top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yurtdışı diş hekimliği eğitimi alternatifleri arasında uluslararası öğrencilere kaliteli diş hekimliği öğrenimi görme imkanı sunan Macaristan diş hekimliği fakültelerinden biri de Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesidir. Yurtdışında diş hekimliği eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin sayısı artarken Macaristan’da diş hekimliği okumak isteyen Türk adayların da sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir.

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Müfredatı

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dahil Macaristan’da beş yıllık İngilizce diş hekimliği eğitimi alacak adayların beş sene boyunca yıllara göre alacağı eğitimlerin konuları aşağıdaki gibidir:

Yıl I. Biyofizik, Biyoistatistik, Macar Dili, Tıbbi Kimya, Tıbbi Psikoloji, Odontoloji, Hücre Biyolojisi, İlk Yardım ve Resüsitasyon, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji, Oral Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Koruyucu Diş Hekimliği

Yıl II. Biyokimya, Diş Fizyolojisi, Macar Dili, Prostodontiye Giriş, Diş Materyalleri, Oral Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyokimya, Sabit Protezlere Giriş, Nörobiyoloji

Yıl III. Klinik Biyokimya, Diş Mikrobiyolojisi, Dozimetri, Radyasyon Sağlık Etkileri, Genel Patoloji, Macar Dili, İmmünoloji, Tam ve Kısmi Hareketli Protezlerin Propedeutik ve Teknolojisi, Odontoteknoloji, Oral Biyoloji, Periodontoloji Propedeutik, Restoratif Diş Hekimliği, Temel Cerrahi Teknikler, Biyoetik, Klinik Biyokimya, Diş Radyolojisine Giriş, Sabit Protez Protetiği ve Teknolojisi, Tıbbi Psikoloji, Ağız Cerrahisi Propedeutiği, Organ ve Ağız Patolojisi

Yıl IV. Kompleks Diş Hekimliği, Diş Farmakolojisi, Dermatoloji, İç Hastalıkları, Ağız Cerrahisi, Ortodonti, Kulak Burun Boğaz, Periodontoloji, Koruyucu Diş Hekimliği, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı, Protez Diş Hekimliği, Restoratif Diş Hekimliği, Cerrahi, Dijital Diş Hekimliği, Acil Tıp, Dahiliye, Çocuk Diş Hekimliği, Propedeutik

Yıl V. Kompleks Diş Hekimliği, Adli Tıp, Nöroloji, Ağız Hastalıkları, Ağız Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Pediatri, Protez Diş Hekimliği, Psikiyatri, Restoratif Diş Hekimliği, Periodontoloji, Tez

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim dili İngilizce olmakla beraber hastalar ile iletişimde ihtiyaç duyacakları için hazırlık eğitiminde biraz da olsa Macarca eğitimi verilmektedir.

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kabul Şartları

Debrecen Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapabilme şartları arasında Türkiye’de yapılan üniversite sınavında başarılı olma şartı aranmaması güzel olmakla beraber Fakültenin adaylardan bazı beklentileri mevcut.

En İngilizce seviyesi, yazılı ve sözlü yapılan, iki saat süren biyoloji ve kimya/fizik içerikli giriş sınavının başarıyla verilmesi Debrecen Diş Hekimliği Fakültesi dahil Macaristan’da diş hekimliği okumak isteyen her uluslararası adaydan beklenen çalışmalardır.

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Ücreti

Beş yıl süren Debrecen Diş Hekimliği Fakültesinde yıllık eğitim ücreti 17,500 USD. Başvuru ücretinin 150 USD olduğu üniversitede kayıt ücreti ise 350 USD.

“Debecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitmenler ve personel çok deneyimli, alçakgönüllü, arkadaş canlısı ve bilgilerini paylaşmaya, öğrencilere pratik tavsiyeler vermeye ve öğrencilerle bir arkadaş gibi konuşmaya hevesliler. Debrecen Diş Hekimliği Fakülte hakkında en çok takdir ettiğim şey, ilk iki yılda diş hekimliğinin en temel konularından geçmemiz, bu da son yılın daha yoğun klinik çalışmaları için sağlam bir temel oluşturuyor. Dahası, 1. yıldan beri uygulamalı deneyimimi büyük ölçüde zenginleştiren ve manuel tekniklerimi keskinleştiren çok sayıda laboratuvar dersine katılabildik. Debrecen Üniversitesi'nde okumaktan sadece Avrupa'daki yüksek akademik itibarı nedeniyle değil, aynı zamanda katı ve yüksek standartlı sınav sistemi ve teorik bilgi ile klinik uygulamalar arasındaki sıkı bağlantı nedeniyle de keyif alıyorum. Bu şeyler yavaş yavaş sorumlu bir diş hekimi olmamı sağladı ve gelecekteki kariyerimde önemli olan eleştirel düşünme, bağımsız çalışma ve arkadaşlarla işbirliği yapma becerileriyle beni donattı.” (Huang, Çin'den Diş Hekimliği öğrencisi)

Bir Mükemmeliyet Merkezi

Debrecen Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararası düzeyde tanınan yüksek standartlı eğitim sağlar ve tüm dünyada çalışabilecek, kendinden emin profesyonel diş hekimleri yetiştirir. Fakülte Avrupa Birliği'nin gerekliliklerini karşılar ve alınan derece tüm AB ülkelerinde ve dünyadaki diğer birçok ülkede kabul edilir.

