top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi-Bulgaristan'da Veterinerlik Okumak

Eski Roma'da "veteriner" terimi "yük sığırı" anlamına geliyordu ve orada ilk kez hayvan şifacılarına "medicus veterinarius" - veterinerler deniyordu. Bulgaristan’da veterinerlik okumak için 1878 yılından beri fırsatlar sunan okullardan biri de Eski Zara Trakya Veterinerlik Fakültesidir.

Avrupa’nın saygın veterinerlik eğitim kurumlarından olan Stara Zagora (Eski Zara) Trakya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Bulgaristan’da veterinerlik eğitimi sıralamasında bir numaradadır. İkinci sırayı ise Sofya Veterinerlik Üniversitesi alır. Financial Times “FDI Magazine” ödüllü bir şehir olan Eski Zara'da bulunan Trakya Üniversitesi bir kampüs üniversitesidir. 1923 yılında kurulan Veterinerlik Fakültesinde 100’den fazla öğretim üyesi görev alır. At kliniği, küçük hayvanlar kliniği, laboratuvar ve teşhis merkezi, prodüktif hayvan kliniği mevcuttur. Stara Zagora’da bulunan Trakya Üniversitesi Veterinerlik Üniversitesi akredite bir kurumdur ve Avrupa Veterinerlik Üniversiteleri Birliği üyesidir.

Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi Akreditasyonları

Stara Zagora Üniversitesi Bulgaristan Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir. Bulgaristan Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir. Stara Zagora Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir.

Üniversite Bologna Sürecine tabidir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular. Avrupa Üniversiteler Birliği ve Uluslararası Üniversiteler Birliği üyesidir. Mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir.

Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi YÖK Denkliği

Trakya Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Bulgaristan'da Veterinerlik Eğitimi EAEVE Akreditasyonu

8 Haziran 2022'de Zürih'teki olağan toplantısında, Avrupa Yüksek Veterinerlik Tıp Eğitimi Komitesi (ECOVE), Stara Zagora'daki Veterinerlik Fakültesine Avrupa akreditasyonu verdi. Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi eğitim kalitesinin Avrupa tarafından tanınması, Bulgaristan'daki tüm veteriner hekimliği camiası için bir gurur kaynağı oldu!

Bulgaristan'da Veterinerlik Eğitimi AB Denkliği

Stara Zagora Veteriner Fakültesi'ndeki eğitim süreci, "Veterinerlik" uzmanlığında "yüksek lisans" eğitim ve yeterlilik derecesinde yüksek öğrenim elde etmek için tek tip devlet gereklilikleri hakkındaki Avrupa Parlamentosu'nun 2005/36/EC ve 2013/55/EC sayılı Direktifleri ve Yönetmeliği doğrultusunda yürütülür. Bu da Bulgaristan veterinerlik eğitimi mezunlarının diplomalarının tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli demektir.

Ülkenin En İyisi

Stara Zagora'daki Trakya Üniversitesi, "Veterinerlik" uzmanlık alanında Bulgaristan'daki yüksek öğretim kurumlarının derecelendirme sisteminde birinci sırada yer aldı.

Avrupa’nın 1, Dünyanın 2 Numarası ile İşbirliği

Trakya Stara Zagora Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Almanya'da yüksek dereceli veterinerlik kurumları ile işbirliği içindedir. Bu işbirliklerinin en önemlisi de Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci sırasında yer alan Hannover Veterinerlik Üniversitesi ile yapılanıdır. Bu işbirliğinin öne çıkan kısmı Trakya Üniversitesi At Hastanesinde, Stara Zagora Ulusal Mesleki Eğitim ve Yeterlilik Merkezi'nde ortak kursların ve eğitimlerin düzenlenmesidir.

Türünün İlk Simülasyon Merkezi

Trakya Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kuruluşunun 100. yılında, veteriner hekimliği öğrencilerinin eğitimine yönelik türünün ilk simülasyon merkezi açıldı. Bu merkez, öğrencilerin pratik eğitimi için mümkün olan en iyi temeli sağlıyor. "Vet siM" Simülasyon Merkezi'nde öğrencilere laboratuvar teşhis, propaedeutik, cerrahi ve ortopedi, anesteziyoloji ve resüsitasyon, sterilizasyon ve ameliyathane hazırlığı, iletişim ve veterinerlik yönetimi, üretken hayvanlar, görüntüleme vb. konularda eğitim alıyor.

