top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi

Macaristan’da tıp eğitimi sunan üç tıp fakültesinden biri de Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi'dir. Altı yıllık İngilizce tıp eğitimi neticesinde Debrecen Tıp Fakültesi öğrencileri dr. med. (M.D.) unvanı ile mezun olurlar. Avrupa’da tıp okumak için planlama yapanlara Macaristan’da tıp eğitimi sunan Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesini seçen uluslararası aday öğrencilerin kabul alabilmesi için iyi derecede İngilizce bilgisine ve yapılan giriş sınavında başarılı olmaları gerekir.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Giriş Sınavı

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi giriş sınavı biyoloji ve kimya/fizik içerikli olup yazılı şekilde yapılır. Yazılı sınav sonrası aynı konuları içeren sözlü bir sınav daha yapılır. Yazılı ve sözlü sınav sonrası ise adayın İngilizce dilinde iletişim becerilerini ölçen ve Macaristan'da tıp okumak motivasyonunu değerlendiren bir mülakat yapılır.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ücretleri

Macaristan’da tıp eğitim ücretleri diğer Batı Avrupa tıp eğitim ücretlerine istinaden daha makuldür. Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim süresi 12 dönemdir-6 yıldır.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllık eğitim ücreti ise 16,900 USD. Diğer ücretler ise 150 USD başvuru ücreti, 350 USD kayıt ücreti.

Debrecen Üniversitesi Dünya Sıralaması ve YÖK Denkliği

Macaristan’da tıp okumak için Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih edenler mezun olduklarında mevcut yurtdışı diplomaları denklik yönetmeliğine göre YÖK denklik hakkı elde ederler. YÖK'ün kabul ettiği derecelendirme kurluşlarının en az ikisinde ilk 1000 arasında olan Debrecen Üniversitesinin Tip Fakültesine başvuru yapmak için YKS şartı yoktur.

Başvuruda YKS şartı aranmayan ve mezunlarına YÖK denklik hakkı verilen Semmelweis Üniversitesi ve Szeged Üniversitesi tercih edilebilecek diğer iki Macar üniversitesidir.

Avrupa'da YKS şartı olmadan mezunlarına YÖK denklik hakkı verilen diğer yurtdışı tıp üniversitelerini keşfedin.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Geçerliliği

Kaliteli ve uluslararası standartlarda tıp eğitimi sunan Debrecen Tıp Fakültesi diplomaları tüm Avrupa Birliği ülkelerinde direk kabul görür. Aynı şekilde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tanınan Debrecen Tıp Diploması, Birleşik Krallık ve İrlanda Tıp Konseyleri tarafından da kabul edilmektedir. New York ve Kaliforniya Sağlık Konseyleri de Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi diplomalarını tanımaktadırlar.

Debrecen Üniversitesi'nde Tıp Okumak İçin

Önce Premed Eğitimi Diyenler

Debrecen Üniversitesi'nde tıp okumak isteyen fakat akademik İngilizcesini kabul için gerekli seviyeye taşımak isteyen; bölüm derslerinde takviye ihtiyacı duyan her aday sunduğumuz premed opsiyonlarını değerlendirebilir.

Avrupa'da premed eğitimi adayın İngilizce seviyesine ve lise bölüm dersleri bilgisine istinaden bir ya da iki dönem olabilmektedir.

Avrupa ülkelerinde hangi premed okulunun (adayın mevcut akademik durumu esas alınarak ve gerekçelendirilerek) en iyi olduğunu hem tecrübeye hem de verilere dayanarak; hangi premed okulunun sizi başarılı bir şekilde hazırlayacağını ve hedefinizdeki Debrecen tıp fakültesine kabulünüzü sağlayacağını bilmekteyiz.

Biz, Sophia Academy olarak adayların hedef üniversite ve İngilizce + Bölüm bilgilerine istinaden genelde şu üç premed okulunu önermekteyiz.

Bu üç okulun birinde hazırlık eğitimi alan adayın hedef üniversitesinin giriş sınavını başarıyla vermesinin akabinde transfer ve kayıt işlemlerini, gidilen ülkedeki/şehirdeki yerel rehberlik hizmetlerini sağlamaktayız.

