top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi (3FMCU)

İngilizce tıp eğitimine 1991'de başlayan Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi (Charles The Third Faculty of Medicine) ABD Eğitim Departmanı tarafından da akreditedir. Geçen yıl Charles Üniversitesi'ndeki tıp fakülteleri üniversitenin 670. kuruluş yıldönümünü kutladı. 1953'te Prag Tıp Fakültesi, şu anki adları ile bilinen Birinci, İkinci ve Üçüncü Tıp Fakülteleri olmak üzere üçe bölündü. Bu yazımızda, Vinohrady Üniversitesi Hastane Kompleksi'nin bir parçası olan Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesine odaklanacağız.

1348 yılına kadar uzanan derin tarihi kökleri ile Charles Üniversitesi öğretim yöntemleri ve samimi ortamıyla öncüdür. Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi (3FM CU) uzun yıllardan beri, tıbbi eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek adına tarihsel tıbbi gerçeklerin düşüncesizce ezberlenmesine verilen önemi ortadan kaldırmaya yönelik başarılı çabalarıyla tanınmaktadır. Bu, eğitmenler ve öğrenciler arasında doğal bir bağın oluşmasını sağlarken öğrenim sürecini de kolaylaştırır. Charles Üniversitesi Üçüncü Fakültede öğrenci, çalışmasının en başından itibaren, muayenehanesindeki bir doktor gibi düşünmeye teşvik edilir. Hastaların alnında "kalp krizi" ya da "kaburga kırığı" yazısı yok ama belli belirsiz göğüs ağrısı şikâyetleri var değil mi? İşte 3FMCU, belirsiz bir şikâyetten belirli bir tanıya götüren mantıksal düşünme becerilerini vurgular.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi -3FMCU'da öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki, daha dersler başlamadan önce oluşturulur. Her yıl fakülte, gelen birinci sınıf öğrencileri için Dobronice'de bir oryantasyon yaz kampı düzenler. Charles Üçüncü Tıp Fakültesi geleceğin doktorlarına modern ve problem odaklı öğretim yaklaşımı kullanarak eğitim verir. Pratikte bu, çalışmanın ilk yılında öğrenciler geleneksel konuları ayrı ayrı öğrenmez (yani anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya vb.), bunun yerine öğrenmeye entegre bir yaklaşımı vurgulayan bir müfredata tabi olurlar. Mesela ilk yıl tıbbın hücresel temeline odaklanılırken ikinci yıl insan vücudunun yapısı ve işlevine odaklanılır. Sonraki yıllarda, klinik disiplinlerin öğretimi, pratik bir yaklaşıma (semptomlarla başlar, ardından teşhislere geçilir ve tedavilerle sona erer) dayanır ve bunu belirli hasta vaka öykülerinin analizi izler.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi-3FMCU klinik bağlantıları, tıbbın neredeyse her alanını kapsar. Klinikler esas olarak Královské Vinohrady Üniversite Hastanesi'nde bulunmaktadır, ancak Thomayer Hastanesi, Merkez Askeri Hastane, Bulovka Hastanesi ve Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'nde klinikler bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen Prag lokasyonlarının yanı sıra, Prag ve Prag dışındaki birkaç klinik ve enstitü de bulunmaktadır. Fakülte, benzersiz pedagojik yaklaşımına ek olarak, bilimsel araştırmanın geliştirilmesine ve tıbbi uygulama ile olan bağlantısına büyük önem vermektedir. En dikkate değer başarılarından bazıları (bir dizi prestijli uluslararası ödül dahil) kardiyovasküler, diyabet ve beslenme, kanser, sinirbilim ve travmatoloji araştırmalarında elde edildi. Doğal olarak, 3FMCU mükemmel kardiyologlar üretmekle sınırlı değildir. Örneğin, Yanık Tıp Kliniği prestijli bir üne sahiptir ve Çek Cumhuriyeti'nin yarısından fazlasına hizmet vermektedir. Klinik ayrıca yanık travmasını tedavi etmek için yeni nanotekstillere öncülük ediyor.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi Dünya Sıralaması

Üçüncü Tıp Fakültesi-Charles Üniversitesi, ARWU, The Times Higher Education, CWTS, QS derecelendirme kuruluşlarınca dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasındadır. Modern ve dünya çapındaki eğitimleri ve yüzlerce yıllık öğretim gelenekleri ile Charles Üniversitesi Avrupa'nın en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Mezunların diplomaları Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu, İsrail, Amerika ülkelerinde kabul görür.

