top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Sırbistan Tıp Giriş Sınavları

Sırbistan’da tıp ya da diş hekimliği eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS'den bağımsız şekilde Sırbistan tıp giriş sınavlarına girerler.

Sırbistan’da tıp eğitimi sunan Belgrad Tıp Fakültesi, Novi Sad Tıp Fakültesi, Niş Tıp Fakültesi giriş sınavları biyoloji, kimya ve İngilizce içeriklidir. Adayın lise kimya ve biyoloji bilgisini ölçen sınav yazılı formattadır ve sınav sonrası kısa bir mülakat yapılır.

Belgrad Üniversitesi Tıp Giriş Sınavı

Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi (UBFM) giriş sınavı (Kimya ve Biyoloji alanında yazılı iki ayrı test ve bir mülakattan oluşan) sonuçlarına ve lise diploma not ortalamasına (GPA) göre kabul verir.

Yazılı testler, lise biyoloji ve genel ve organik kimya müfredatından sorular içerir. Her test 20 sorudan oluşur. Kimya testinin kimyasal hesaplamalarla ilgili birkaç soru da içerdiğini lütfen unutmayın. Kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular şu konuları kapsamaktadır: Çözeltiler (çözelti konsantrasyonları), Enerji ve suyun iyonik ürünü, pH ve pOH.

Yazılı testler sonrası yapılan mülakat ise Kabul Komitesi üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Temel amacı, başvuru sahibinin motivasyonunu, duyarlılığını ve kişilerarası becerilerinin yanı sıra İngilizce dil becerilerini de değerlendirmektir.

Giriş Sınavı Tarihleri

Biyoloji ve Kimya Testleri: 04 Temmuz 2023 / Mülakat 05 Temmuz 2023

Biyoloji ve Kimya Testleri: 04 Eylül 2023 / Mülakat 05 Eylül 2023

Başvuru ve Giriş sınavı Ücreti: EUR 140

 

Novi Sad Üniversitesi Tıp Giriş Sınavı

Novi Sad Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin giriş sınavı (Kimya ve Biyoloji alanında yazılı iki ayrı test ve bir mülakattan oluşan) sonuçlarına ve lise diploma not ortalamasına (GPA) göre kabul edilir.

Yazılı testler, lise biyoloji ve genel ve organik kimya müfredatından sorular içerir. Yazılı testler sonrası yapılan mülakat ise Kabul Komitesi üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

İngilizce Yeterlilik Belgesi (IELTS, TOEFL ...) ibraz edemeyenler ama İngilizce seviyesine güvenenler İngilizce STS girerler.

Başvuru ve Giriş sınavı Ücreti: EUR 140

 

Niş Üniversitesi Tıp Giriş Sınavı

Niş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin giriş sınavı (Kimya ve Biyoloji alanında yazılı iki ayrı test ve bir mülakattan oluşan) sonuçlarına ve lise diploma not ortalamasına (GPA) göre kabul edilir. Yazılı testler, lise biyoloji ve genel ve organik kimya müfredatından sorular içerir. İngilizce Yeterlilik Belgesi (IELTS, TOEFL ...) ibraz edemeyenler ama İngilizce seviyesine güvenenler İngilizce STS girerler.

Giriş Sınavı Tarihleri

-06 Temmuz 2023

-14 Eylül 2023

-06 Ekim 2023

Başvuru ve Giriş sınavı Ücreti: EUR 120

 

Giriş Sınavlarına Katılım Şartı

Adayların, sınavlara katılabilmeleri için önce üniversitelere başvuru yapıp üniversite kabulü ve akabinde de Sırbistan Milli Eğitim Bakanlığı onayı almaları gerekir. Giriş sınavlarına katılabilmek için sınav tarihinden en az bir ay önce başvuru yapılmasında fayda vardır.

İngilizce STS & Giriş Sınavı Denemeleri

Sophia Academy, Sırbistan'daki tıp üniversitelerine başvuru destek hizmeti sağlar. İngilizce Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık eğitimi alma fırsatı sunan Sırp tıp üniversiteleri ile alakalı akademik danışmanlık hizmetleri sunan akredite bir Avrupa Birliği kurumudur. Sophia Academy, Sırbistan’da tıp eğitimi başvuru sürecinde de rehberlik eder ve adayların Sırbistan'da tıp fakültelerine erişim kazanmalarına yardımcı olur; onları mülakatlara ve giriş sınavlarına hazırlar ve tıp kariyerlerine başlamalarında destekler. Bu maksatla da, Sırbistan tıp giriş sınavları denemeleri yaparak öğrencinin daha Türkiye’de iken Sırbistan tıp eğitimi macerasının rotasını görmesini, bilmesini sağlar!

Giriş Sınavı Konuları

Sırbistan'da tıp eğitimi almayı planlıyorsunuz fakat giriş sınavında çıkacak soruların konularını mı merak ediyorsunuz?

BİYOLOJİ SINAV KONULARI
.pdf
Download PDF • 551KB

KİMYA Sınav Konuları
.pdf
Download PDF • 262KB

Giriş Sınavları Örnek Soruları

Bizimle görüşmeden önce Sırbistan Tıp Giriş Sınavlarında başarılı olur muyum diye merak ediyorsunuz?

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEKLERİ
.pdf
Download PDF • 413KB

Başvuru Evrakları

Sırbistan'da üniversite eğitimi almak için başvuruda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

1. Lise diploması (noter onaylı suret ve kaymakamlık/valilik apostilli)

2. Akademik transkript-mezun olunan lisede alınan her yıl derslerini ve notlarını gösteren not çizelgesi (noter onaylı ve kaymakamlık/valilik apostilli)

3. İngilizce Yeterlilik Belgesi (IELTS, TOEFL ...) / ibraz edemeyenler giriş sınavının mülakat kısmında İngilizce becerilerini sergilemek zorundadırlar.

4. Yurtdışında yükseköğrenim görme hakkı belgesi (liseden alınır-apostilli)

5. Lise diploması nostrifikasyonu (denkliği)

6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (apostilli)

7. Adli Sicil Evrakı (apostilli)

8. Taahhütname (apostilli)- kefil kişi masraflarınızı karşılayacağını beyan eder

9. Vekaletname (apostilli)

10. Dört adet biyometrik fotoğraf

11. Pasaport Fotokopisi

*Evraklar, Sırbistan'da yeminli mütercimler tarafından Sırpçaya tercüme edilmelidir.

Bilgi Danışmanlığı

Sırbistan'da tıp eğitimi ve üniversite yaşamına dair detaylı ve doğru bilgiye ihtiyacınız var ise bilgi danışmanlığı için aşağıdaki iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirsiniz.

05368372934 (WhatsApp)

Akademik Danışmanlık ve Destek Ücreti

Sırbistan'da tıp, diş hekimliği ya da eczacılık kabul sınavına girmeyi planlayan adaylara sunulan akademik danışmanlık ve başvuru hizmetlerinin içeriği ekteki dosyadan görülebilir.

DESTEK & ÜCRET__SRB
.pdf
Download PDF • 838KB
bottom of page