top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi

Macaristan’da tıp eğitimi sunan ve yurtdışında tıp okumak isteyenlere kaliteli eğitim imkânı tanıyan dört tıp fakültesinden biri de Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi'dir (Debrecen Tıp Fakültesi). Altı yıllık İngilizce tıp eğitimi neticesinde Debrecen Tıp Fakültesi öğrencileri dr. med. (M.D.) unvanı ile mezun olurlar. Macaristan tıp fakültelerinin eğitime başlama zamanı Eylül aylarıdır. Avrupa’da tıp okumak için planlama yapanlara Macaristan’da tıp eğitimi sunan Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesini seçen uluslararası aday öğrencilerin kabul alabilmesi için iyi derecede İngilizce bilgisine ve yapılan tıp giriş sınavında başarılı olması gerekir.

Debrecen Tıp Fakültesi Giriş Sınavı

Debrecen Tıp Fakültesi giriş sınavı biyoloji ve kimya/fizik içerikli olup yazılı şekilde yapılmaktadır. Yazılı sınav sonrası aynı konuları içeren bir saatlik sözlü bir sınav daha yapılır. Yazılı ve sözlü sınav sonrası ise adayın İngilizce dilinde iletişim becerilerini ölçen ve Macaristan'da tıp okumak motivasyonunu değerlendiren bir mülakat yapılır. Bu arada, Debrecen Tıp Fakültesi tıp hazırlık programını başarıyla tamamlayan yani hazırlık eğitiminin sonunda yapılan final sınavında başarılı olanlar Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi giriş sınavına girmeden direk birinci sınıftan fakülte eğitimlerine başlayabilirler.

Debrecen Tıp Fakültesi Eğitim Ücretleri

Macaristan’da tıp eğitim ücretleri diğer Batı Avrupa tıp eğitim ücretlerine istinaden daha makuldür. Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim süresi 12 dönemdir-6 yıldır.

Debrecen Tıp Fakültesi yıllık eğitim ücreti ise 16,900 USD. Diğer ücretler ise 150 USD başvuru ücreti, 350 USD kayıt ücreti. Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uluslararası öğrencilere yönelik sunulan altı yıllık İngilizce tıp programının hedefleri, Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin benzersiz güçlü yönlerini ve hedeflerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Debrecen Tıp Fakültesi eğitimleri esnasında öğrenciler tarafından kazanılan bilgi, mesleki beceri, tıbbi beceri onların rahatlıklar bulundukları ülkelerin sağlık sistemlerinde ve işleyişine ilişkin faaliyetlerinde yer almalarını, mesleklerinin bir parçası olarak belirli görevleri yerine getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Debrecen Üniversitesi Dünya Sıralaması ve YÖK Denkliği

Macaristan’da tıp eğitimi alarak ülkesine dönen Türk öğrenciler YÖK yurtdışı diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğine istinaden direk denklik başvurusu yaparlar ve denklik alırlar. Bunun sebebi de, Debrecen Üniversitesi'nin YÖK'ün kabul ettiği uluslararası üniversite değerlendirme ajanslarınca dünyada en iyi ilk 1000 üniversite arasında gösterilmesidir.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Geçerliliği

Kaliteli ve uluslararası standartlarda tıp eğitimi sunan Debrecen Tıp Fakültesi diplomaları tüm Avrupa Birliği ülkelerinde direk kabul görür. Aynı şekilde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tanınan Debrecen Tıp Diploması, Birleşik Krallık ve İrlanda Tıp Konseyleri tarafından da kabul edilmektedir. New York ve Kaliforniya Sağlık Konseyleri de Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi diplomalarını tanımaktadırlar.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hazırlık Eğitimi

Debrecen Üniversitesi, öncelikler kendi tıp fakültesi olmak üzere Macaristan’da tıp okumak isteyen fakat İngilizce dil yeterliliği olmayan, Debrecen tıp giriş sınavı konularında eğitim desteğine ihtiyacı olan adaylara yönelik bir dönemlik ve iki dönemlik tıp hazırlık programları sunar. Aynı zamanda, bir de uluslararası foundation (İngilizce+bölüm hazırlık) programı mevcuttur.

Debrecen Tıp Hazırlık Programı - 2 Dönem

Her yılın Eylül ayında başlayan bu iki dönemlik tıp hazırlık programına katılım şartları en az B1 seviyesinde İngilizce ve yazılı ve sözlü olmak üzere biyoloji, kimya/fizik konularını içeren bir giriş sınavında başarılı olmaktır. Program biyoloji, fizik ve kimya alanlarında yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilere önerilir. Premedikal bilimlerdeki gereksinimler konusunda titiz olan Debrecen Üniversitesi, Macaristan’da Tıp, Diş Hekimliği veya Eczacılık bölümlerine başlamadan önce bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyan öğrencilerin temel tıp Hazırlık programına katılmaları önerilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Debrecen Tıp Fakültesine, herhangi bir giriş sınavına tabi olmadan, doğrudan kabul edilirler. Program ücreti 7.000 USD; başvuru ücreti 150 USD; kayıt ücreti 350 USD.