Çekya'da tıp eğitiminde Charles Üniversitesi sonrasında Palacky Üniversitesi ve Masaryk Üniversitesi gelmektedir.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi YÖK Denkliği

Charles Üniversitesi YÖK tarafından güvenilir bulunan dünya üniversiteleri derecelendirme kuruluşlarınca sürekli ilk bin üniversite arasında olduğundan mevcut YÖK denklik yönetmeliğine göre Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi mezunları STS tabi olmazlar ve doğrudan YÖK denkliği alırlar.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi Eğitim Ücreti

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesinin yıllık eğitim ücreti 17,500 EUR. Tıp programı 6 yıl sürer. 6 yıllık tıp eğitim programı "Medicinae Universae Doctor" = Genel Tıp Doktoru (M.D.) unvanı ile tamamlanırken; 5 yıllık diş hekimliği programı "Medicinae Dentium Doctor" = Diş Hekimliği Doktoru (D.D.S.) unvanı ile tamamlanır.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi Giriş Sınavı ve Kabul Şartları

Fakülte, uygun akademik niteliklere, iyi derecede İngilizce bilen ve tıp okumak için yüksek motivasyona sahip öğrenciler aramaktadır. Giriş sınavları 2 bölümden oluşmaktadır:

1. Biyoloji, Kimya ve Matematik veya Fizik alanlarında yazılmış çoktan seçmeli testler: Aday Matematik ve Fizik sınavlarından hangisine gireceğine karar verir. Onu seçtikten sonra, değişiklik imkânsızdır. Testte toplamda 90 soru vardır ve 30 soru şeklinde eşit dağılıma sahiptir. Dört cevaptan sadece bir tanesi doğru cevaptır.

2. Mülakat: popüler-bilimsel bir metnin yorumlanması, genel bakış, bağımsız bir yargılama yeteneği, iletişim becerilerinin ölçülmesi.

2022/2023 akademik yılı için giriş sınavına dayalı olarak İngilizce dilinde tıp okumak için en fazla 65 öğrenci kabul edilecektir. Sınav tarihi genelde Temmuz ayındadır.

*A-level ve SAT puanı olanlar, IB diploma sahipleri sınavdan muaftır.

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi Sınav Konuları

BİYOLOJİ

Viruses, bacteria and parasites/Cell biology (structure and function of organelles)/The cell cycle (mitosis, meiosis)/Mendelian and non-mendelian modes of inheritance/Basic human biology (organ systems and their roles)/Ecology and species diversity/Classification of organisms and taxonomy and evolution

KİMYA

General and inorganic chemistry/SI unit conversion/Stoichiometry/Molar equations calculations/Nomenclature and formula writing/Organic chemistry reactions/Biochemical structures (Amino acids, saccharides, lipids)/Citric cycle/Structure of DNA and RNA

FİZİK

Scalar and Vector quantities/Newton’s laws/Properties of solids, crystal lattices, liquids, surface tension and gases/Principles of electric current, Ohms law/Magnetic field and electromagnetic induction/Optics and acoustics

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi'nde Okumak İçin Önce Premed Diyenler

Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesi'nde tıp ya da diş hekimliği okumak isteyen fakat akademik İngilizcesini kabul için gerekli seviyeye taşımak isteyen; bölüm derslerinde takviye ihtiyacı duyan her aday sunduğumuz premed opsiyonlarını değerlendirebilir.

Avrupa'da premed eğitimi adayın İngilizce seviyesine ve lise bölüm dersleri bilgisine istinaden bir ya da iki dönem olabilmektedir.