Fakülte, Protez, Periodontoloji ve Anatomi Bölümlerini kurduktan sonra Diş Biyokimyası ve Diş Hekimliği alanlarını tanıttı. 2000 yılında Restoratif Diş Hekimliği, Cerrahi, Fizyoloji, Eczacılık, Mikrobiyoloji ve Patoloji disiplinleri diş hekimliği çalışmaları müfredatının bir parçası haline geldi.

Macaristan’da diş hekimliği İngilizce okumak isteyenler için de İngilizce Diş Hekimliği Programı 2003 yılından beri eğitim vermektedir ve şu anda Debrecen Diş Hekimliği Fakültesi'nde 700'ün üzerinde uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Fakülte Erasmus programlarında aktiftir, böylece öğrenciler Avrupa'da yabancı bir üniversitede bir yarıyıl veya tam bir akademik yıl geçirme şansına sahip olurlar.

1996 yılında Fakülte, eğitim, araştırma ve iyileştirme alanındaki başarılarından dolayı Macar Akreditasyon Komitesi tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” unvanına layık görülmüştür.

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi YÖK Denkliği ve Dünya Sıralaması

Macaristan’da diş hekimliği okumak için Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tercih edenler mezun olduklarında mevcut yurtdışı diplomarı denklik yönetmeliğine göre YÖK denklik hakkı elde ederler. YÖKün kabul ettiği derecelendirme kurluşlarının en az ikisinde ilk 1000 arasında olan Debrecen Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapmak için YKS şartı yoktur.

Başvuruda YKS şartı aranmayan ve mezunlarına YÖK denklik hakkı verilen Semmelweis Üniversitesi ve Szeged Üniversitesi tercih edilebilecek diğer iki Macar üniversitesidir.

Avrupa'da YKS şartı olmadan mezunlarına YÖK denklik hakkı verilen diğer yurtdışı tıp üniversitelerini keşfedin.

Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Geçerliliği

Kaliteli ve uluslararası standartlarda diş hekimliği eğitimi sunan Debrecen Diş Hekimliği Fakültesi diplomaları tüm Avrupa Birliği ülkelerinde direk kabul görür. Aynı şekilde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da tanınan Debrecen Diş Hekimliği Diploması, Birleşik Krallık ve İrlanda Tıp Konseyleri tarafından da kabul edilmektedir. New York ve Kaliforniya Sağlık Konseyleri de Debrecen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi diplomalarını tanımaktadırlar.

Debrecen Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Okumak İçin Önce Premed Diyenler

Debrecen Üniversitesi'nde diş hekimliği okumak isteyen fakat akademik İngilizcesini kabul için gerekli seviyeye taşımak isteyen; bölüm derslerinde takviye ihtiyacı duyan her aday sunduğumuz premed opsiyonlarını değerlendirebilir.

Avrupa'da premed eğitimi adayın İngilizce seviyesine ve lise bölüm dersleri bilgisine istinaden bir ya da iki dönem olabilmektedir.

Avrupa ülkelerinde hangi premed okulunun (adayın mevcut akademik durumu ve gerekçelendirmeler esas alınarak) en iyi olduğunu hem tecrübeye hem de verilere dayanarak; hangi premed okulunun sizi başarılı bir şekilde hazırlayacağını ve hedefinizdeki Debrecen diş hekimliği fakültesine kabulünüzü sağlayacağını bilmekteyiz.

Biz, Sophia Academy olarak adayların hedef üniversite ve İngilizce + Bölüm bilgilerine istinaden genelde şu üç premed okulunu önermekteyiz.

Bu üç okulun birinde hazırlık eğitimi alan adayın hedef üniversitesinin giriş sınavını başarıyla vermesinin akabinde transfer ve kayıt işlemlerini, gidilen ülkedeki/şehirdeki yerel rehberlik hizmetlerini sağlamaktayız.

Schengen Bölgesi’nde premed almanın avantajlarını kullanan öğrenciler hazırlık eğitimleri esnasında hedef üniversitelerini ziyaret edebilirler ve diledikleri takdirde misafir öğrenci olarak bulunabilirler. Böylece, hayatlarının 5 yıllarının geçeceği ve kariyerlerini şekillendirecek ülkenin kültürü, sosyal yaşamı, akademik atmosferi ile yakinen tanışmış olur. Yaşayarak ve bilerek alınan bir karar kadar isabetli ne olabilir ki! Premed eğitimleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Debrecen Üniversitesi'nde diş hekimliği okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372934 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page