Debrecen Tıp Hazırlık Programı - 1 Dönem Yoğun Eğitim

Ocak ayında başlayan ve Temmuz ayında sona eren bu bir dönemlik Debrecen tıp hazırlık programı lise biyoloji, kimya ve fizik konularını kapsamaktadır ve sadece bu alan derslerine yoğunlaşmaktadır. Adayın İngilizce dil seviyesinin en az B2 olması beklenir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Debrecen Tıp Fakültesine, herhangi bir giriş sınavına tabi olmadan, doğrudan kabul edilirler. Program ücreti 7.000 USD; başvuru ücreti 150 USD; kayıt ücreti 350 USD.

Uluslararası Foundation (İngilizce+Bölüm Hazırlık) Programı

Her yılın Eylül ayında başlayan ve 10 ay süren bu program aday öğrencilerin İngilizce seviyelerini geliştirmeyi ve hangi alanlarda ders alacaklarsa o alan derslerindeki eksiklerini kapatmalarına yönelik tasarlanmıştır. Tıp, Diş Hekimliği veya Eczacılık eğitimi alacaklar önce İngilizce ve sonrasında biyoloji, kimya, fizik dersleri alırlarken; mühendislik hedefleyen adaylar ise İngilizce sonrasında Matematik, Fizik gibi alan derslerinde eğitim alırlar. Programın ücreti 5500 USD; başvuru ücreti 150 USD; kayıt ücreti 350 USD. Foundation Programını bir dönem alacaklar ise dönemlik 3,300 USD öderler.

Macaristan’da Tıp İçin Alternatif Tıp Hazırlık Okulları

Debrecen Üniversitesi tıp hazırlık eğitimine alternatif olabilecek ve Debrecen Tıp Fakültesi dahil tüm Macaristan tıp okullarına sizi hazırlayabilecek birkaç uluslararası tıp hazırlık programı daha var. Onları da incelemenizi tavsiye ederiz.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Şartları

Macaristan'da tıp eğitimi veren dört Macar tıp üniversitesinin de mezuniyet şartları aynıdır. Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim esnasında 360 AKTS topladık. Peki, mezun muyuz? Hayır, daha doktor değiliz.

Şimdi de doktor olmanız için yapılması gereken son bir adım kaldı. O da, Macaristan Ulusal Final Sınav Komitesi tarafından organize edilen Entegre Blok Devlet Sınavının başarıyla verilmesidir. Bu mezuniyet sınavı üç kısımdan oluşmaktadır.

I. Kısım: yazılı şekilde yapılan bir sınavdır ve tüm Macaristan tıp okullarında aynı anda yapılmaktadır.

II. Kısım: Pratik ve teoriyi içeren bu kısım sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınavın bu kısmı Dahiliye, Cerrahi, Nöroloji, Jinekoloji ve Obstetriks, Pediyatri ve Psikiyatri departmanlarından oluşan temsilci kurul önünde verilir.

III. Kısım: yüksek lisans tezinin savunulmasıdır.

Debrecen Tıp Fakültesinde Altı Yıllık Eğitimin Özet İçeriği

Debrecen Tıp Fakültesinde birinci ve ikinci yıllarda Macaristan’da tıp okumak için gelen öğrenciler teorik konulara ve laboratuvarda kazanılan pratik becerilere odaklanırlar ve bu iki yılın toplam kredisi 124 AKTS'dir.

Üçüncü yılda ise klinik öncesi teoriden kliniğe blok-geçiş şeklinde eğitim verilir. Hasta ilişkileri ve hasta bakımı konularında temel bilgilerin de verildiği üçüncü yıldaki eğitimin toplam kredisi 64 AKTS'dir. Dördüncü ve beşinci yıllarda ise klinik konular ve pratik beceriler dersleri verilir. Elde edilen toplam AKTS 114tür. En son yıl olan altıncı yılda ise rotasyon ve klinik stajlar tamamlanır. Ve 35 AKTS + uygulamalardan da gelen krediler ile mezuniyet için geçerli olan toplamda 360 AKTS ulaşılmış olur.

