top of page
 • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Yurtdışında Denizcilik Üniversitelerinde Okumak

Dünya taşımacılığının %90 gemilerle yapıldığı bir dünyada ve özellikle üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşayan bir gencin aklına gelecek vaat eden mesleklerin başında Gemi Kaptanlığı ya da Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği mesleklerinin gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Kara taşımacılığının artan maliyeti, neden olduğu zaman kaybı gibi sebeplerle karadaki ticari faaliyetler, daha çok denize yönelmektedir. Buna paralel olarak ülkelerin coğrafik konumlarından kaynaklı değişen dünya şartlarından dolayı güçlü donanmalara ve modern savaş gemilerine ihtiyaç artmaktadır. Bu etkenleri göz önüne aldığınızda ülkemiz dahil dünya genelinde gemi inşaat faaliyetlerine olan talep artmaktadır. Bu talebi karşılamak, donanımlı mühendisler ve kaptanları yetiştirmek de yurtdışında denizcilik eğitimi veren üniversite ve akademilere düşmektedir.

Yurtdışında Denizcilik Okumanın Maliyeti

Yurtdışında denizcilik eğitimlerini İngilizce dilinde alacak olan adaylar yıllık 3,500-6,180 EUR arasında ödeme yaparlar. Avrupa'da denizcilik eğitimi sunan akademilerin yıllık eğitim ücretleri Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkelerdeki eğitime kıyasla çok uygundur.

Yurtdışında Denizcilik Okumak İçin Başvuru ve Kabul Şartları

Lise mezunu olmak, iyi bir diploma genel not ortalamasına sahip olmak ve B2 seviyesinde İngilizce hakimiyeti yurtdışında gemi kaptanlığı, gemi mühendisliği, gemi ulaşımı gibi bölümlerde eğitim sunan üniversitelere başvuru ve kabulde yeterlidir.

Yurtdışında Denizcilik Okumak İçin Hazırlık Programı

Avrupa'da gemi mühendisliği veya kaptanlık gibi alanlarda eğitim sunan üniversitelere başvuru yapmak ve kabul almak için adayın lise matematik, fizik gibi derslerde başarılı olması; en az B2 seviyesinde İngilizce hakimiyeti olması; alan dersleri terminolojisine İngilizce dilinde hakim olması elzemdir. Bu şartları sağlamayan adayların eğitimleri esnasında zorlanacakları aşikardır, hatta kabul şansları bile çok düşük bir ihtimaldir. Bu nedenle, lise akademik geçmişlerine ve hedef üniversitelerine istinaden yurtdışında denizcilik okumak ve kabul garantili başvuru yapmak isteyenler Smartversity UNIPREP Pathway gibi uluslararası programlarda hazırlanabilirler.

Yurtdışında Denizcilik Okumak İçin En Çok Rağbet Gören Denizcilik Üniversiteleri

Yurtdışında denizcilik bilimleri fakültelerinde okuyarak gemi kaptanlığı, gemi mühendisliği, denizcilik yönetimi, deniz mühendisliği gibi alanlarda kariyer yapmak isteyen öğrenciler uluslararası tanınırlıkları, makul eğitim ve yaşam giderleri sebebiyle Avrupa'da denizcilik eğitimi sunan bazı üniversiteleri tercih etmektedirler. Yurtdışında denizcilik okumak için fırsatlar sunan bu üniversiteleri kısaca göz atalım.

SPLİT ÜNİVERSİTESİ-Hırvatistan'da Denizcilik Okumak

Split Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Bologna Deklarasyonu ilkelerine göre, eğitimde sürekli bir modernleşmeyi benimsemiş ve lisans, yüksek lisans ve doktora üniversite çalışmaları sunar. Çalışma programları Teknik Bilimler, Trafik ve Ulaştırma Teknolojisi, Denizcilik ve Nehir Ulaştırması alanlarına aittir.

Lisans eğitim programları üç akademik yıl (altı yarıyıl) sürer. Bu seviyedeki eğitimi bitiren öğrenciler, ilgili lisansüstü eğitime geçmek için gerekli şartları karşılar ve lisansüstü üniversite programlarına veya uzman profesyonel lisansüstü programlarına kabul için başvurabilir veya işgücü piyasasına girebilirler. Split Üniversitesinde sunulan Hırvatistan’da denizcilik eğitimi, Bilim ve Yüksek Öğrenim Ajansı –AZVO'nun uluslararası Akreditasyon Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Eğitim ve öğretim, Deniz, Trafik ve Altyapı Bakanlığı'nın gereksinimleri ile uyumludur. Üniversite, IAMU'nun (Uluslararası Deniz Üniversiteleri Birliği) üyesidir.

