top of page
 • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Macaristan'da Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi

Yurtdışında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Nedir?

Psikoloji biliminin alt dallarından biri olan klinik psikoloji; ruhsal, davranışsal ve duygusal hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen klinik psikoloji alanında bilinen en eski çalışmalar, Avusturyalı psikanalizci Sigmund Freud’a kadar uzanır. Onu, öğrenme sorunu olan çocuklara yardım etme odaklı ilk psikolojik kliniği 1896 yılında açan Amerikalı psikolog Lightner Witmer izler. Bugün klinik psikoloji, en popüler ve en büyük istihdam alanına sahip psikoloji alt dalıdır ve klinik psikologlar, tedavi için ilaç yazmak yerine, bilişsel davranış terapisi ve psikanalitik terapi gibi psikoloji tekniklerini kullanmayı tercih ederler.

Klinik Psikologlar Nerelerde Çalışırlar?

Klinik psikoloji alanında kariyer peşinde olan yeni mezunlar için sağlık hizmetleri, hastaneler ve ruh sağlığı tesislerinde çok çeşitli istidam imkanları mümkün olacaktır. Seçtikleri konulara bağlı olarak kendi özel alanlarında özel ve hükümete bağlı kuruluşlarda bir dizi çalışma alanı bulabilirler.

Yurtdışında klinik psikoloji okumak isteyenler için üniversiteler, klinik psikoloji alanında araştırma çalışmalarını geliştirmek isteyen hevesli genç beyinlerin akademik kariyerlerinde önemli rol oynarlar ve teşvik ederler. Yurtdışında klinik psikoloji yüksek lisans mezunları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

· Özel muayeneler

· Hastaneler

· Sağlık hizmetleri servisleri

· Ruh sağlığı birimleri

· Danışmanlık merkezleri

· Devlet daireleri

· Askeri hizmetler

· Okullar ve üniversiteler

Aynı zamanda çoğu klinik psikoloji yüksek lisans mezunları, bugün dünya çapında çok sayıda ülkede, sağlık başta olmak üzere, otomotiv, havacılık, turizm, eğitim, danışmalık, finans ve ekonomi gibi sektörlerde kendilerine zengin istihdam olanakları bulurlar.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Yurtdışında klinik psikoloji okumak isteyen adayların hedef üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans bölümlerine başvuru yapabilmeleri için Psikoloji ve PDR lisans mezunları başvuru yapabilir. Alan dışı diye tabir edebileceğimiz başka lisans programları mezunları da elbette başvuru yapabilir. Bu adaylar, genel kabul şartları dışında bireysel olarak değerlendirilir. Yurtdışında klinik psikoloji yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için ALES şartı yoktur.

 

Macaristan'da Klinik Psikoloji Yüksel Lisans Eğitimi Almak

Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını İngilizce dilinde sunan ve öğrencilerini uluslararası geçerli bir diploma ile mezun eden nadir üniversitelerden biri de Macaristan Eötvös Lorand Üniversitesi'dir. 1635 yılında kurulan Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi ( Étvös Loránd Tudományegyetem, Elte) Macaristan'ın en büyük ve en prestijli kamu yükseköğretim kurumlarından biridir.

ELTE'de 28.000 öğrenci sekiz fakülte halinde, Budapeşte'de ve Tuna kıyısında bulunan enstitülerinde eğitim almaktadır. ELTE, 2012 yılında Abel ödül kazanan Endre Szemerédi ile birlikte Wolf Ödülü, Fullson ödül ve Abel Ödülü'nün yanı sıra 5 Nobel ödülüne de sahiptir. Eötvös Loránd Üniversitesi'nin selefi, kardinal Péter Pázmány tarafından, İlahiyat ve felsefeyi öğretmek için Katolik bir üniversite olarak 1635 yılında kurulmuştur. 1770 yılında, üniversite Buda'ya transfer edildi ve Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi Maria Theresa desteğiyle, Kraliyet Macaristan Üniversitesi oldu. 1921 yılına kadar Budapeşte Üniversitesi, kurucusu Péter Pázmány sonra Pázmány Üniversitesi adını aldı. Fen Fakültesi 1949 yılında İlahiyat Fakültesi'nin üniversiteden ayrılmasıyla özerk yaşamına başlamıştır. Üniversite 1950 yılında, en tanınmış fizikçilerinden Baron Loránd Eötvös'den sonra bugünkü adını almıştır.

ELTE Dünya Sıralaması

Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) Avrupa’nın en iyi 200 üniversitesi arasındadır. Budapeşte ELTE Üniversitesinin dünyaca prestijli ve güvenilirliği yüksek derecelendirme ajanslarına istinaden dünyada en iyi 1000 üniversite arasındadır.

ELTE YÖK Akreditasyonu

Budapeşte Eötvos Lorand Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler. ELTE Üniversitesi İngilizce programlarının kalite güvencesi Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence hükümlerinin uygulanmasıdır.