Debrecen Tıp Fakültesi Müfredatı Yıl I. Davranış Bilimlerinin Temelleri, Biyofizik, Biyoistatistik, İletişim Becerileri, İlk Yardım ve Canlandırma, Macar Dili, Tıbbi Kimya, Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Hücre Biyolojisi, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji

Yıl II. Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyokimya, Macar Dili, Tıbbi Fizyoloji, Nörobiyoloji, Temel Onkoloji, Temel Cerrahi Teknikler, Klinik Biyokimya, Macarca Dil, İmmünoloji, Tıbbi Antropoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Patoloji

Yıl III. Dahiliye Propedeutiği, Klinik Fizyoloji, Dahiliye, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Psikoloji, Tıbbi Sosyoloji, Patoloji

Yıl IV. Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedik Cerrahi, Farmakoloji, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji ve Nükleer Tıp, Cerrahi, Travmatoloji, Davranış Tıbbı, Biyoetik, Klinik Genetik, Stomatoloji, Üroloji

Yıl V. Davranış Bilimleri, Dermatoloji, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Enfeksiyon, Dahiliye, Nöroloji, Pediatri, Psikiyatri, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, Klinik Onkoloji, Adli Tıp, Oftalmoloji, Kulak Burun Boğaz, Tez

Yıl VI. Dâhiliye, Nöroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Psikiyatri, Cerrahi

Staj: Öğrenciler, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri ve Pediatri Bölümlerinde son sınıfta hastaların klinik bakımına katılırlar.

“Debrecen Üniversitesi'nde tıp okumak, bilgi edinmekten çok daha fazlasıdır. Daha ilk yılımda ömür boyu sürecek dostluklar kurdum, Debrecen Tıp Fakültesi ekibiyle hentbol oynadım ve araştırmayı ilk elden deneyimledim. Tesisler, öğrenmeyi daha kolay ve ileriye dönük hale getiren dersleri ve uygulamaları tam olarak sunmak için iyi donanımlıdır. Üniversite hayatı ve son sınıf öğrencilerinin desteği de üniversitede güçlü bir nokta. Yurtdışında tıp okumak için daha iyi bir üniversite seçemezdim.” (Felipe, Brezilya'dan tıp öğrencisi)

 

Macaristan'da Destek Servisleri

Resmi temsilcisi olduğumuz Debrecen Üniversitesi'nden kabul alan danışanımız Macaristan'a varış sonrası dilediği takdirde aşağıdaki hizmetlerin birinden istifade edebilir:

  • Kısmi Danışmanlık Hizmeti: 1,500 EUR

  • Bütünsel Danışmanlık Hizmeti: 2,000 EUR

Sophia Academy, yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetleri sunan; Türkiye ve Macaristan ofisleri ile akredite bir Avrupa Birliği kuruluşudur.

 

Debrecen’de Tıp Okurken Stajınızı Amerika veya İsrailde de Yapabilirsiniz!

Debrecen Üniversitesi tıp öğrencilerine gerekli klinik uygulamaları Amerika veya İsrailde edinme fırsatı veren baz hastaneler ile işbirliği sözleşmesine sahiptir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-Wyckoff Heights Tıp Merkezi (WHMC)

Bu anlaşma, UD öğrencilerine WHMC fakültesinde gerekli klinik uygulamaları edinme fırsatı verir. WHMC, üniversite öğrencilerine tıp eğitimi vermek amacıyla, özellikle Dahiliye, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pedikatri alanlarında klinik uygulamalar için WHMC'de olanaklar sağlar.

Sheba Tıp Merkezi, İsrail'deki en büyük ve teknolojik olarak en kapsamlı üçüncül, üniversiteye bağlı, tıp ve araştırma merkezi hastanesidir. Merkez, İsrail'deki her büyük tıp eğitimi enstitüsü ile birlikte çalışarak tıp ve sağlık mesleklerinin her alanında çok sayıda öğrenci için bir kampüs olarak hizmet vermektedir. Sheba Tıp Merkezi kampüsü aynı zamanda Sheba Akademik Hemşirelik Okulu, Tel Aviv Üniversitesi Fizyoterapi Okulu ve Tel Aviv Üniversitesi İletişim Bozukluğu Terapistleri Bölümü'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Sağlık görevlilerinin yanı sıra Ergoterapi, Psikoloji ve Sosyal Hizmet okuyan öğrenciler için eğitim alanı olarak hizmet ederler.

