top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Macaristan'da Sağlık Bilimlerinde Kariyer Yapmak

Semmelweis Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Okumak

Sağlık bilimlerinde 250 yıllık bir geçmişe ve eğitim geleneğine sahip olan Semmelweis Üniversitesi, alanında dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almaktadır.

Macaristan’da tıp ve sağlık bilimlerinde 30 yıldan fazla uluslararası eğitim tecrübesine sahip en büyük Macar tıp üniversitesi olan Semmelweis Üniversitesi İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim vermektedir. Orta Avrupa'nın kalbindeki en güzel şehir olan Budapeşte’de bulunan Semmelweis Üniversitesinde 3,400'den fazla 70 ülkeden gelen yabancı öğrenci eğitim almaktadır.

Neden Sağlık Bilimlerinde Lisans Yapmak Doğru Bir Karardır

Sağlık sektörü, hastaları tedavi edici, hastalıkları önleyici, rehabilite edici ve palyatif bakımla tedavi etmek için hizmetler sunar. Gelişmiş ülke nüfusunun hızla yaşlanması ve inovasyona paralel olarak sağlık sektörü, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Çoğu gelişmiş ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'undan fazlasını tüketen sağlık hizmetleri, bir ülke ekonomisinin muazzam bir bölümünü oluşturabilir. Dünyadaki sağlık sektörü, geniş bir yelpazede farklı profesyoneller tarafından işletilmektedir. Sağlık sektörü, sadece genel tıp ve diş hekimliğinde doktorlara değil, tıbbi teşhiste ve özel sağlık hizmeti sağlayıcılarında daha fazla sayıda profesyonele ihtiyaç duymaktadır.

 

Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

1975 yılında kurulan Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı farklı sağlık profesyonellerini yetiştirmektir. Fakülte 2000 yılında, uluslararası üne sahip Semmelweis Üniversitesi'ne entegre edilmiştir. Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İngilizce dilinde eğitim verir ve öğrencilerini uluslararası kabul görmüş lisans ve yüksek lisans diplomaları ile mezun eder. Semmelweis Üniversitesi programları uluslararası standartları ve Macar Akreditasyon Komitesi (MAB) tarafından belirlenen eğitim gerekliliklerini karşılamaktadır.

Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Lisans Programları ve Ücretleri

FİZYOTERAPİ: Fizyoterapistler, klinik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel incelemeler yapabilen, bozuklukları, fonksiyonel sınırlamaları, yetenekleri ve engelleri tanımlayabilen özerk uygulayıcılar olarak hareket eder.

Profesyonellerin başlıca görevi kas-iskelet sisteminin işlevlerini iyileştirmek olduğundan, fizyoterapistler hastaları hareket terapisi ve manuel tekniklerle tedavi eder. Semmelweis Üniversitesi fizyoterapi lisans programı 8 dönemdir ve dönem ücreti 3,400 Euro. Macaristan’da fizyoterapi lisans eğitimi alarak mezun olanlar kapsamlı ulusal ve uluslararası bilgi ve becerilerine dayalı olarak terapötik prosedürler ve protokoller geliştirmek, fiziksel yetenek ve kapasiteyi etkileyen fiziksel, anatomik, fizyolojik ve patolojik faktörleri tanımak ve analiz etmek, yurtdışında fizyoterapide bilimsel problemlerin çözümüne ve uzmanlıklarında yeni beceriler ve bilgiler bulmaya katılmak isteyenler Semmelweis Üniversitesi Fizyoterapi Yüksek Lisans Programında eğitimlerine devam edebilirler.

HEMŞİRELİK: Hemşirelerin işi, sağlığı koruma, geliştirme ve hastaları iyileştirme adına izlenen bir meslektir. Hemşireler hastanede hastaları gözlemler ve ihtiyaçlarını sürekli olarak izler, hastalıkların önlenmesinde yer alır ve hastanın iyileşme ve rehabilitasyon sürecine aktif olarak katkıda bulunurlar.