ELTE'de Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

ELTE Klinik Psikoloji Yüksek Lisans dersleri, kronik somatik hastalıkları biyopsikososyal bir bakış açısıyla inceler. İlk birkaç ders, psikosomatik ve somatizasyon hastalıklarının tarihsel arka planına ve başlıca psikolojik modellerine aşina olduğumuz teorik bir giriş sağlar. Daha sonraki derslerde ise en sık görülen, en güncel ve toplumsal etkileri en fazla olan kronik hastalıklar ayrıntılı olarak ele alınır. Dersler sadece literatür sunmaya odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda belirli hastalıklarla yaşamak zorunda kalmanın ne tür zorlukları ortaya çıkardığına dair bir tablo sunar. Proje çalışmaları kapsamında hasta görüşmeleri, vaka tartışmaları, sağlık personeli ile görüşmeler, kendi kendine yardım gruplarının bilinmesi, hastalığa özgü testlerin ve müdahale tekniklerinin bilinmesi literatür taramasına eşlik etmektedir. ELTE Klinik Psikoloji programı öğrencileri farklı somatik hastalıkların tıbbi dilini öğrenme ve kullanma; bazı hastalıklarda olası psikosomatik ve somatopsişik etkileşimleri tanıma; vaka incelemelerinde temel sağlık psikolojik sorularını vurgulama ve bunları olası müdahalelerle eşleştirme becerisi ve bilgisi ile mezun olurlar.

Programa Dair

 • Eğitim Türü: Örgün/Full-Time

 • Eğitim Süresi: 4 Dönem

 • Dönem Ücreti: 4,200 EUR

 • Başvuru Ücreti: 120 EUR

 • Sınav/Mülakat Ücreti: 120 EUR

 • Eğitime Başlama Tarihi: 06 Eylül

 • Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz

 • Şubat Başlangıcı: YOK

Başvuru ve Kabul Şartları

Macaristan’da klinik psikoloji okumak isteyen ve bu tercihini ELTEden yana kullanan adayların, Psikoloji veya Psikoloji ile ilgili bilimler alanında lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Psikoloji alanı dışından mezunlar da başvuru yapabilir lakin başvuruları genel kabul prosedürü dışında daha detaylıca incelenir.

Başvuru Evrakları ve Tarihleri

Macaristan ELTE Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların aşağıdaki evrakları hazır etmesi gerekir. Başvuru Tarihleri

25 Şubat - 25 Mart - 25 Nisan - 27 Mayıs - 15 Temmuz

 • Başvuru Formu

 • İngilizce Dil Evrakı: C1

 • Lisans Diploması ve Akademik Transkript

 • CV

 • Motivasyon/Niyet Mektubu: Mektup en az 2000 karakter içermelidir. Bu mektupta aday deneyimlerini ve fikirlerini, psikoloji ile nasıl tanıştığınızı ve neden bu mesleğin kendisidne uygun olduğunu düşündüğünü, klinik psikoloji yüksek lisans derecesi ile amacının ne olduğunu, bir klinik psikolog olarak kariyerini nasıl hayal ettiğini, hangi alanla ilgilendiğini anlatmalıdır.

 • Pasaport Fotokopisi

 • Başvuru Ücreti Dekontu

 • Sınav/Mülakat Ücreti Dekontu

 • Referans Çalışması: Başvuru sahibi tarafından psikoloji alanında İngilizce yazılmış herhangi bir makale olabilir (Lisans tezi özeti, araştırma makalesi, seminer makalesi, araştırma raporu, yayınlanmış bir dergi makalesi veya kitap bölümü, vaka çalışması, literatür taraması vb.) İdeal uzunluk, kaynaklar ve ekler hariç 5-15 sayfa arasında olmalıdır. Formatla ilgili özel bir gereklilik yoktur.

Kabul Şartı ve Mülakat İçeriği

Mülakat öncesi adaya teslim edilen psikoloji ile ilgili bir makale hakkında İngilizce bir tartışma yapılır. Adayın, tartışma başlamadan önce makaleyi okumak için bir saati vardır. Başvuru sahibinin makalenin ana noktalarını özetlemesi ve ilgili soruları yanıtlaması beklenmektedir. Notlar okuma sırasında alınabilir ve tartışmada kullanılabilir. Ayrıca başvuranın geçmişi ve motivasyonu hakkında kısa bir tartışma yapılacaktır. Giriş sınavına şahsen veya bir MS Teams toplantısı aracılığıyla girilebilir. (Uygulamanın indirilmesine gerek yoktur, toplantıya tarayıcı üzerinden erişilebilir.) Sonuçlar ve resmi karar, giriş sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde başvuru sisteminde ilan edilir.

Macaristan'da Destek Servisleri

ELTE'den kabul alan danışanımız Macaristan'a varış sonrası dilediği takdirde aşağıdaki hizmetlerin birinden istifade edebilir:

 • Kısmi Danışmanlık Hizmeti: 1,500 EUR

 • Bütünsel Danışmanlık Hizmeti: 2,000 EUR

Sophia Academy, yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetleri sunan; Türkiye ve Macaristan ofisleri ile akredite bir Avrupa Birliği kuruluşudur.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page