top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Sırbistan Tıp Giriş Sınavları

Sırbistan’da tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS'den bağımsız şekilde (YKS şartı yoktur) Sırbistan tıp giriş sınavlarına girerler.

Sırbistan tıp üniversiteleri YÖK'ün de kabul ettiği  (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking) dört uluslararası derecelendirme kuruluşlarının en az ikisinde ilk bin üniversite arasında olduklarından Türk adaylar YKS'ye girmeden ya da girse bile tıp okumak için yeterli puanı almadan Sırbistan tıp üniversitelerine başvuru yapabilirler ve mezun olduklarında mevcut denklik yönetmeliğine göre YÖK denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Sırbistan’da tıp eğitimi sunan Belgrad Üniversitesi ve Novi Sad Üniversitesi Tıp Fakülteleri giriş sınavları biyoloji, kimya ve İngilizce içeriklidir. Adayın lise kimya ve biyoloji bilgisini ölçen sınav yazılı formattadır ve sınav sonrası kısa bir mülakat yapılır.

Sırbistan Tıp Eğitiminin Dünya Geçerliliği

Sırbistan’da tıp eğitimi ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahiptir. Sırbistan’da tıp üniversiteleri NEAQA tarafından akredite edilir. NEAQA (Sırbistan Yükseköğrenim Ulusal Akreditasyon ve Kalite Güvence Kuruluşu), Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından akredite edilmiştir.

Sırbistan tıp eğitiminin WFME akreditasyonu, Sırbistan'da tıp eğitiminin tamamlayan doktorlara yeni kapılar açar (WFME akreditasyonu olmayan ülkelerden alınan tıp diplomaları, akreditasyon için ulusal kurumlar tarafından onaylanmadıkça ABD'de tanınmayacaktır). Bu, Sırbistan tıp mezunlarına Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu'na (ECFMG) başvuru yapma ve yurtdışında ileri eğitim ve kariyer için yeni fırsatlara erişim olanağı sağlar.

NEAQA (Sırbistan Yükseköğrenim Ulusal Akreditasyon ve Kalite Güvence Kuruluşu), Yükseköğretimde Kalite Güvence Ajansları Uluslararası Ağı'na (INQAAHE) ve CEENQA'nın (Orta ve Doğu Avrupa Yüksek Kalite Güvence Ajansı Ağının) da tam üyesidir.

Sırbistan'dan alacağınız bir derece size dünya çapında tıp kurullarında tanınırlık kazandıracak.

Sırbistan Tıp Eğitiminin Avrupa Birliği Denkliği

EHEA (Avrupa Yükseköğrenim Alanı) üyesi olan Sırbistan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin diplomaları diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından direk tanınır. Almanya veya Avusturya gibi ülkelerde doktorluk lisansı alabilmek ya da uzmanlık başvurusu yapabilmek için sadece dil yeterliliğini ispatlamak yeterlidir.

Sırbistan Tıp Diplomaları Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya'da geçerli mi?

USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical examinations, MCCQE-Part2, MCCEE sınavları ilgili ülkede lisanslı doktor olabilmek için başarıyla geçilmesi gereken sınavlardır. Kendi ülkelerinde tıp eğitimi alanların da doktor olabilmek için verdiği sınavlardır aslında. Bulgaristan tıp mezunları da bu sınavlara girebilir ve başarılı oldukları takdirde de doktorluk ruhsatlarını alırlar.

Belgrad Üniversitesi ve Novi Sad Üniversitesi Tıp Giriş Sınavı

Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Novi Sad Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi giriş sınavı (Kimya ve Biyoloji alanında yazılı iki ayrı test ve bir mülakattan oluşan) sonuçlarına ve lise diploma not ortalamasına (GPA) göre kabul verir.

Yazılı testler, lise biyoloji ve genel ve organik kimya müfredatından sorular içerir. Her test 20 sorudan oluşur. Kimya testinin kimyasal hesaplamalarla ilgili birkaç soru da içerdiğini lütfen unutmayın. Kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular şu konuları kapsamaktadır: Çözeltiler (çözelti konsantrasyonları), Enerji ve suyun iyonik ürünü, pH ve pOH.

