 biyoloji, % 20 İngilizce şeklindedir.

İngilizce ve Bölüm Hazırlık Eğitimi

Bulgaristan'da eczacılık okumak isteyen adaylar ihtiyaç halinde hazırlık eğitimi alabilirler. Bulgaristan'da İngilizce ve Bölüm Hazırlık eğitimi hangi üniversitede alınmalıdır sorusuna cevap arayanlara Bulgaristan'da Tıp Hazırlık Programlarının Kalite, İçerik ve Maliyet Kıyaslaması başlıklı makaleyi incelemelerini öneririz.

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Profesyonellere güvenmek, Bulgaristan'da yerleşik bir kurumdan danışmanlık almanın keyfini ve güvenini yaşamak istiyorsunuz! Aşağıdaki iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirsiniz.

►05368372934 (WhatsApp)

Akademik Danışmanlık ve Destek Ücreti

Bulgaristan Eczacılık Fakültelerinin sınavına girmeyi planlayan adaylara sunulan akademik danışmanlık ve başvuru hizmetlerinin içeriği ve ücreti.

►YÖK Denkliği Olan Avrupa Tıp Üniversiteleri 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page