top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Yurtdışında Hemşirelik Okumak

Son yıllarda yurtdışında tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, fizyoterapi gibi sağlık alanlarında kariyer peşinde koşanlara bir de yurtdışında hemşirelik okumak isteyen ve tıbbi sağlık alanında kariyerlerini güvence altına almak isteyen hemşirelik adayları eklendi. Özellikle Avrupa’da hemşirelik eğitiminin bazı okullarda 3 yıl olması yurtdışında hemşirelik seçeneğini daha da cazip hale getirmiştir.

Yurtdışında hemşirelik okumak için uluslararası adayların eğitim alınacak dile iyi derecede hakim olması gerekmektedir ki genelde tercih edilen hemşirelik eğitim dili İngilizcedir. Doğal olarak sağlık alanlarında yurtdışında kariyer yapacaklardan bir de lisedeki biyoloji ve kimya derslerinin de iyi olması beklenmektedir. Her yaştan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin sağlığının iyileştirilmesi ve hastalıkların önlenmesini kapsayan hemşirelik mesleğini yurtdışında okuyabilmek için genelde tıp üniversitelerinin yapmış olduğu sözlü mülakatta başarılı olmak gerekir. Az da olsa Avrupa'da hemşirelik eğitimi sunan bazı üniversiteler adayları bir de yazılı bir teste tabi tutmaktadırlar. Avrupa'da ve hatta tüm dünyada sürekli büyüyen sağlık sektörü işgücü kriziyle karşı karşıyadır. Özellikle nitelikli hemşire ve ebe sıkıntısı bir türlü çözülemediğinden Avrupa'da hemşirelik eğitimi almak muhtemelen sağlık alanındaki kariyerinizi garanti altına almak için en iyi seçeneklerden biridir. Avrupa'da hemşirelik çalışmaları sunan tıp üniversitelerinin ve/veya kolejlerinin çoğu (hemşirelik okulu) ayrıca ebelik ve fizyoterapi çalışmaları (mesela Debrecen Üniversitesi) sunmaktadır.

Yurtdışında hemşirelik okullarının ücretleri üniversitelere ve ülkelere göre değişiklik göstermekle beraber eğitim diline istinaden 4,000- 6,500 EUR arasındadır. Polonya'da hemşirelik öğrenim ücreti 3800 €/yıl'dan başlarken, Birleşik Krallıktaki hemşirelik okullarında uluslararası öğrenciler için 15000 €/yıldan daha fazla ücret alınmaktadır. Macaristan'da hemşirelik eğitimi genelde 6,000 USD, Letonya’da ve Litvanya’da hemşirelik eğitimi ücreti ise 4.300 Euro. Hemşire adaylarının sahip olması gereken özelliklerin başında yüksek düzeyde teknik yeterlilik ve klinik karar verme becerileridir çünkü yurtdışında hemşirelik eğitimi alacak adaylar, hastalara sağladıkları bakımın sorumluluğunu alarak lider bakıcı ve klinisyen olarak hareket ederler. Hemşireler, hastaların tedavisinde yüksek düzeyde sorumluluk alarak sağlık ekipleri içinde çok önemli bir rol oynarlar; hemşireler genellikle bakımın sürekliliğini sağlayan ve bir dizi diğer tıp pratisyenleriyle bağlantı kuran ana temas noktasıdırlar. Tıp sektöründe ödüllendirici bir kariyerle ilgileniyorsanız ve başkalarına yardım etmeyi seviyorsanız, hemşirelik derecesi tam da sizin için demektir.

Yurtdışında Hemşirelik Okumak

Avrupa Birliği / Avrupa Ekonomik Alanı içinde Avrupa'da hemşirelik çalışması 2013/55/EU Direktifi ile değiştirilen 2005/36/EC Avrupa Direktifine göre yön verilen hemşirelik mesleği AB/AEA ve İsviçre'de düzenlenmiş bir meslektir. Hemşirelik de diğer sağlık alanı meslekleri gibi regüle edilmiş yani icra gerektiren meslekler grubundadır. Dolayısıyla eğitim türü dünyanın tüm hemşirelik okullarında tam-zamanlıdır. Avrupa'da Hemşirelik Lisans Programı sunan tıp üniversiteleri ve kolejlerinin tümü, tıp okulları hakkında bilgi sağlayan Uluslararası Tıp Eğitimi Rehberinde (IMED) listelenmiştir. Aynı şekilde, Avrupa'daki Hemşirelik Lisans Dereceleri, Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu (ECFMG) tarafından tanınmaktadır. Bu nedenle Avrupa mezunu hemşireler ABD ve Kanada'da tıbbi kariyer yapmaya hak kazanırlar. Tüm tıp ve diş hekimliği diplomaları gibi AB/AEA ülkelerindeki herhangi bir akredite üniversiteden alınan Hemşirelik Lisans Diplomaları tüm AB/AEA'da geçerlidir ve tüm dünyada tanınır.

