top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi

Sırbistan'da diş hekimliği eğitimi sunan uluslararası iki fakülte vardır. Sırbistan'da diş hekimliği eğitiminin süresi 6 yıldır ve 2005/36/AB Direktifi ve Avrupa Komisyonu doğrultusunda AB ile uyumludur. Sırbistan’da diş hekimliği eğitimi Avrupa Dişhekimleri Birliği'nin tavsiyelerine uygundur. Sırbistan’da sunulan diş hekimliği programları Viyana Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Parma Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi programları ile aynıdır. Sırbistan'da alınan diş hekimliği diplomaları Avrupa, Amerika, Kanada, İngiltere, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde tanınmaktadır.

Sırbistan’da dişçilik okumak isteyenlere yönelik Sırbistan’da İngilizce diş hekimliği eğitimi sunan ve öğrencilerini yüksek lisans derecesi ile mezun eden iki üniversite vardır:

Belgrad Üniversitesi: 7,000 EUR

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi Ücreti

Altı yıl süren Sırbistan'da diş hekimliği eğitim ücretleri yıllık 7,000 EUR ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha makuldur.

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi Başvuru Şartı

  • Türkiye’de yapılan üniversite yerleştirme sınavında başarılı olamadım. Yine de, Sırbistan’da dişçilik okuyabilir miyim?

  • Sırbistan'da diş hekimliği fakülteleri giriş sınavlarının içeriği nedir?

  • Sırbistan'da diş hekimliği giriş sınavları online mı yapılır yoksa üniversite kampüslerinde mi?

  • Sırbistan’da diş hekimliği eğitimi aldıktan sonra YÖK denkliği alabilir miyim?

Sırbistan’da diş hekimliği eğitimi alacak adayların başvurusunda aranan kriterler; adayın lise mezunu olması ve lise kimya ve biyoloji derslerinde başarılı olmasıdır. Sırbistan’da diş hekimliği okumak için tercih edilen bu üniversitelere başvuruda Türkiye’de yapılan üniversite sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

Sırbistan'da Diş Hekimliği Giriş Sınavı

Sırbistan Diş Hekimliği Fakültelerinin (Belgrad Üniversitesi ve Novi Sad Üniversitesi) giriş sınavı (kimya ve biyoloji alanında yazılı iki ayrı test ve bir mülakattan oluşan) sonuçlarına ve lise diploma not ortalamasına (GPA) göre kabul verir.

Yazılı test, lise biyoloji ve genel ve organik kimya müfredatından sorular içerir. Kimya testinin kimyasal hesaplamalarla ilgili birkaç soru da içerdiğini lütfen unutmayın. Kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular şu konuları kapsamaktadır: Çözeltiler (çözelti konsantrasyonları), Enerji ve suyun iyonik ürünü, pH ve pOH.

Yazılı test sonrası yapılan mülakat ise Kabul Komitesi üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Temel amacı, başvuru sahibinin motivasyonunu, duyarlılığını ve kişilerarası becerilerinin yanı sıra İngilizce dil becerilerini de değerlendirmektir.

Novi Sad Diş Hekimliği Fakültesi giriş sınavı online iken Belgrad Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi yüz yüze Belgrad'da yapılır.

Belgrad Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dünya Sıralaması

Novi Sad Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dünya Sıralaması

Shanghai Ranking's-The Academic Ranking of World Universities (ARWU): 901-1000 

CWTS Leiden Rankings: 683.cü 

Sırbistan Tıp Eğitiminin Dünya Geçerliliği

Sırbistan’da tıp eğitimi ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahiptir. Sırbistan’da tıp üniversiteleri NEAQA tarafından akredite edilir. NEAQA (Sırbistan Yükseköğrenim Ulusal Akreditasyon ve Kalite Güvence Kuruluşu), Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından akredite edilmiştir.

Sırbistan tıp eğitiminin WFME akreditasyonu, Sırbistan'da tıp eğitiminin tamamlayan doktorlara yeni kapılar açar (WFME akreditasyonu olmayan ülkelerden alınan tıp diplomaları, akreditasyon için ulusal kurumlar tarafından onaylanmadıkça ABD'de tanınmayacaktır). Bu, Sırbistan tıp mezunlarına Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu'na (ECFMG) başvuru yapma ve yurtdışında ileri eğitim ve kariyer için yeni fırsatlara erişim olanağı sağlar.

NEAQA (Sırbistan Yükseköğrenim Ulusal Akreditasyon ve Kalite Güvence Kuruluşu), Yükseköğretimde Kalite Güvence Ajansları Uluslararası Ağı'na (INQAAHE) ve CEENQA'nın (Orta ve Doğu Avrupa Yüksek Kalite Güvence Ajansı Ağının) da tam üyesidir.

