top of page
 • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi

10.5 milyon nüfuslu ülkenin bir parçası olan Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, Macaristan’daki tek veterinerlik okuludur. Dünyadaki en eski ve köklü Veterinerlik fakültelerinden biridir. Sophia Academy, Budapeşte yerleşik ofisi ile Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi resmi temsilcisidir.

Mevcut öğrenci kontenjanları yaklaşık olarak Macarca programlar için 100, Almanca programlar için 120 ve İngilizce programlar için 120 öğrencidir. Veterinerlik okulunda toplam 1.000 öğrenci vardır. Ülkedeki tüm devlet okullarında olduğu gibi Veterinerlik Üniversitesi de Macar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ve eğitim, öğretim ve araştırma programlarına Tarım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Macar Bilimler Akademisi tarafından sponsorluk sağlanır. Okula İskandinav ülkeleri, İrlanda, İsrail, İngiltere, Yunanistan ve Kanada gibi ülkelerden yoğun öğrenci akışı vardır. Okulu bitirenler direkt denkliklerini alarak ülkelerinde Veterinerlik faaliyetleri icra etmektedirler.

10.5 milyon nüfuslu ülkenin bir parçası olan Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, Macaristan’daki tek veterinerlik okuludur. Dünyadaki en eski ve köklü Veterinerlik fakültelerinden biridir. Mevcut öğrenci kontenjanları yaklaşık olarak Macarca programlar için 100, Almanca programlar için 120 ve İngilizce programlar için 120 öğrencidir. Veterinerlik okulunda toplam 1.000 öğrenci vardır. Ülkedeki tüm devlet okullarında olduğu gibi Veterinerlik Üniversitesi de Macar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ve eğitim, öğretim ve araştırma programlarına Tarım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Macar Bilimler Akademisi tarafından sponsorluk sağlanır. Okula İskandinav ülkeleri, İrlanda, İsrail, İngiltere, Yunanistan ve Kanada gibi ülkelerden yoğun öğrenci akışı vardır. Okulu bitirenler direkt denkliklerini alarak ülkelerinde Veterinerlik faaliyetleri icra etmektedirler.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Macaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir. Macaristan Akreditasyon Komitesi, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir. Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir. Üniversite Bologna Sürecine tabidir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular. Mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir. Macaristan Veteriner Fakültesi American Veterinary Medical Association (A.V.M.A.) akreditasyon sahibidir. Aynı zamanda, European Association of Establishments for Veterinary Education (E.A.E.V.E.) akreditasyonuna sahiptir. Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Programı Hakkında

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, Macaristan'da veterinerlik okumak isteyen dünyanın her yerinden yetenekli veteriner adayı öğrencileri çekmeye kararlıdır.

Geleneksel olarak eğitimin ön saflarında yer alan Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi, dünya standartlarında eğitim ve yaşam boyu bir kariyer sağlar. Macaristan veterinerlik programı her yıl eylül ayının başlarında başlar. Veteriner hekimlik müfredatı beş buçuk yıl sürer ve çoğu Avrupa veterinerlik programında bulunan standart müfredatlarla paralellik gösterir. İlk iki (preklinik) yıl boyunca öğrenciler Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyoloji, Kimya, Fizik, Zooloji, Fizyoloji, Biyokimya, Etoloji, Zirai Ekonomi, Botanik, Biyomatik ve Bilgisayar Uygulamalarını öğrenmektedirler. İngilizce, Latince ve Macarca dilleri seçmeli dersler olarak seçilebilir.

Daha sonra ki üç (klinik + paraklinik) yıl boyunca müfredat, Hayvan Yetiştiriciliği, Patoloji, Farmakoloji, Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Patofizyoloji, Parazitoloji, Hayvan Besleme, Veterinerlik, Cerrahi, Gıda Hijyeni, Adli Veteriner Hekimliği, Hayvan Hijyeni, Epizooloji ve Devlet Veteriner Tıbbı. 11. (pratik) sömestr, Üniversite Kliniklerinde ve üniversite destekli kurumlarda pratik çalışmaları içerir. Okulun saha istasyonları, eyalet çiftliklerinde ve uygulayıcı veteriner hekimlerle yapılan pratik çalışmalar müfredatın bir parçasıdır. Müfredatın tamamı Avrupa Topluluğu için bir müfredat standardı olan 5000 saatten fazladır. Macaristan, Avrupa Birliği'nin tam üyesidir. Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi'nde verilen derece, Birlik üyesi ülkeler tarafından ve dünyanın çeşitli ülkelerinde otomatik olarak kabul edilir. İngilizce dil programımızın mezunları kendi ülkelerindeki mezunlarla eşit şansa sahiptirler.

