top of page
  • Yazarın fotoğrafıMira Marinovsky

Politize Olmadan Yurtdışında Politika Okumak

Sokrates-bir nutkun/konuşmanın mükemmel olması için, incelenmek istenen meseleye dair hakikatin bilgisini kendisine temel alması elzem değil midir?

Phaidros- Azizim Sokrates, bu konuda benim duyduğum şudur: Yetişmekte olan hatibin gerçekten neyin doğru olduğunu değil, oy kullanacak kalabalıklara “doğru gibi görünen” şeyi bilmesi gereklidir…zira ikna, doğruluktan/hakikatten değil, “doğruya benzer” şeyden neş’et eder.

Siyaset Nedir?

Yapılan teorik tanımlamaya göre siyaset, hükümetlerin, politikaların ve iç ilişkilerin nasıl işlediğine dair geniş, evrensel ve temel bir çalışmadır. Siyaset, ister federal, ister demokratik, ister komünist, ister cumhuriyet olsun, dünyanın her ülkesinde rol oynar. Siyaset ile iştigal eden politikacılar, inandıkları uğruna ve kendilerince doğru olanı savunmak için çok çeşitli becerilerini kullanırlar. Politikacılar, ikna ve karizma güçlerinin yanı sıra istihbarat ve iletişim becerilerini kullanarak, hükümette yer almak veya iktidar olmak için savaşırlar. İster bir politikacı olmak isteyin, ister konuya hayranlık duyuyor olun, yurtdışında siyaset bilimlerinde eğitim almak size kariyerinizin çoğunda ihtiyaç duyacağınız becerileri sizlere kazandıracaktır.

Gerçekten Öyle Mi?

Sosyal fenomenleri analiz ederek toplumları etkileyen veya dizayn edecek fikirleri keşfetmek, belagat sanatını kullanarak insanları ikna etmek istiyorsanız muhtemelen en iyi öğrenim derecesi siyaset bilimleridir. Bu eğitimi özellikle yurtdışında alanlar farklı kültür ve anlayışları tecrübe etme, gözlemleme ve eleştirerek öğrenme süreci yaşadıklarından kendi toplumlarında daha başarılı işler sergilemektedirler.

Yurtdışında Siyaset Bilimi Eğitimi veya Uluslararası İlişkiler

Siyasiler finans dünyasına yön verir; ekonomi dünyası siyasilere istediğini yaptırır; siyaset ve iktisat ayrılmaz ikilidir… Hangisi doğru? Bu soruların cevabı politik ekonomide mi? Abraham Lincoln veya John Kennedy’yi öldüren anlayış siyasetin ürünü müdür?

Toplum neden siyasi kutuplaşmalar yaşar? Siyaset bir insanın hayatında, beşeri ilişkilerinde belirleyici rol oynayabilir mi? Yoksa Sokrates’in dediği gibi sevdikleriniz ile siyaset yapmayın çünkü siyasiler yürür gider siz ise sevdiklerinizi kaybedersiniz mi? Herkesin bir siyasi görüşü olmalı mıdır?

Siyaset felsefesi gerçekten bir felsefe mi yoksa Makyavelli'nin yazdığı Prens kitabı mı işin gerçeği? Her konuda referandum yapılmalı mıdır? Her konuda yapılan referandumda çıkan sonuç hakikat midir? Demokrasilerde çoğunluk oyu alan taraf daha mı iyidir? Azınlığın çoğunluğu yönetmesi yanlış mıdır? Yurtdışında siyaset okumak bir vatandaşın haklarını daha iyi bilmesini mi sağlar? Bu doğruysa, siyaset okumayan vatandaşı nereye koyacağız?

Siyaset ikna etme sanatı mıdır? Eğer öyle ise yanlış bir konuda insanları ikna etmek ahlaken doğru mudur? Siyasi tarih nedir? Siyasetin kendisi gibi kocaman bir yalan mıdır yoksa politikaların toplumları nasıl dizayn ettiğinin gerçek bir tarihi midir? Siyaset bilimi okuyan bir insan gerçekten siyasetçi olur mu? Olmak zorunda mı?

Yurtdışında siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler okumak isteyen adayları bekleyen başlıca tefekkür soruları olsa gerek. Bu tarz sorular Avrupa’da politika eğitimi alacaklar için her zaman çoğalır ama asla azalmaz. Siyaset bilimi eğitimi alırken bir yandan da uluslararası kuruşlarda (Birleşmiş Milletler veya AB) staj yapmak isteyenler veya sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak geleceğin siyaset dünyasında yer edinmek isteyenler Bulgaristan’da siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler eğitimi alabilirler.

Yeni Bulgar Üniversitesi

Yeni Bulgar Üniversitesi ki Fransız siyasi kültürünün dolayısı ile Avrupa’nın politik kültüründen etkilenmiş bir okuldur, yıllık 1,650 Euro ücret karşılığında Siyaset Bilimi ve Toplum lisans programını İngilizce sunmaktadır. Uluslararası siyasi kuruluşlarla iyi işbirlikleri olan üniversite eğitim esnasında staj imkânları ve başka ülkelerde politika yaz okullarına katılma şansı tanımaktadır.

Bulgaristan Amerikan Üniversitesi

Diğer yandan adından da anlaşılacağı üzere Bulgaristan Amerikan Üniversitesi Avrupai siyaset anlayışından ziyade Amerikanvari siyaset anlayışını derslerine etkin kılmıştır. Tabi ki de bir yandan Avrupa siyaseti ile karşılaştırmalı dersler de sunan Bulgaristan Amerikan Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü, öğrencilerini Amerika dahil Avrupa’daki yüzlerce üniversitelerden birine veya ikisine değişim öğrencisi olarak göndermektedir. Politika Öğrenci Kulübü ile aktif bir siyaset eğitimi sunan AUBG, öğrencilerini biri Amerikan diğeri Avrupa olmak üzere çift diploma ile mezun eder. Aynı zamanda da, çift ana dal ve bir de yan dal fırsatı sunar. Yıllık eğitim ücreti 12,900 USD olan AUBG Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü adayları AUBG’de alınan İngilizce ve akademik hazırlık sonrasında %40'a varan burs alarak direk birinci sınıftan eğitimlerine başlarlar.

İngilizce ve Bölüm Hazırlık Eğitimi

Bu sizin yolunuz. Hikâyesini de siz yazın! Lise eğitiminizi tamamladınız ve yurtdışında siyaset eğitimi almayı planlıyorsunuz fakat nereden nasıl başlayacağınızdan emin değilsiniz! İngilizce dil eğitimine, siyaset bölümüne yönelik destekleyici derslere ihtiyacınız var! Bu gereksinimlerinizi de uluslararası geçerli ve kabul gören bir pathway programında gidermek istiyorsunuz! O zaman, sizi dünyanın herhangi bir üniversitesinde siyaset okumak için en iyi şekilde hazırlayacak olan programı keşfedin.

Sevgiyle kalın. Biraz zor da olsa politika okurken politize olmamayı deneyin!:)

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page