Trakya Üniversitesi Veteriner Fakültesi VetSim Simülasyon Merkezi Başkanı Dr. Zdravko Todorov, Almanya'da ilk kez benzer bir faaliyet gördüğünü ve hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi Eğitim Ücreti

Bulgaristan'da veterinerlik eğitimi için tercih edilen Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi yıllık ücreti 5,100 EUR.

Eğitim Dönemi

Eğitim-öğretim yılının başlama tarihi 15 Eylül olup ikinci dönemin başlangıç tarihi 10 Şubattır. Mayıs sonu biten eğitim-öğretim yılının final sınavları Haziran ayındadır.

Başvuru Şartı & Evrakları

Bulgaristan’da veterinerlik eğitimi almak isteyen bir adayın lise biyoloji ve kimya ders notları ortalamasının 100 üzerinden en az 62 olmasında fayda vardır. Bulgaristan’da veterinerlik okumak için Türkiye’de yapılan üniversite sınavında başarılı olma şartı aranmaz. Başvurular 01 Nisan itibariyle başlar ve son başvuru tarihi 01 Temmuz. Veterinerlik Fakültesine başvuru için gerekli evrakları buradan görebilirsiniz.

Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi Giriş Sınavı ve Tarihi

Stara Zagora Üniversitesi 2024 veterinerlik giriş sınavı içeriği İngilizce ve biyolojiden oluşmakta olup sözlü mülakat yoktur. Biyoloji, İngilizce içerikli yazılı sınavı başarıyla veren adaylar üniversitenin birinci sınıfından eğitimlerine devam edebilirler. Sınav online yapılır. Sınav ücreti 70 EUR.

08-09 Haziran: Adaylar 08 Haziran tarihinde İngilizce sınavına, 09 Haziran Biyoloji ve Kimya sınavına girerler.

27-28 Temmuz: Adaylar 27 Temmuz tarihinde İngilizce sınavına, 28 Temmuzda Biyoloji ve Kimya sınavına girerler.

26-27 Ağustos: Adaylar 26 Ağustos tarihinde İngilizce sınavına, 27 Ağustos Biyoloji ve Kimya sınavına girerler.

Sınavın Değerlendirilmesi

Giriş sınavı puanı + lise biyoloji ve kimya notları kabulde esas alınan kriterlerdir. Adaylar, beyan edilen her üç sınava da girebilirler. Hangisinden en yüksek puanı alırlar ise değerlendirmede o sınav sonucu esas alınır.

*EK SINAV: ilan edilen sınavlar neticesinde kontenjan dolmamış ise ek sınav yapılır.

Stara Zagora Veterinerlik Fakültesi Örnek Sorular

Trakya Üniversitesi-Eski Zara veterinerlik adayları aşağıdaki İngilizce ve biyoloji testlerini çözerek kendilerini test edebilirler.

English Test
.pdf
PDF dosyasını indir • 367KB

BİYOLOJİ TESTİ
.pdf
PDF dosyasını indir • 771KB

İngilizce ve Bölüm Hazırlık Eğitimi

Bulgaristan'da veterinerlik okumak isteyen adaylar ihtiyaç halinde hazırlık eğitimi alabilirler. İngilizce dil seviyesine, kimya ve biyoloji alan bilgisine güvenen adaylar ise doğrudan fakültenin giriş sınavına girerek şanslarını deneyebilirler. Bulgaristan'da İngilizce ve Veterinerlik Hazırlık eğitimi hangi üniversitede alınmalıdır sorusuna cevap arayanlara Bulgaristan'da Tıp Hazırlık Programlarının Kalite, İçerik ve Maliyet Kıyaslaması başlıklı makaleyi incelemelerini öneririz.

Konaklama Çözümleri & Yaşam Giderleri

Yabancı öğrencilere yönelik yurt konaklama imkânları sunulur fakat yabancı öğrenciler genellikle daire kiralamayı tercih ederler. Eski Zara'da bir dairenin aylık kira bedeli, dairenin şehir merkezine uxzaklığına bağlı olarak aylık 250 - 400 € arasındadır. Bir öğrencinin sosyal yaşam masrafı 250-350 EUR arasında değişir.

Bulgaristan'da Veterinerlik Eğitimi Danışmanlığı

Bulgaristanda veterinerlik eğitimine ve üniversite yaşamına dair detaylı bilgiye ihtiyacınız var. Bilgi danışmanlığı için aşağıdaki iletişim kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

05368372834 (whatsapp)

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page