Başvuru Evrakları

 • Lise Diploması ve Transkripti

 • Pasaport/Kimlik Kopyası

 • CV

 • Referans Mektubu

 • Niyet (Motivasyon) Mektubu

 • Sağlık Belgesi

 • İngilizce Dil Yeterlilik

Giriş Sınavları Tarihleri

 • 13, 29 Ocak

 • 3, 11,17, 26 Şubat

 • 3, 11, 19, 26 Mart

 • 1, 7, 14, 10, 23, 28, 30 Nisan

 • 4, 7, 12, 18, 21, 25, 28 Mayıs

 • 1, 4, 9, 11, 18, 22 Haziran

Giriş Sınavı Hakkında

Üniversite başvuru belgelerini inceledikten ve başvuru sahibinin kalifiye ve programı tamamlama potansiyeline sahip olduğunu belirledikten sonra, giriş sınavı için düzenlemeler (alternatif olarak başvuru sahibi tarafından seçilen: çoktan seçmeli sınav yazılı + mülakat / sözlü sınav + mülakat) yapılır. Sınav, İngilizce dilinde Biyoloji ve Kimya konularından test olarak yapılır. Sınavlar dünya çapında mart ve temmuz ayları arasında düzenlenir. Tüm öğrenciler danışmanları tarafından sınav tarihleri ve yerleri hakkında ayrıca bilgilendirilirler. Giriş Sınavlarının değerlendirilmesi, giriş sınavı merkezinde veya birkaç gün içinde Üniversite Kurulu tarafından yapılır. Transfer başvurularına ilişkin kararlar ise her ayın başında verilir. Başvuru sahiplerine Kurul kararı hakkında iki hafta içinde bilgi verilir.

Giriş Sınavı Konuları

1. Chemical basis of life: Carbon, Oxygen, Nitrogen

2. Chemical groups, Water, pH, Lipids

3. Carbohydrates

4. Amino acids, Proteins, Biochemical reactions, Enzymes

5. Nucleosides, nucleotides, nucleic acids

6. Discovering the genetic material

7. Flow of genetic information: Genetic code

8. DNA replication

9. Synthesis of RNAs: Transcription

10.Synthesis of Proteins: Translation

11.Cell division: Mitosis

12.Cell division: Meiosis

13.Structure of cells: Nucleus, nucleolus

14.Structure of the cells: Endoplasmatic Reticulum

15.Structure of the cells: Cytoplasm, cytoskeleton, vesicles, cell membrane, cell wall, comparison of euand prokaryotic cells

16.Strucure of the cells: Mitochondria

17.Oxydative phosphorylation

18.Basics of Immunology

19.Questions related to the structure of the mammalian body, circulation, nervous system and visceral organs etc. may also occur.

1. Matter, atomic theory of matter

2. Periodic table

3. Nomenclature of inorganic compounds

4. Electronic structure of atoms

5. Stochiometry and chemical equations

6. Chemical bounds and intermolecular forces

7. Gaseous state, gas laws

8. Solutions, concentrations

9. Reaction kinetics and chemical equilibria

10. Electrolytic equilibria, acid-base theories

11. Redox reactions

12. Introduction to organic chemistry, alkanes

13. Cycloalkanes, alkenes, dienes and alkynes

14. Aromatic hydrocarbons and alkyl halides

15. Alcohols, phenols and ethers

16. Aldehydes and ketones

17. Carboxylic acids

18. Carboxylic acid derivates (esthers, amides) soaps

19. Amines, heterocyclic compounds (pyrrol and pyridine)

20. Carbohydrates

Giriş Sınavından Kimler Muaftır?

Macaristan'da veterinerlik okumak isteyen fakat giriş sınavına tabi olmadan direk kabul alarak eğitimlerine başlamak isteyen adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir.

 • Başka bir üniversitede veterinerlik eğitimi alan ve yatay geçiş yapacak olan öğrenciler,

 • British A sertifikasında Biyoloji ve Kimya notları yüksek olan adaylar,

 • IB Diplomasında Biyoloji ve Kimya notları yüksek olan adaylar,

 • Fransız veterinerlik okullarına (“Classe Preparatoire BCPST”) katılmış olanlar.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Eğitim Ücreti

 • Yıllık eğitim ücreti: € 12.480 (7,700 EUR-first semester) + 4,780 EUR-second semester)

 • Başvuru ücreti: € 220

 • Giriş sınavı ücreti: € 250

 • Kayıt ücreti: € 220

Başvuru Tarihleri

Macaristan'da veterinerlik eğitimi almak isteyen adayların 01 Ocak - 30 Haziran arası başvuru yapmış olmaları gerekir.

Hazırlık Eğitimi

Sophia Academy'nin resmi temsilcisi olduğu McDaniel College Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi'nin resmi hazırlık kolejidir. Öğrenciler burada pre-medical hazırlık kursu alarak giriş sınavını başarı ile vermektedirler. Budapeşte Veterinerlik Hazırlık Programına katılma ön şartı adayın İngilizce dil seviyesinin B1 olmasıdır. Hazırlık eğitimi ile alakalı ücretler şu şekildedir:

 • Pre-Med € 6.380 (1 akademik yıl)

 • Başvuru Ücreti : € 200

 • Kayıt Ücreti : € 220

Sophia Academy, Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’ne başvuru ve kabul desteği hizmeti sağlar. Sophia Academy, Macaristan’da veterinerlik eğitimi başvuru sürecinde de rehberlik eder ve adayların Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’ne erişim kazanmalarına yardımcı olur; onları mülakatlara hazırlar ve veterinerlik kariyerlerine başlamalarında destekler. Bu maksatla da, Budapeşte veterinerlik giriş sınavları denemeleri yaparak öğrencinin daha Türkiye’de iken Macaristan’da veterinerlik eğitimi macerasının rotasını görmesini, bilmesini sağlar! Macaristan’da veteriner hekimliği eğitimi dahil Avrupa’da hangi veterinerlik fakültesinden/fakültelerinden kabul alıp alamayacağınızı bilmek isterseniz, bizimle irtibata geçebilirsiniz.

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page