Rambam, Kuzey İsrail'in en büyük hastanesi ve 11 bölge hastanesi için üçüncü basamak sevk merkezi ve Kuzey'in tüm uzmanlık ve alt uzmanlık alanlarındaki gelişmiş cerrahi bölümlerinin adresidir. Dünya çapında örnek hastane yönetimi ve acil tıp uygulamaları ile tanınmaktadır ve dünyanın en iyi 1. seviye travma merkezlerinden biri, barış zamanında kazazedelere, savaş zamanında yaralı askerlere ve sivillere ve teröre bağlı toplu travma kayıplarına bakmaktadır. Rambam'da eğitim alan profesyoneller, öğrencilerden asistanlara ve tüm disiplinlerdeki arkadaşlara kadar çeşitlilik gösterir. 1998'den beri, RHCC hemşirelerin akademikleştirilmesine eşit öncelik vermiştir ve bugün Rambam'daki hemşirelerin %60'ından fazlası lisans veya yüksek lisans derecesine sahiptir ve geri kalanı üniversite dereceli hemşirelik programlarına kayıtlıdır.

Tıp bilimlerine adanmış beş akademik kurumda İbrani Üniversitesi ile ortak olan Hadassah Üniversitesi Tıp Merkezi, seçkin doktorlar, hemşireler ve sağlık profesyonellerinin eğitimi ile dünya çapında tanınmaktadır. Her yıl 120'den fazla poliklinikte ve 70'den fazla bölüm ve özel birimden birinde bir milyondan fazla insan tedavi edilmektedir. Eksiksiz bir tanı laboratuvarları yelpazesinin yanı sıra en güncel görüntüleme makineleri ve diğer son teknoloji ekipmanlar bu klinik kolları desteklemektedir. Hadassah, dünyadaki en gelişmiş tıp merkezlerinde bulunan hemen hemen her olası tıbbi hizmeti sunmaktadır. Bazı departmanlar, Kudüs bölgesindeki türünün tek tesisidir; diğerleri, hükümetin Hadassah'ı bir dizi tıbbi uzmanlık alanında Ulusal Merkez olarak belirlemesine yol açan İsrail'de benzersizdir.

 

Macaristanda MCCQE1, (Kanada Tıp Doktorluğu Lisansı) Hazırlık Kursları

Debrecen Üniversitesi Öğrencilerine Özel MCCQE1 Hazırlık Kursu

Kanada Tıp Konseyi Yeterlilik Sınavı Bölüm 1'e (MCCQE1) başvurmak için, mezun olmanız veya Dünya Tıp Okulları Rehberinde listelenen Kanada veya ABD dışındaki bir tıp okulundan mezun olmanızdan sonraki 20 ay içinde başvuru yapmış olmanız gerekir. MCCQE1 (Kanada Tıp Konseyi Yeterlilik Sınavı Bölüm 1), Kanada Tıp Konseyi (MCC) tarafından düzenlenen ve yürütülen bir değerlendirme sınavıdır. Kanada'da lisansüstü eğitim pozisyonuna girmek isteyen herhangi bir yabancı eğitimli doktor veya tıp adayı tarafından başarıyla geçmesi gereken ilk sınavdır. DME Agency (Diamond Medical Education Agency), uluslararası tıp mezunlarına (IMG'ler) ve Kanadalılara hızlandırılmış hazırlık kursları (yani MCCQE1, NAC-OSCE ve MCCQE2 sınavları) ve Deneme Sınavı hazırlık oturumları sağlayan bir grup profesyonelden oluşan dikkate değer bir eğitim kurumudur. IMG'lerin ve CSA'ların karşılaşabileceği zorlukları bilerek, sınavları geçmek için gerekli hazırlık kurslarını ve yoldaki her adımda hayati rehberlik sağlamak için vardır. Kanada'da doktor olarak lisans almak isteyen bir IMG veya CSA iseniz, şu anda doğru yerdesiniz. Debrecen Üniversitesi, Diamond Medical Education Agency'nin yardımıyla Debrecen Tıp Öğrencileri için MCCQE1 Hazırlık Kursu sunmaktadır. MCCQE1 kursu aşağıdaki konuları kapsayacaktır; MCCQE1, Dahiliye, Cerrahi, Pediatri, Etik, Doğum ve Jinekoloji, Psikiyatri, Aile Hekimliği, Acil Tıp, İstatistik ve Halk Sağlığı dersleri ve aşağıdakilere genel yaklaşım:

- Ana konulara odaklanan Kapsamlı Materyal

- Sınıfta çalışılan içerik ve ilkeleri pekiştirmek için GÜNLÜK MCQ Soru Blokları

- Kursun sonunda, her başvuru sahibine MCCQE1'i almadan önce ayrıntılı bir değerlendirme yapmak için bir deneme sınavı yapılacaktır.

MCCQE1 Hazırlık Kursu

Yer: Debrecen Üniversitesi, H-4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 94.

Öğrenim ücreti:Debrecen Üniversitesi öğrencileri için 300 USD-Diğer tüm öğrenciler için 1.000 USD.

bottom of page