Avrupa ülkelerinde hangi premed okulunun (adayın mevcut akademik durumu esas alınarak ve gerekçelendirilerek) en iyi olduğunu hem tecrübeye hem de verilere dayanarak; hangi premed okulunun sizi başarılı bir şekilde hazırlayacağını ve hedefinizdeki Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesine kabulünüzü sağlayacağını bilmekteyiz.

Biz, Sophia Academy olarak adayların hedef üniversite ve İngilizce + Bölüm bilgilerine istinaden genelde şu üç premed okulunu önermekteyiz.

Bu üç okulun birinde hazırlık eğitimi alan adayın hedef üniversitesinin giriş sınavını başarıyla vermesinin akabinde transfer ve kayıt işlemlerini, gidilen ülkedeki/şehirdeki yerel rehberlik hizmetlerini sağlamaktayız.

Bu üç ülke de AB üyesi ve Schengen Bölgesi ülkesi olduklarından hazırlık öğrencileri hem hazırlık eğitimleri esnasında hedef üniversitelerini ziyaret edebilecekler; hem de kabul sonrası hedeflenen ülkeye herhangi bir viza ihtiyacı duymadan rahatlıkla yolculuk edebileceklerdir.    

Neden Charles Üniversitesi Üçüncü Tıp Fakültesini Seçmelisiniz?

Artık prestijli bir Tıp Doktoru (M.D.) olma fırsatınız var. Prag'da Üçüncü Tıp Fakültesi'nde İngilizce müfredatında altı yıllık tam zamanlı tıp eğitimi programı dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrencilere açıktır. Program Çekya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Üçüncü Tıp Fakültesinde eğitim alırken Avrupa'nın yanı sıra Amerika'daki tüm büyük şehirlere günlük bağlantıları olan önemli bir otoyol, demiryolu ve hava trafiği kavşağından istifade edebilirsiniz. 1991/92 akademik yılında Üçüncü Tıp Fakültesi, uluslararası öğrenciler için İngilizce tıp eğitimi vermeye başlamıştır. Yunanistan, Kanada, Norveç, ABD, Almanya ve diğer ülkelerden öğrenciler Fakülteden mezun oldu ve şu anda Avrupa ve Kuzey Amerika'da çalışıyorlar. Üçüncü Fakülte tıp müfredatı, 1996/97 akademik yılından bu yana, Orta ve Doğu Avrupa'daki tıp fakültelerine kıyasla radikal bir reformdan geçmiştir ve bir dizi Batı Avrupa ve Kuzey Amerika tıp fakültelerinin karşılaştırılabilir deneyimlerinden yararlanmıştır. Charles Üçüncü Tıp Fakültesi, müfredatı entegre ve problem odaklı öğretim ve hastalarla erken temas ilkelerine dayalı olarak uygulamıştır.

Fakültede tıbbi çalışmalar üç temel döngüye ayrılır:

1. Döngü (1. ve 2. yıl) – Temel Biyomedikal Bilimler – teorik konuları aşağıdaki modüllere entegre eder: İnsan Vücudunun Yapıları ve İşlevi; Hücre Biyolojisi ve Genetiği; Biyofizik ve Bilişim; Metodoloji; Hastaların İhtiyaçları. Ayrıca, birkaç bağımsız kurs vardır (örneğin, Tıbbi Terminoloji - Latince).

Döngü 2 (3. ve 4. yıl) - Klinik Tıbbın İlkeleri - şu modüllerden oluşur: Klinik Tıbbın Teorik Temelleri, Klinik Propedeutik, Temel Klinik Problemler ve Zorunlu Seçmeli dersler.

Döngü 3 – (5. ve 6. yıl) Klinik Hazırlık – Dahiliye; Ameliyat; Jinekoloji ve Obstetrik; Pediatri ve Koruyucu Hekimlik modüllerinden oluşur.

Çekya'da Tıp Eğitimi Danışmanlığı

Profesyonellerden destek alarak Çekya'da tıp ya da diş hekimliği okumak için planlama yapmak ve başvruru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372934 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page