Sırbistan'dan alacağınız bir derece size dünya çapında tıp kurullarında tanınırlık kazandıracak.

Sırbistan Tıp Eğitiminin Avrupa Birliği Denkliği

EHEA (Avrupa Yükseköğrenim Alanı) üyesi olan Sırbistan diş fakültelerinden mezun olan öğrencilerin diplomaları diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından direk tanınır. Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde doktorluk lisansı alabilmek ya da uzmanlık başvurusu yapabilmek için sadece dil yeterliliğini ispatlamak yeterlidir.

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi YÖK Denkliği

Sırbistan’da diş hekimliği eğitimi sunan üniversiteler YÖK'ün de kabul ettiği  (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking) dört uluslararası derecelendirme kuruluşlarının en az ikisinde ilk bin üniversite arasında olduklarından Türk adaylar YKS'ye girmeden ya da girse bile diş hekimliği okumak için yeterli puanı almadan Sırbistan diş hekimliği fakültelerine başvuru yapabilirler ve mezun olduklarında mevcut denklik yönetmeliğine göre YÖK denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Sırbistan'da Diş Hekimliği Okumak İçin Önce Premed Diyenler

Sirbistan'da diş hekimliği okumak isteyen fakat akademik İngilizcesini kabul için gerekli seviyeye taşımak isteyen; bölüm derslerinde takviye ihtiyacı duyan her aday sunduğumuz premed opsiyonlarını değerlendirebilir.

Avrupa'da premed/tıp hazırlık/ eğitimi adayın İngilizce seviyesine ve lise bölüm dersleri bilgisine istinaden bir ya da iki dönem olabilmektedir.

Avrupa'da hangi premed okulunun (adayın mevcut akademik durumu esas alınarak ve gerekçelendirilerek) en iyi olduğunu hem tecrübeye hem de verilere dayanarak bilmekteyiz. Dolayısı ile hangi premed okulunun sizi başarılı bir şekilde hazırlayacağını ve hedefinizdeki Belgrad Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kabulünüzü sağlayacağından peşinen eminiz.

Biz, Sophia Academy olarak adayların hedef üniversite ve İngilizce + Bölüm bilgilerine istinaden genelde şu üç premed okulunu önermekteyiz.

Bu üç okulun birinde hazırlık eğitimi alan adayın hedef üniversitesinin giriş sınavını başarıyla vermesinin akabinde transfer ve kayıt işlemlerini, gidilen ülkedeki/şehirdeki yerel rehberlik hizmetlerini sağlamaktayız.

Bu üç ülke de AB üyesi ve Schengen Bölgesi ülkesi olduklarından hazırlık öğrencileri hem hazırlık eğitimleri esnasında hedef üniversitelerini ziyaret edebilecekler; hem de kabul sonrası hedeflenen ülkeye herhangi bir viza ihtiyacı duymadan rahatlıkla yolculuk edebileceklerdir.

Sırbistan Diş Hekimliği Eğitiminde Merak Edilenler

Sırbistan’da diş hekimliği okumak isteyenlerin genelde merak ettiği sorular vardır. Bu sorularınıza en doğru cevapları bizimle irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Sırbistan'da üniversite eğitimi ile alakalı elde edeceğiniz güncel bilgiler yurtdışında diş hekimliği eğitimi sunan üniversiteleri kıyaslamada sizleri diğer adaylara nazaran bir adım öne geçirecektir. Çünkü bu çağdaki en değerli şey doğru bilgidir.

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi Başvuru

●Sırbistan’da diş hekimliği okumak için ne zaman başvurmalıyım?

●Sırbistan diş hekimliği fakülteleri başvuru şartları nelerdir?

●Başvurum ne kadar zamanda sonuçlanır?

●Sırbistan’da dişçilik okumak için başvuru için Türkiye’de üniversiteyi kazanmış olma şartı var mı?

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi Kabul Şartları

Sırbistan diş hekimliği fakülteleri kabul şartları nelerdir?

Sırbistan’da dişçilik eğitimi almak için giriş sınavı var mı?

Sırbistan’da diş hekimliği fakülteleri giriş sınavlarının içeriği nedir? Sınavlar online mı

yapılır yoksa üniversite kampüslerinde mi?

Sırbistan’da tıp hazırlık eğitimi alınmadan direk giriş sınavlarına girilebilir mi?

Birden fazla Sırbistan dişçilik fakültelerinin giriş sınavlarına girilebilir mi?

Sırbistan diş hekimliği fakülteleri giriş sınavları ortak mı yapılır yoksa her fakültenin kendi giriş sınavı mı vardır?

Sırbistan'da Diş Hekimliği Eğitimi Danışmanlığı

Sırbistan'da diş hekimliği okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyen adaylar iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirler.

►05368372834 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page