Yurtdışında Hemşirelik Sınıflandırılması

Avrupa'daki sağlık meslekleri arasında en çeşitli olanı hemşireliktir çünkü çok çeşitli ortamlarda çalışan hemşirelerin eğitimi belirli becerilere göre sınıflandırılabilir:

*Yetişkinler için hemşirelik (Ruh sağlığı hemşireliği);

*Çocuklar için hemşirelik (Çocuk hemşireliği);

*Öğrenme güçlüğü için hemşirelik (Öğrenme güçlüğü hemşireliği);

*Ruh sağlığı için hemşirelik; (Ruh sağlığı hemşireliği);

Yurtdışında hemşirelik uzmanlığınız hangisi olursa olsun, genellikle farklı bir uzmanlıkta kalifiye hemşirelerin bulunduğu bir ekibin parçası olarak çalışırsınız. Hemşirelik eğitiminde belki bazılarının da adayda var olduğu kabul edilen şu başlıca beceriler kazanılır: disiplinli bir ekipte çalışabilme, esnek olabilme, uyarlanabilirlik, empati kurabilme, merhamet duyabilme, iletişim kurabilme, organizasyon yapabilme ve zamanı yönetebilme, irade gösterebilme ve gerekli durumlarda liderlik sergileyebilme, gözlem yapabilme ve kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve karar verebilme.

AVRUPA'DA HEMŞİRELİK OKULLARI

Avrupa'daki hemşirelik okulları genelde ilgili ulusal dilde hemşirelik programı sunar, ancak bazı okullar İngilizce hemşirelik eğitimi de sunar. Biz bu makalemizde, Avrupa'da İngilizce hemşirelik eğitimi sunan ve uluslararası öğrenciler tarafından rağbet gören, Sophia Academy olarak danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağladığımız, bazı popüler okulları paylaşacağız.

Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yurtdışında İngilizce hemşirelik okumak isteyen adayların tercih edebileceği hemşirelik okullarından biri Litvanya Sağlık Üniversitesi Hemşirelik Okuludur. Okulun sunduğu lisans programları: Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi, Ergoterapi ve Mesleki Terapi. Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi hemşirelik okulunda öğrenciler eğitimlerine genel konularla başlarlar ve eğitimleri devam ettikçe daha çok hemşirelik (veya ergoterapi, fizik tedavi, ebelik veya programa bağlı olarak diğer alanlar) üzerine odaklanırlar. Klinik uygulamaya ve hastalarla çalışmaya çok önem verilir. Litvanya'da hemşirelik eğitimi süreci dönemlere ayrılmıştır ve dersler, seminerler, uygulamalı oturumlar ve bireysel çalışmalardan oluşur. Lisans düzeyindeki hemşirelik ve ebelik programları, daha iyi öğrenme fırsatları sunan ve AB hemşirelik standartlarına uygun modül tabanlıdır.

Peç (Pecs) Üniversitesi

Macaristan’da hemşirelik okumak isteyenler, makul yaşam masraflarını uygun eğitim ücretleri ile birleştiren ve uluslararası geçerli bir yurtdışı hemşirelik eğitimi deneyimi sunan Peç Üniversitesini seçebilirler. Peç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece hemşirelik eğitimi değil, aynı zamanda ebelik eğitimini de İngilizce sunan nadir Avrupa üniversitelerinden biridir. Macaristan’da hemşirelik veya ebelik eğitimi süresi 4 yıldır. Peç Hemşirelik Okulunda İngilizce hemşirelik eğitiminin yıllık ücreti 5,000 Euro.