Hastaların sağlık durumları hakkındaki bilgileri özümsemesine ve anlamasına yardımcı olurlar. Semmelweis Üniversitesi hemşirelik lisans bölümü 8 dönemdir ve dönem ücreti ise 3,300 Euro. Semmelweis Üniversitesi hemşirelik lisans mezunları ev sağlık sisteminin işleyişini ve toplumu ilgilendiren gelişim fırsatlarını kavrayan, hemşireliğin bilimsel sorunlarının çözümüne katılan profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan Semmelweis Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Lisans Programına devam edebilirler.

EBELİK: Ebeler, gebeliklerde, doğum sonrası dönemde ve jinekolojik problemlerde bakım ve hemşirelik görevlerini yerine getirirler.

Sorumlulukları, her aile için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yaparken gebelikleri, doğumları ve doğum sonrası ilerlemeyi izlemeyi içeren Semmelweis Üniversitesi Ebelik Lisans bölümü 8 dönemdir ve dönem ücreti 3,600 Euro.

OPTOMETRİ: Optometristler, eğitim programı boyunca edindikleri optik, optometrik, ölçüm ve klinik bilgilerini uygulayabilmekte, gözün muayenesini ve düzeltilmesini bireysel olarak yapabilmekte ve hastalarda optimal görme keskinliğine ulaşmak amacıyla optik yardımcı maddeler (gözlük, kontakt lens) yazabilmektedir.

Optometrist, muayeneler yoluyla göz bozukluklarını tanır ve değerlendirir ve böylece özel bakımın hemen alınmasına katkıda bulunur. Yurtdışında optometri okumak için Macaristan'da optometri okumak isteyenler Semmelweis Üniversitesi Optometri Lisans bölümüne başvuru yapabilirler. Semmelweis Üniversitesi Optometri Lisans Programının dönem ücreti 3,300 Euro ve optometri eğitim süresi 8 dönem.

KAMU SAĞLIĞI DENETÇİSİ: İnsanları Covid-19'a karşı korumak ve uluslararası pandemiyi durdurmak için dünyanın dört bir yanındaki hükümet kuruluşlarının halk sağlığı konusunda eğitimli uzmanlara şiddetle ihtiyacı var. Bir halk sağlığı denetçisi, halk sağlığı araştırmalarının organizasyonu ve araştırmalar sırasında elde edilen verilerin analizinden oluşan epidemiyolojik görevlerle ilgilenir.

Uzmanlık mezunları, halk sağlığı ile ilgili belediye faaliyetlerini gerçekleştirebilir, mevcut yönetmeliklere dayalı olarak uygun belediye denetimini yürütebilir, epidemiyolojik görevleri başlatabilir, planlayabilir ve yönetebilir, epidemiyolojik incelemelerin sonuçlarını analiz edebilir, yorumlayabilir, kullanabilir ve eleştirel olarak uygulayabilir, yerel ve yerel ve nüfusun sağlık durumunu iyileştirmek için merkezi sağlık politikaları. Halk sağlığı denetçileri, hastane sürveyansını planlar ve gerçekleştirir, nüfusun sağlık durumunu izler, önleyici programları planlar, organize eder, gerçekleştirir ve değerlendirir. Semmelweis Üniversitesi Kamu Sağlığı Denetçiliği lisans programı 8 dönemdir ve dönem ücreti 3,400 Euro.

DİYETİSYENLİK: Diyetisyenler, insan beslenmesi ile ilgili sorularla ilgilenir ve sağlıklı beslenme ve sağlıksız beslenmenin neden olduğu hastalıklar hakkında bilgi sahibidir. Mezunlar, bağımsız olarak diyet terapisi uygulayabilir veya bir terapist ekibinin üyeleri olarak diyetetik ve catering görevlerini yerine getirebilirler.

Uzmanın görevleri arasında bireysel ve grup danışmanlığı, beslenmeye bağlı kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, danışanın duyarlılığına ve hastalık tipine göre diyet planlarının düzenlenmesi yer alır. Semmelweis Üniversitesi diyetisyenlik bölümü mezunları catering hizmetini yönetirler, catering iş prosedürlerini organize ederler ve catering için uygun ve kabul edilebilir koşulları oluştururlar. Diyetisyenler, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için programlar geliştirip uygulayabildiklerinden, önleyici ve sağlıklı bir yaşamın nasıl sürüleceğini öğretmede önemli bir rol oynarlar. Özel Bakım (Hastaneler ve diğer Sosyal ve Sağlık tesisleri), Kamu kurum ve kuruluşları, Fitness ve sağlık sektörü gibi yerlerde kariyer fırsatları olan yurtdışında diyetisyenlik adaylarının Semmelweis Üniversitesi diyetisyenlik bölümünde okuyabilmeleri için dönemlik 3,400 Euro ödemeleri gerekir. Semmelweis Üniversitesi diyetisyenlik lisans programı 8 dönemdir.

