top of page
 • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi

15 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve akabinde YÖK Yurtdışı Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelere göre yurtdışında veteriner hekimlik eğitimi almak isteyenlerin radarına giren Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesini biraz yakından tanıyalım.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi, köklü bir geleneğe ve bölgede tanınmış bir üne sahip Sırbistan'ın en büyük veterinerlik okuludur. Belgrad şehir merkezinde, Slavia meydanı ile Autokomanda meydanı arasında, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin yakınında yer alır.

1936 yılında kurulan Belgrad Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi geçen sene itibariyle İngilizce dilinde de eğitim fırsatı sunmaya başlamıştır. Yılda 30 uluslararası öğrenci kabul eden Belgrad Veteriner Fakültesinin yıllık ücreti 5,000 EUR. Avrupa coğrafyasında yer alan diğer veterinerlik okullarının yıllık ücretlerinden daha makul ücrete iyi eğitim sunan Sırbistan Veteriner Fakültesi uluslararası geçerli ve veterinerlik eğitimi alanında YÖK’ün bile gözardı edemeyeceği ciddi iki akreditasyona sahiptir.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Akreditasyonları

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi biri ASIIN diğeri EAEVE olmak üzere dünyaca kabul gören iki akreditasyonu sayesinde eğitim programının kalitesini uluslararası boyutta onaylatmıştır. Bu akreditasyonlar Belgrad Veteriner Fakültesinin yurtdışındaki tanınırlığını arttırırken öğrencilerin ve öğretmenlerin de hareketliliği için büyük fırsatlar sunar.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesini akredite eden ASIIN, ENQA'nın tam üyesidir ve mühendislik, doğa bilimleri, matematik, bilgisayar bilimleri ile tıp ve ekonomi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim programlarını akredite eden önde Alman akreditasyon kuruluşundan biridir. EAEVE (Avrupa Veteriner Fakülteleri Birliği) üyesi olan Belgrad Veteriner Fakültesi programını Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmiştir.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dünya Sıralaması

Uluslararası veterinerlik eğitimi sunan Belgrad Üniversitesinin YÖK’ün de kabul ettiği derecelendirme kuruluşlarına göre dünya sıralaması şu şekildedir:   

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi YÖK Denkliği

Belgrad Üniversitesi Avrupa'nın saygın dünya çapında bir üniversitesidir. Sırbistan EHEA (Avrupa Yükseköğrenim Alanı) üyesidir. Belgrad Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir. YÖK tarafından kabul edilen dünyaca prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarınca sürekli ilk bin üniversite arasında yer alan Belgrad Üniversitesinin mezunları YÖK denkliği başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler. Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesine başvuru yapmak için YKS'ye girme zorunluluğu yoktur.

Eğitimsel İşbirlikleri ve Erasmus

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viyana Veteriner Üniversitesi - Veteriner Fakültesi, Bologna Üniversitesi - Veteriner Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi - Veteriner Fakültesi, Zagreb Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile aktif işbirliği halindedir.

Belgrad Veteriner Fakültesi Avrupa değişim programı Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliğine katılır.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Başvuru Evrakları

Her başvuru adayının hazırlaması gereken ve Sırbistan’da tercüme edilerek noterde legalize edilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

1.     Lise Diploması ve Transkripti

2.     Lise Denklik Belgesi

3.     İngilizce Dil Belgesi (varsa)

*Dil sertifikası ibraz edemeyenler İngilizce muafiyet sınavına girerler.

4.     Nüfus Kayıt Örneği

5.     Adli Sicil Belgesi

6.     Pasaport ve T. C Kimlik Kartı Fotokopisi

7.     Başvuru Formu

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Giriş Sınavı

Sırbistan’da veterinerlik okumak için Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesini tercih edenler fakültenin giriş sınavına girerler. Giriş sınavı lise biyoloji ve kimya müfredatından sorular içerir. Aynı zamanda bir de Latince testi vardır.