Semmelweis Üniversitesi

Yurtdışında hemşirelik eğitimi İngilizce sunan bir diğer okul da Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesidir. Semmelweis Üniversitesi 250 yıllık sağlık alanındaki eğitim geleneği ile dünya genelinde kabul gören mükemmel bir Avrupa üniversitesidir. Semmelweis hemşirelik eğitimi 4 yıldır ve yıllık eğitim ücreti de 6,600 Euro’dur. Macaristan’da hemşirelik okumak için yabancı öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alan Semmelweis Üniversitesi bir de İngilizce dilinde ebelik eğitimi sunmaktadır. Semmelweis ebelik eğitiminin süresi 4 yıl olup yıllık eğitim ücreti 7,200 Euro.

Debrecen Üniversitesi

Macaristan’da tıp eğitimi sunan dört üniversite vardır ve bunlardan biri olan Debrecen Üniversitesi yurtdışında hemşirelik okumak isteyen adaylara hayallerini gerçekleştirme imkânı sunar. Debrecen Üniversitesi İngilizce hemşirelik eğitimi dört yıldır ve yıllık eğitim ücreti de 6,500 USD.

Szeged Üniversitesi

Szeged Üniversitesi hemşirelik programı, hemşirelik biliminin teorik ve pratik bilgilerini birleştirerek AB direktiflerine uygun bir eğitim sağlar. Szeged Üniversitesi İngilizce hemşirelik programı, hasta bakımının tüm yönlerini kapsar, ayrıca psikolojik destek, hemşirelik araştırmaları, hemşirelik yönetimi ve danışmanlık gibi konularda dersler vermektedir. Çalışma süresi boyunca öğrenciler teorik bilgileri derslerde ve gösteri sınıf uygulamalarında edinirler. İkinci yılın sonunda klinik uygulamalarına başlarlar. Saha uygulamaları, kazanılan mesleki becerilerin derinleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son iki yarıyıl ağırlıklı olarak kliniklerde saha uygulamalarından oluşmaktadır. Szeged Üniversitesi Hemşirelik Okulundan alınan hemşirelik derecesi, diğer AB ülkelerinde kazanılan derecelere eşdeğerdir. Szeged Üniversitesi hemşirelik eğitimi yıllık ücreti 6,200 Euro.

Nicolaus Copernicus Üniversitesi

Avrupa'da hemşirelik okumak isteyen uluslararası öğrenciler İngilizce hemşirelik eğitimlerini Polonya'da hemşirelik okumak isteyerek gerçekleştirmek isterler ise Nicolaus Copernicus Üniversitesi Hemşirelik Okulunu seçebilirler. Nicolaus Copernicus Üniversitesi 3 yıllık Hemşirelik Lisans Programı her zaman inanılmaz derecede popüler olmuştur ve İngilizce dilinde uluslararası öğrencilere de sunulmasına karar verilmiştir. Programın yıllık eğitim ücreti 7,000 Euro.

Sofya Tıp Üniversitesi

Bulgaristan’da İngilizce dilinde hemşirelik eğitimi programın yıllık ücreti 4,000 EUR. Eğitim süresi 4 yıl olan Sofya Tıp Üniversitesi hemşirelik programı klinik öncesi eğitim, üniversite hastanelerinde klinik eğitim ve mezuniyet öncesi uygulama derslerini içerir.

Başvuru Şartı

Sofya Tıp Üniversitesi İngilizce hemşirelik bölümüne başvuru yapacak adayların lise biyoloji ve kimya ders notlarının 100 üzerinden en az 62,00 olması gerekir.

Giriş Sınavı ve Kabul Şartı

Bulgaristan’da İngilizce dilinde hemşirelik okumak için adaylar Sofya Tıp Üniversitesi tarafından düzenlenen ve İngilizce dil seviyesinin; lise kimya ve biyoloji bilgisinin; anatomide temel bilgiler ve terminoloji hakimiyetinin ölçüldüğü giriş sınavında başarılı olmalıdırlar. Sınav sonucu 100 üzerinden 65 olanlar başarılı sayılır.

*Aynı ücrete hemşirelik eğitimi sunan, başvuruda YKS şartı aranmayan ve mezunlarına YÖK denklik hakkı verilen Novi Sad Üniversitesi keşfedin.

Avrupa'da Hemşirelik Eğitimi Danışmanlığı

Avrupa'da hemşirelik okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372834 (WhatsApp)

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page