Semmelweis Üniversitesi Başvuru Şartları

Macaristan’da sağlık bilimlerinde eğitim almak için (hemşirelik, fizyoterapi, ebelik, diyetisyenlik, kamu sağlığı, optometri) başvuru yapacak adayların lise mezunu olması gerekir. Semmelweis Üniversitesi sağlık bilimleri lisans bölümleri 4 yıldır, yüksek lisans programları ise 2 yıldır. Dünyada ilk 500 üniversite arasında yer alan Semmelweis Üniversitesi diploması dünyanın her yerinde geçerlidir ve Türkiye’de de YÖK denkliği mevcuttur. Semmelweis Üniversitesi dahil Macaristan’da sağlık bilimleri alanlarında lisans eğitimi almak için Türkiye’de yapılan üniversite giriş sınavında başarılı olma şartı aranmaz fakat başvurularda lise kimya ve biyoloji derslerinin iyi olması büyük avantajdır. Yapılan mülakatta ise neden sağlık bilimlerinde eğitim almak istediğini ve motivasyon gerekçelerini aday en iyi şekilde ifade edebilmelidir.

Semmelweis Üniversitesi Kabul Koşulları

Semmelweis Üniversitesinde tıp, diş hekimliği ve eczacılık dahil sağlık bilimlerinde eğitim almak için adayın Semmelweis başvuru sonrası üstesinden gelmesi gereken birkaç sınav vardır. Adayın İngilizce okuma ve makale yazma becerilerinin ölçüldüğü İngilizce testinde; uygulamalı Biyoloji testinde; ve eğer aday yüksek lisans programlarına başvuruyorsa motivasyon mülakatında başarılı olması gerekir. Bu arada, lisans derecesi hemşirelik veya fizyoterapi olmayan adaylar Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans yapamazlar. 2021 Semmelweis Üniversitesi giriş sınavları 20 Ağustos tarihine kadar ayda iki defa olmak üzere online şeklinde yapılacaktır.

Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ücretleri

Semmelweis Üniversitesi sağlık bilimleri bölümlerinin dönem ücreti ortalama 3,500 Euro’dur. Programlar 8 dönem sürer. Kabul alan öğrenciler bir kereye mahsus olmak üzere kayıt esnasında 450 Euro ödeme yaparlar. Semmelweis Üniversitesi, başvuru sahiplerine ve öğrencilere herhangi bir burs vermemektedir, ancak Stipendium Hungaricum bursundan sorumlu olan Tempus Public Foundation ile ortaklığı bulunmaktadır.

Semmelweis Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümleri Hazırlık Programları

Yurtdışında sağlık bilimleri alanında lisans veya yüksek lisans yapmak isteyen fakat hedef üniversitelerin giriş sınavlarına iyi derecede hazırlanmak ya da lise biyoloji ve kimya derslerinde var olan eksiklerini kapatarak giriş sınavlarına girmek ya da mülakatlara iştirak etmek isteyen adaylar, Sophia Academy’nin yetkilisi olduğu ve Semmelweis Üniversitesi dahil Avrupa’da tüm üniversitelerin tanıdığı uluslararası programlar sunan American University-AUBG ve McDaniel College-Budapeşte tıp hazırlık okullarında eğitim alabilirler.

Macaristan'da Destek Servisleri

Resmi temsilcisi olduğumuz Semmelweis Üniversitesi'nden kabul alan danışanımız Macaristan'a varış sonrası dilediği takdirde aşağıdaki hizmetlerin birinden istifade edebilir:

  • Kısmi Danışmanlık Hizmeti: 1,500 EUR

  • Bütünsel Danışmanlık Hizmeti: 2,000 EUR

Sophia Academy, yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetleri sunan; Türkiye ve Macaristan ofisleri ile akredite bir Avrupa Birliği kuruluşudur.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page