Schengen Bölgesi’nde premed almanın avantajlarını kullanan öğrenciler hazırlık eğitimleri esnasında hedef üniversitelerini ziyaret edebilirler ve diledikleri takdirde misafir öğrenci olarak bulunabilirler. Böylece, hayatlarının 6 yıllarının geçeceği ve kariyerlerini şekillendirecek ülkenin kültürü, sosyal yaşamı, akademik atmosferi ile yakinen tanışmış olur. Yaşayarak ve bilerek alınan bir karar kadar isabetli ne olabilir ki! Premed eğitimleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Debrecen Tıp Fakültesinde Altı Yıllık Eğitimin Özet İçeriği

Debrecen Tıp Fakültesinde birinci ve ikinci yıllarda öğrenciler teorik konulara ve laboratuvarda kazanılan pratik becerilere odaklanırlar ve bu iki yılın toplam kredisi 124 AKTS'dir.

Üçüncü yılda ise klinik öncesi teoriden kliniğe blok-geçiş şeklinde eğitim verilir. Hasta ilişkileri ve hasta bakımı konularında temel bilgilerin de verildiği üçüncü yıldaki eğitimin toplam kredisi 64 AKTS'dir.

Dördüncü ve beşinci yıllarda ise klinik konular ve pratik beceriler dersleri verilir. Elde edilen toplam AKTS 114tür. En son yıl olan altıncı yılda ise rotasyon ve klinik stajlar tamamlanır. Ve 35 AKTS + uygulamalardan da gelen krediler ile mezuniyet için geçerli olan toplamda 360 AKTS ulaşılmış olur.

Debrecen Tıp Fakültesi Müfredatı

Yıl I. Davranış Bilimlerinin Temelleri, Biyofizik, Biyoistatistik, İletişim Becerileri, İlk Yardım ve Canlandırma, Macar Dili, Tıbbi Kimya, Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Hücre Biyolojisi, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji

Yıl II. Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyokimya, Macar Dili, Tıbbi Fizyoloji, Nörobiyoloji, Temel Onkoloji, Temel Cerrahi Teknikler, Klinik Biyokimya, Macarca Dil, İmmünoloji, Tıbbi Antropoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Patoloji

Yıl III. Dahiliye Propedeutiği, Klinik Fizyoloji, Dahiliye, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Psikoloji, Tıbbi Sosyoloji, Patoloji

Yıl IV. Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedik Cerrahi, Farmakoloji, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji ve Nükleer Tıp, Cerrahi, Travmatoloji, Davranış Tıbbı, Biyoetik, Klinik Genetik, Stomatoloji, Üroloji

Yıl V. Davranış Bilimleri, Dermatoloji, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Enfeksiyon, Dahiliye, Nöroloji, Pediatri, Psikiyatri, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, Klinik Onkoloji, Adli Tıp, Oftalmoloji, Kulak Burun Boğaz, Tez

Yıl VI. Dâhiliye, Nöroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Psikiyatri, Cerrahi

Staj: Öğrenciler, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri ve Pediatri Bölümlerinde son sınıfta hastaların klinik bakımına katılırlar.

Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Şartları

Macaristan'da tıp eğitimi veren dört Macar tıp üniversitesinin de mezuniyet şartları aynıdır. Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim esnasında 360 AKTS topladık. Peki, mezun muyuz? Hayır, daha doktor değiliz.

Şimdi de doktor olmanız için yapılması gereken son bir adım kaldı. O da, Macaristan Ulusal Final Sınav Komitesi tarafından organize edilen Entegre Blok Devlet Sınavının başarıyla verilmesidir. Bu mezuniyet sınavı üç kısımdan oluşmaktadır.

I. Kısım: yazılı şekilde yapılan bir sınavdır ve tüm Macaristan tıp okullarında aynı anda yapılmaktadır.

II. Kısım: Pratik ve teoriyi içeren bu kısım sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınavın bu kısmı Dahiliye, Cerrahi, Nöroloji, Jinekoloji ve Obstetriks, Pediyatri ve Psikiyatri departmanlarından oluşan temsilci kurul önünde verilir.