Lise diploma genel notunun ve biyoloji ve kimya dersleri notlarının yüksek olması kabulde bir avantajdır. Dekanlık kabulde %40 oranında lise notlarını + %60 Giriş Sınavı notunu esas alır. Her yıl kabul edilen uluslararası öğrenci sayısı 30.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Giriş Sınavı Tarihi

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi giriş sınavı her sene Eylül ayının ilk haftasında yapılır. Adayların bu sınava girebilmeleri için başvuru sürecini tamamlamış ve okuldan şartlı kabul almış olmaları gerekir. O yüzden, başvuru sürecinizi sınav tarihinden en az 45 iş günü öncesinden başlatmanızda fayda vardır.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Giriş Sınavı Nasıl Yapılır?

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi giriş sınavı kampüste, Belgrad’da yüz yüze yapılır.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Ücreti

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi kalite-fiyat dengesini koruyarak yıllık 5,000 EUR karşılığında uluslararası akredite bir eğitim fırsatı sunar. Yıllık eğitim ücreti dört eşit taksit şeklinde ödenebilir.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Süresi

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi on bir dönemlik eğitimin ardından öğrencilerini yüksek lisans derecesi ile mezun eder. Çalışma programı ulusal ve Avrupa standartlarını karşılar, Bologna Bildirgesi ile uyumludur ve EAEVE kriterlerine uygundur.

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi Müfredatı

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri öğrenimlerinin başında mesleki, klinik öncesi ve klinik derslere giriş niteliğinde genel dersler alırlar. Programda 65 zorunlu ve 32 seçmeli dersin yanı sıra mesleki eğitim de yer alır. Dersler Fakülte'de ve çiftliklerde, ahırlarda, veteriner enstitülerinde, kliniklerde, ayakta tedavi kliniklerinde ve Fakülte'nin işbirliği yaptığı diğer kuruluşlardaki eğitim üslerinde yapılır. Son yarıyılda öğrenciler, Düzenlenmiş Meslekler ve Mesleki Niteliklerin Tanınması Hakkında Kanun ve 2005/36 AB Direktifi uyarınca her veteriner hekimin mezuniyette edinmesi gereken gerekli becerileri kazanmak için klinik rotasyona girerler. Klinik rotasyon yedi zorunlu dersten oluşan iki bloktan oluşur.

BLOK 1

1. Evcil hayvanların klinik patolojisi

2. Çiftlik hayvanlarının klinik patolojisi

3. Atların klinik patolojisi

4. Acil durum ve gezici klinik

BLOK 2

5. Hayvan kaynaklı gıdaların hijyeni ve teknolojisi

6. İdari veteriner hekimliği

7. Laboratuvar uygulamaları

Son yarıyılda öğrenciler mezuniyet tezi alanında seçmeli ders almaya karar verirler ve bunu tez hazırlama ve Devlet Sınavı takip eder. Eğitimin tamamlanmasının ardından 330 AKTS puanı verilmekte ve mezun olan öğrencilere Veteriner Hekim (Dr Vet.) unvanı verilir.

Klinikler

Belgrad Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri eğitimleri esnasında aşağıdaki kliniklerden ve laboratuvarlardan istifade ederler.

 • Clinic for Ruminants and Swine

 • Department for Radiology and Radiation Hygiene

 • Clinic for Reproduction,Fertility and Artificial Insemination

 • Clinic for Surgery

 • Small Animal Teaching Hospital

Laboratuvarlar

 • Animal Genetics Laboratory

 • Laboratory of Pathology

 • Laboratory of Microbiology

 • Laboratory of Animal Food Testing

 • Laboratory for Testing of Foods of Animal Origin

 • Laboratory for Parasitology

 • Laboratory for Gamma spectrometry

 • Laboratory for Infectious Animal Diseases and Bees Diagnostics

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Belgrad'da yerleşik profesyonel bir kurumdan danışmanlık almanın keyfini ve güvenini yaşayarak Sırbistan'da veterinerlik eğitimi almak isteyenler bize ulaşabilirler.

05368372834 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page