Lisans Bölümleri

 • Deniz Mühendisliği

 • Gemi Mühendisliği

 • Gemi Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri

 • Marina Teknolojileri ve Deniz Yatı

 • Denizcilik Yönetimi

Yüksek Lisans Bölümleri

 • Denizcilik Çalışmaları

 • Gemi Mühendisliği

 • Gemi Elektrik Mühendisliği

 • Denizcilik Yönetimi

 • Denizcilik Yönetimi

RİGA DENİZCİLİK AKADEMİSİ-Letonya’da Denizcilik Okumak

Letonya'da denizcilik eğitiminin uzun bir geçmişi vardır. İlk Denizcilik Okulu 1789'da Riga'da açıldı. Letonya Denizcilik Akademisi (LMA) ilk ve Letonya'daki yüksek öğrenimin tek deniz odaklı kurumudur. Devlet tarafından finanse edilen bir yüksek öğretim kurumu olarak LMA, Letonya'nın Aralık 2000'de IMO listesine dahil edildi. LMA'daki denizcilik çalışmalarının kalitesi ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmaktadır. Aynı zamanda sürekli olarak yükseltilmektedir. Haziran 2001'de LMA, faaliyetinin tamamı için akredite edildi. 2005 yılından bu yana LMA'nın kalite yönetim sistemi, DNV GL şirketi tarafından ISO 9001 standardına uygun olarak onaylanmıştır.

Riga Denizcilik Akademisi Lisans Bölümleri

 • Gemi Kaptanlığı

 • Liman ve Gemi İşletmeciliği

 • Gemi Mühendisliği

*Eğitimler 4 yıl 3 ay sürer. Yıllık eğitim ücreti 6,180 EUR.

GDYNİA DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ-Polonya'da Denizcilik Okumak

100. yılını kutlayan Gdynia Denizcilik Üniversitesi denizcilik tarihi açısından zengin, küresel erişime ve düşünceye sahip bir Üniversitedir. Gdynia Denizcilik Üniversitesi şu anda dünyanın en yüksek dereceli denizcilik üniversitelerinden biridir. Öğrenciler, eğitimlerinin dünya denizcilik organizasyonlarının uluslararası standartlarına uygun olduğundan emin olabilirler.

Gdynia Denizcilik Üniversitesi, dünyanın en yüksek dereceli denizcilik üniversitelerinden biridir ve Polonya'da açık deniz rüzgar enerjisi sektöründe lider bir yetkinlik merkezidir. Denizcilik eğitiminde 100 yıllık deneyimi en son teknoloji, yenilikçi metodolojiler ve denizcilik ve açık deniz endüstrileri için modern bir program portföyü ile birleştirir. GMU'daki Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Merkezi, dinamik OWE endüstrisi için yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve danışmanlık sağlar. Geniş bir uzman ve organizasyon ağı ile işbirliği yaparak, organizasyonları ve bireyleri büyüme ve gelişmelerinde destekleyen bir mükemmellik merkezi olarak hizmet vermektedir.

Executive Offshore Wind MBA

Alanında dünyada nadir programlardan biri olan bu denizcilik MBA programının süresi 4 dönem, dönem ücreti ise 3,250 EUR.

Gemi Mühendisliği Lisans Uzmanlıkları

Polonya’da gemi mühendisliği lisans eğitimi 4 yıl sürer. Yıllık eğitim ücreti 4,000 EUR. Gemi Mühendisliği uzmanlık alanları ise:

• Deniz Sevk Tesisi ve Açık Deniz İnşaat İşletmesi (deniz uzmanlığı),

• Gemi ve Liman Birimleri Onarımı Teknolojileri,

• İşletme Mühendisliği,

•Üretim Mühendisliği.

Gemi Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlıkları

Polonya’da gemi mühendisliği yüksek lisans eğitimi 2 yıl sürer. Yıllık eğitim ücreti 4,000 EUR. Gemi Mühendisliği yüksek lisans uzmanlık alanları ise:

• Gemi ve Liman Birimleri Onarım Teknolojileri,

• İşletme Mühendisliği,

• Deniz Sevk Tesisi İşletmesi (denizcilik)

Ekonomi Lisans Programları

Ekonomi lisans programlarının süresi 4 yıl. Yıllık eğitim ücreti 3,500 EUR. Uzmanlıklar:

•Yönetimsel Ekonomi

• İşletme Bilişimi

• Taşıma ve Lojistik Sistemleri

Ekonomi Yüksek Lisans Programları

Ekonomi yüksek lisans programlarının süresi 2 yıl. Yıllık eğitim ücreti 3,500 EUR. Uzmanlıklar:

• E-işletme

• İnovasyon Yönetimi

•Muhasebe ve Finans

• Küresel Ekonomide Taşımacılık ve Lojistik

SZCZECİN DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ-Polonya'da Denizcilik Okumak

1947 yılında kurulan ve bir devlet üniversitesi olan Szczecin Denizcilik Üniversitesi Polonya’da denizcilik alanında İngilizce dilinde lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere yurtdışında denizcilik eğitimi alma fırsatı sunar. Szczecin Denizcilik Üniversitesinde 20 ülkeden gelen 400 yabancı öğrenci olmak üzere toplamda 2,740 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %30’u kız öğrencilerden oluşmaktadır.

Polonya’da İngilizce denizcilik programları sunmanın yanında üniversite Almanca ve İspanyolca dillerinde de destekleyici dil eğitimleri sunar. Yüksek teknoloji laboratuvarları ve eğitim gemilerinin yanında simülatörler ile de donatılmış olan eğitim-öğretim olanakları sunan Szczecin Denizcilik Üniversitesinde Gemi Makineleri Mühendisliği ve Gemi Yolculuğu-Navigasyon lisans bölümleri İngilizce dilinde verilmektedir.

İngilizce Lisans Programları

Szczecin Denizcilik Üniversitesi İngilizce dilinde iki program sunar.

Gemi Makineleri Mühendisliği

programın eğitim süresi 4 yıldır. Yıllık eğitim ücreti 2,800 Euro. Son başvuru günü 19 Temmuz 2022.

Gemi Yolculuğu

programın eğitim süresi 4 yıldır. Yıllık eğitim ücreti 2,800 Euro. Son başvuru günü 19 Temmuz.

KÖSTENCE DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ-Romanya'da Denizcilik Okumak

Constanta Üniversite kampüsü, Köstence merkezdedir ve Navigasyon ve Deniz Mühendisliği Fakülteleri, üç Araştırma merkezi, idari ve öğretim bölümleri, Nautica yayınevi ve üniversite kütüphanesine ev sahipliği yapmaktadır. Özel denizcilik alanını göz önünde bulunduran Köstence Denizcilik Üniversitesi, Mamaia Gölü kıyısında öğrencilerin eğitimi için bir Denizcilik merkezi kurdu. Eğitim tesisleri ve el sanatlarının yanı sıra, Denizcilik Merkezi sınıfları, laboratuvarları, yeni ve modern bir pansiyonu ve bir yangın söndürme poligonunu barındırıyor.

Lisans Bölümleri ve Ücretleri

-Gemi Kaptanlığı

-Gemi Mühendisliği

*Eğitim süresi 4 yıl. Yıllık eğitim ücreti 3,680 Euro.

VARNA DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ - Bulgaristan'da Denizcilik Okumak

Birinci sınıf denizci ve mühendis olmak isteyenler için, N.Y. Vaptsarov Deniz Akademisi, hem bedeninizi hem de zihninizi aktif hizmete nasıl hazırlayacağınızı öğreten harika eğitim ve hazırlık kaynakları sağlayabilir. N.Y. Vaptsarov Deniz Harp Okulu Bulgaristan'ın en eski teknik okuludur. Varna Denizcilik Üniversitesi olarak da bilinen Vaptsarov Deniz Harp Okulu, deniz uzmanlarını eğitmedeki açık tarihi ve gelenekleri ile dünya deniz camiasında Varna ve Bulgaristan'ın sembollerinden biridir.

Varna Denizcilik Akademisi, yurtdışında sınavsız bir üniversitedir ve program seçme özgürlüğü sunar. Varna Denizcilik Akademisi Bulgaristan Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir. Bulgaristan Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir. Varna Denizcilik Akademisi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir. Bologna Sürecine tabi olan Varna Denizcilik Akademisi Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular ve mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir. Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olan Varna Denizcilik Akademisi programları Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği ve Uluslararası Denizcilik Örgütü akreditasyonlarına sahiptir. Varna Denizcilik Akademisi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Lisans programları ve ücretleri

 • Gemi Kaptanlığı 3,850 €

 • Gemi Mühendisliği 3,620 €

Programların eğitim dili İngilizce ve süresi 4 yıldır. Eğitim ücretlerine Uluslararası Denizcilik Örgütü Uzmanlık Kursları dahildir.

Bilgi & Başvuru Danışmanlığı

Avrupa'da denizcilik üniversitelerinde okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyenler bize ulaşabilirler.

►05368372834 (WhatsApp)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page