Yazılı testler sonrası yapılan mülakat ise Kabul Komitesi üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Temel amacı, başvuru sahibinin motivasyonunu, duyarlılığını ve kişilerarası becerilerinin yanı sıra İngilizce dil becerilerini de değerlendirmektir.

Sırbistan Tıp Giriş Sınavı Tarihleri

Belgrad Üniversitesi giriş sınavı yüz yüze Belgrad'da yapılır. Belgrad Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Giriş Sınavı tarihleri şu şekildedir:

Biyoloji ve Kimya Testleri: 01 Temmuz 2024 / Mülakat 02 Temmuz 2024

Biyoloji ve Kimya Testleri: 02 Eylül 2024 / Mülakat 03 Eylül 2024

Giriş Sınavı Ücreti: EUR 140

Novi Sad Üniversitesi giriş sınavı online yapılır. Novi Sad Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Giriş Sınavı tarihi şu şekildedir:

Biyoloji ve Kimya Testleri: 26 Haziran 2024

Eylül 2024 yapılan ikinci sınav tarihi Temmuz ayında açıklanır.

Giriş Sınavı Ücreti: EUR 150

Sırbistan Tıp Giriş Sınavlarına Katılım Şartı

Adayların, sınavlara katılabilmeleri için başvuru evraklarını Sırbistan'da tercüme ve legalize etmeleri; lise denklik belgelerini almaları; üniversitelere başvuru yapıp şartlı kabul almaları gerekir. Giriş sınavlarına katılabilmek için sınav tarihinden en az bir ay önceden başvuru yapmakta fayda vardır. Sınavlara katılım konusunda bir sınırlama söz konusu değildir. İlk sınava giren bir öğrenci ikinci sınava da girebilir.

İngilizce STS & Giriş Sınavı Denemeleri

Sophia Academy-Belgrad, Sırbistan tıp fakültesine başvuru destek hizmeti sağlar. İngilizce Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık eğitimi alma fırsatı sunan Belgrad Tıp Üniversitesi ve Novi Sad Üniversitesi ile alakalı akademik danışmanlık ve başvuru hizmetleri desteği sunan akredite bir Avrupa Birliği kurumudur. Sırbistan tıp giriş deneme sinavlari yaparak öğrencinin daha Türkiye’de iken Sırbistan tıp eğitimi macerasının rotasını görmesini, bilmesini sağlar!

Sırbistan Tıp Giriş Sınavı Konuları

Sırbistan'da tıp eğitimi almayı planlıyorsunuz fakat giriş sınavında çıkacak soruların konularını mı merak ediyorsunuz?

BİYOLOJİ SINAV KONULARI
.pdf
PDF dosyasını indir • 551KB

KİMYA Sınav Konuları
.pdf
PDF dosyasını indir • 262KB

Sırbistan Tıp Giriş Sınavları Örnek Soruları

Bizimle görüşmeden önce Sırbistan Tıp Giriş Sınavlarında başarılı olur muyum diye merak ediyorsunuz?

ÇIKMIŞ SORU ÖRNEKLERİ
.pdf
PDF dosyasını indir • 413KB

Sırbistan Tıp Eğitimi Başvuru Evrakları

Sırbistan'da üniversite eğitimi almak için başvuruda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

1. Lise diploması (noter onaylı suret ve kaymakamlık/valilik apostilli)

2. Akademik transkript-mezun olunan lisede alınan her yıl derslerini ve notlarını gösteren not çizelgesi (noter onaylı ve kaymakamlık/valilik apostilli)

3. İngilizce Yeterlilik Belgesi (IELTS, TOEFL ...) / ibraz edemeyenler giriş sınavının mülakat kısmında İngilizce becerilerini sergilemek zorundadırlar.

4. Lise diploması nostrifikasyonu (denkliği)-Sırbistan MEB'den alınır.

5. Nüfus Kayıt Örneği (apostilli)

6. Adli Sicil Evrakı (apostilli)

7. Dört adet biyometrik fotoğraf

8. Pasaport Fotokopisi

*Evraklar, Sırbistan'da yeminli mütercimler tarafından Sırpçaya tercüme edilmelidir.

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Sırbistan'da yerleşik, profesyonel bir kurumdan danışmanlık almanın güvenini ve keyfini yaşamak isteyenler iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirler.

05368372834 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page