III. Kısım: yüksek lisans tezinin savunulmasıdır.

Stajınızı Amerika veya İsrailde de Yapabilirsiniz!

Debrecen Üniversitesi tıp öğrencilerine gerekli klinik uygulamaları Amerika veya İsrailde edinme fırsatı veren baz hastaneler ile işbirliği sözleşmesine sahiptir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-Wyckoff Heights Tıp Merkezi (WHMC)

Bu anlaşma, UD öğrencilerine WHMC fakültesinde gerekli klinik uygulamaları edinme fırsatı verir. WHMC, üniversite öğrencilerine tıp eğitimi vermek amacıyla, özellikle Dahiliye, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pedikatri alanlarında klinik uygulamalar için WHMC'de olanaklar sağlar.

Sheba Tıp Merkezi, İsrail'deki en büyük ve teknolojik olarak en kapsamlı üçüncül, üniversiteye bağlı, tıp ve araştırma merkezi hastanesidir. Merkez, İsrail'deki her büyük tıp eğitimi enstitüsü ile birlikte çalışarak tıp ve sağlık mesleklerinin her alanında çok sayıda öğrenci için bir kampüs olarak hizmet vermektedir. Sheba Tıp Merkezi kampüsü aynı zamanda Sheba Akademik Hemşirelik Okulu, Tel Aviv Üniversitesi Fizyoterapi Okulu ve Tel Aviv Üniversitesi İletişim Bozukluğu Terapistleri Bölümü'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Sağlık görevlilerinin yanı sıra Ergoterapi, Psikoloji ve Sosyal Hizmet okuyan öğrenciler için eğitim alanı olarak hizmet ederler.

Rambam, Kuzey İsrail'in en büyük hastanesi ve 11 bölge hastanesi için üçüncü basamak sevk merkezi ve Kuzey'in tüm uzmanlık ve alt uzmanlık alanlarındaki gelişmiş cerrahi bölümlerinin adresidir. Dünya çapında örnek hastane yönetimi ve acil tıp uygulamaları ile tanınmaktadır ve dünyanın en iyi 1. seviye travma merkezlerinden biri, barış zamanında kazazedelere, savaş zamanında yaralı askerlere ve sivillere ve teröre bağlı toplu travma kayıplarına bakmaktadır. Rambam'da eğitim alan profesyoneller, öğrencilerden asistanlara ve tüm disiplinlerdeki arkadaşlara kadar çeşitlilik gösterir. 1998'den beri, RHCC hemşirelerin akademikleştirilmesine eşit öncelik vermiştir ve bugün Rambam'daki hemşirelerin %60'ından fazlası lisans veya yüksek lisans derecesine sahiptir ve geri kalanı üniversite dereceli hemşirelik programlarına kayıtlıdır.

Tıp bilimlerine adanmış beş akademik kurumda İbrani Üniversitesi ile ortak olan Hadassah Üniversitesi Tıp Merkezi, seçkin doktorlar, hemşireler ve sağlık profesyonellerinin eğitimi ile dünya çapında tanınmaktadır. Her yıl 120'den fazla poliklinikte ve 70'den fazla bölüm ve özel birimden birinde bir milyondan fazla insan tedavi edilmektedir. Eksiksiz bir tanı laboratuvarları yelpazesinin yanı sıra en güncel görüntüleme makineleri ve diğer son teknoloji ekipmanlar bu klinik kolları desteklemektedir. Hadassah, dünyadaki en gelişmiş tıp merkezlerinde bulunan hemen hemen her olası tıbbi hizmeti sunmaktadır. Bazı departmanlar, Kudüs bölgesindeki türünün tek tesisidir; diğerleri, hükümetin Hadassah'ı bir dizi tıbbi uzmanlık alanında Ulusal Merkez olarak belirlemesine yol açan İsrail'de benzersizdir.

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Debrecen Üniversitesi'nde tıp okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372934 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page