top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Bulgaristan'da Uçak Mühendisliği Okumak

Sofya Teknik Üniversitesine dair güncel ve doğru bilgilerden istifade ederek:

Kabul garantili başvuru yapmak,

Rehberlik hizmetleri almak,

Profesyonellere güvenmek,

istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan'da Uçak Mühendisliği Okumak (Havacılık Mühendisliği) Nedir?

“Uçak Mühendisliği-Havacılık Mühendisliği” konusunun genel amacı, mezunlara havacılık mühendisliği alanında bir eğitim altyapısı sağlamaktır. Programlar geniş tabanlıdır ve uçak bakımı; yer ve uçuş operasyonu; sürekli uçuşa elverişlilik; bilimsel araştırmalar havacılık mühendisliği uygulamalarının çeşitli alanlarında güçlü bir temel ve teknik yeterlilik sağlayacak şekilde tasarlanır. Mezunlar, uçak imalatı, uçak bakım ve onarımı, aviyonik bakım ve onarımı, hava trafik kontrolü, havaalanı hizmetleri ve araştırma enstitüleri gibi alanlarda istihdam edilebilmektedir.

Neden Sofya Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği Okumalısınız?

Sofya Teknik Üniversitesi, Bulgaristan'ın en büyük Yüksek Teknoloji Enstitüsüdür. Üniversite 60 yıldır teknoloji alanındaki uzmanlara yüksek kalitede eğitim sağlıyor. Bu süre zarfında 60 binden fazla mühendis Teknik Üniversiteden mezun oldu ve sadece Bulgaristan'da değil, aynı zamanda tüm kıtalardaki birçok ülkedeki şirketlerde çeşitli sanayi kuruluşlarında iş buldu.

Sofya Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Müfredatı

Uçak Mühendisliği lisans programı sekiz yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda toplam 30 krediye eşdeğer ders bulunur. İlk dört dönem matematik, fizik, mühendislik mekaniği, inşaat ve tasarım ilkeleri, malzeme bilimi, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, termodinamik, elektrik mühendisliği ve elektronik konularının temellerini atmaya odaklanır. Beşinci yarıyılda öğrenciler üç ana dal arasından seçim yapabilirler:

Uçakların Çalıştırılması ve Bakımı

Aviyoniklerin Çalıştırılması ve Bakımı

Sivil Havacılık Pilotu

Sofya Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği programı uluslararası havacılık eğitimi gereksinimlerini karşılamaktadır. Eğitim hedefleri Sivil Havacılık Otoriteleri ile koordine edilir ve Avrupa Havacılık Yönetmeliklerine uygundur. Mezunların profesyonel kvalifikasyonu Uçak Mühendisidir.

Yıllık Eğitim Ücreti

Sofya Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünün yıllık ücreti 3,500 EUR. Ücret dönemsel olarak iki taksit şeklinde ödenir.

Sofya Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Kabul Şartı

Sofya Teknik Üniversitesinde uçak mühendisliği eğitimi planlayanlar lise diploması ile başvuru yapabilir. Sofya Teknik Üniversitesi’nde eğitim almak için Türkiye’de yapılan üniversite sınavlarını kazanma şartı aranmaz. Başvuruda dikkat edilmesi gereken nokta lise matematik ve fizik notlarının iyi olmasıdır.

Gerekli not ortalamasına sahip adayın kabul alabilmesi için İngilizce dil yeterliğinin aşağıdaki sertifikalardan biri ile ispatlaması istenir. Bu dil sertifikalarına sahip olmayan ama kendine güvenen adaylar üniversitenin İngilizce Muafiyet Sınavına girebilirler.

  • FCE (First Certificate in English)

  • CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)

  • CPE (Certificate of Proficiency in English)

  • IELTS (bands 6, 7, 8, 9)

  • PITMAN – Higher Intermediate – Advanced

  • TOEFEL Paper, CBT, IBT (respectively with min. 550, 213 or 79 score).

  • PTE Academic (59 score minimum)

  • PTE General (third level minimum)

Sofya Teknik Üniversitesi başvuru dönemi 21 Nisan - 25 Eylül arasındadır. Başvuru için gerekli evraklar listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sofya Teknik Üniversitesi Akreditasyonları

Sofya Teknik Üniversitesi Bulgaristan Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir. Bulgaristan Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir. Sofya Teknik Üniversitesi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada, İngiltere ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir. Sofya Teknik Üniversitesi Bologna Sürecine tabidir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular. Mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de veren Sofya Teknik Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir. Sofya Teknik Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

İngilizce Hazırlık Eğitimi

Aday öğrenciler yetilerine, lise akademik geçmişlerine ve beklentilerine istinaden Sofya Teknik Üniversitesinin hazırlık programına katılabilirler. Daha uluslararası ve gerçek manada hazırlık eğitimi almak isteyenler ise, Smartversity UNIPREP Pathway programında hazırlanarak (Egehan Kot öyle yaptı ve şu an-2024- Sofya Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi) Sofya Teknik Üniversitesine doğrudan birinci sınıftan eğitimlerine başlayabilirler. Bulgaristan'da Mühendislik Hazırlık Programlarının Kalite, İçerik ve Maliyet Kıyaslaması adlı makaleyi inceleyerek kendiniz için en doğru hazırlık programına karar verebilirsiniz.

 

Bilgi Danışmanlığı

Bulgaristan'da mühendislik eğitimi ve üniversite yaşamına dair doğru bilgilere ihtiyacınız var ise aşağıdaki iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirsiniz.

► 05368372834 (WhatsApp) 

Akademik Destek & Rehberlik Ücreti

Bulgaristan'da mühendislik okumak ve başvuru yapacak adaylara taahhüt ettiğimiz kabul garantili ve stressiz süreç aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini içermektedir:

Bilgi Danışmanlığı (telefon, zoom, yüz yüze)

Evrakların uygunluğunun kontrolü ve Sofya Ofisine iletilmesi

Evrakların Bulgaristan'da tercüme ve legalize edilmesi

Bulgaristan MEB'den lise denklik belgesinin alınması

Üniversite başvurusunun yapılması ve kabulün alınması

Bulgaristan MEB onayının alınması

D vize başvurusu için gerekli evrakların adaya ulaştırılması

Seyahat planlaması ve Bulgaristan'da karşılama

Transfer ve konaklama işlemlerinin tamamlanması

Gsm kartı alımı, banka hesabı açılması gibi işlemlerin yapılması

Okul, şehir oryantasyonu

Oturum işlemlerinin yapılması

Erasmus ve W&T desteği

Eğitim boyunca Sofya Ofisi desteği

Bahsi geçen danışmanlık hizmetlerinin ücreti 2,750 EUR. (1,750 EUR sözleşme esnasında ödenir; 1,000 EUR öğrenci D vizesini alarak Bulgaristan'a geldiği hafta öder)

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page