top of page
  • Yazarın fotoğrafıIvanka Martinova

Yurtdışında Bilişsel Bilimler (Cognitive Science) Yüksek Lisans Eğitimi

Yurtdışında genelde psikoloji yüksek lisans veya uzmanlıkları olan klinik psikoloji gibi eğitimleri düşünenler, ders müfredatı gereği farklı disiplinleri bir araya getiren ve rağbet görmeye başlayan bilişsel bilimlerde de yüksek lisans ihtimallerini değerlendirmeye almaya başladılar. Bilişsel Bilimler yüksek lisans mezunu olarak bu konuda bilgilendirici bir makale yazmak istedim. Umarım, meraklılarına yararı dokunur.

Uzmanlığa göre değişmekle birlikte mezunlar; bilişim sektörü, eğitim, biyomedikal ve klinik araştırmaları, ekonomi sektöründe rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Mezunlar ayrıca dil teknolojisi, bilgisayarların yenilikçi kullanımları, insan-makine ara yüzleri, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri, dilbilim, psikoloji, felsefe gibi ilgili disiplinlerde akademik kariyer olanağına sahiptirler. Yapılan araştırmalar bu bölümü bitiren öğrencilerin en geç 3-ay sonrasında hemen hemen hepsinin bir işe yerleşmiş olduğunu göstermiştir. %63 kadrolu, %27 sözleşmeli olarak işe girmiş olup geriye kalan %10 ise kendi işini kurmuştur. Mezunların %22’si üniversitelerde, %10 kamuda, %10 araştırma merkezlerinde, %41 IT sektöründe, %7 finans, %7 danışmanlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Mezunların %78’i işlerinden ve eğitimlerinden memnundur.

Bulgaristan'da Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Eğitimi

Yurtdışında kognitif bilimlerde yüksek lisans denince akıllara genelde Almanya veya Hollanda ya da Amerika gibi ülkeler gelirken artık yurtdışında bilişsel bilimler (cognitive science) yüksek lisans eğitimi için çok da uzaklara gitmenize gerek yok. Komşunuz AB üyesi Bulgaristan'da, uluslararası geçerli ve Avrupa özel ödüllü, Avrupa kıtasının sayılı bilişsel bilimler yüksek lisans eğitimlerinden birini sunan Yeni Bulgar Üniversitesi size yeter. Eğitim müfredatında antropoloji, ekonomi, bilgisayar, felsefe, fizik, doğa, sosyoloji gibi bilimlerden istifade eden Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans eğitimi insan zihnini çok disiplinli bir yaklaşım ile inceler. İnsan zihnindeki bilişsel süreçlere işlevsel ve noroanatomik bakış açıları ve bu süreçlerin bir makinede modellenmesi Bilişsel Bilimler’in ana araştırma alanlarıdır. Çalışma konuları arasında dilbilim, bellek, yapay zeka, zihnin matematiksel modellenmesi, nöroanatomi, duygu, görsel algı ve benlik sayılabilir.

Başvuru ve Kabul Şartı

Lisans mezunu başvuru sahipleri aşağıdaki alanlardan birinde temel bilgiye sahip olmalıdır: psikoloji, bilgisayar bilimi, sinirbilim, dilbilim, doğa veya teknik bilimler. İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce yeterlilik gereklidir. Dil yeterliliği ve alan bilgisi olmayanlar Smartversity Psychology Pathway→ programında hazırlanarak NBU Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilirler.

Mezuniyet Şartı

Öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra danışmanlarının denetimi altında Bilişsel Bilimlerdeki en az iki alanı birleştiren bir tez yazarlar.

Pratik Eğitimler

Deneysel çalışmaları yürütmek için özel, modern donanımlı laboratuvarlarda öğrencilere staj ve araştırmalar yapma imkânı sunulur. Otomatikleştirilmiş deneyler ve veri işleme için iş istasyonlarına sahip Deneysel Psikoloji Laboratuvarı; Sinirbilim Laboratuvarı; Gözlerin / gözlerin hareketlerini izlemek için Bulgaristan'a özgü ekipmanla ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliğinin araştırılması için laboratuvar; BAS Laboratuvarları; Video gözetimi ve video protokollerinin analizi için donanıma sahip bilişsel gelişim laboratuvarı; Yapay bilişsel sistemler ve çeşitli robot türleri ve iş istasyonları içeren bilişsel robotik laboratuvarı öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Öğrenciler Erasmus ve CEEPUS programları sayesinde İtalya, Almanya, Hollanda, Polonya, Macaristan ve Avusturya’daki partner üniversitelerde değişim öğrencisi olarak bulunabilmekteler.

Teori, Uygulama ve Araştırma Laboratuvarları

Yeni Bulgar Üniversitesi'ndeki araştırma faaliyetleri, bölümlerin ve merkezlerin öğretim toplulukları tarafından organize edilmektedir. NBU'nun araştırma politikasının ana öncelikleri arasında üniversitenin uluslararası bir araştırma merkezine dönüştürülmesi ve birçok uluslararası üniversite ağına entegrasyonu, proje faaliyetlerinin geliştirilmesi, disiplinler arası araştırmanın geliştirilmesi ve araştırma ve eğitimin entegrasyonu yer almaktadır. Bölümler ve araştırma merkezleri dış dünyaya açıktır. NBU'daki öğrencilerin bilişsel bilimler öğretimi esnasında eğitim-pratik ve bilimsel-deneysel çalışmalar için fakülte ve bölümlerde ilgili laboratuvarlar, stüdyolar ve merkezler inşa edilmiştir. Bölümler ve bunların eğitim ve uygulama birimleri, uluslararası veya ulusal programlar tarafından finanse edilen araştırma projeleri üzerinde çalışır.

Program Ücreti ve Eğitim Türü

NBU Yüksek Lisans Eğitimi dönem ücreti 1,500 Euro. Dört dönemlik eğitimin son dönemi tez hazırlama olduğundan son dönem ücret ödenmez. Haliyle programın toplam ücreti 4,500 Euro. NBU, pandemi dolayısıyla teorik dersleri online da sunabilmektedir lakin uygulama dersleri için üniversitede olunmasını talep etmektedir. Bu konuda bir değişiklik olursa, yani uygulama derslerini de ülkenizde yapma izninin verilmesi, aday öğrencileri bu sayfadan tekrar bilgilendireceğiz.

YÖK, AB, ABD ve Kanada Denkliği

NBU Bilişsel Bilimler yüksek lisans eğitimi akredite Yeni Bulgar Üniversitesinde verilmektedir. YÖK tanınan ve denklik verilen üniversiteler listesinde olan Yeni Bulgar Üniversitesi, ulusal mükemmeliyet üniversitesi sıfatı ile mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Amerika, Kanada ve İngiltere'de direk kabul görür.

 

Macaristan'da Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Eğitimi

NBU resmi yetkilisi olan Sophia Academy, yine Macaristan'da dünya çapında bilişsel bilimler yüksek lisans eğitimi sunan ELTE'nin de resmi temsilcisidir. ELTE'ye Sophia Academy ile ücretsiz başvuru yapabilirsiniz.

Dört dönem devam eden ELTE Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans programına başvuru yapmak için adayın C1 seviyesinde İngilizce sahibi olması ve ilgili lisans alanlarından mezun olması gerekir. Yapılan mülakat ve daha önceki çalışmalar, varsa yayınlar büyük önem arz ediyor. Eötvös Lorand Üniversitesi (ELTE), Eğitim ve Psikoloji, Beşeri Bilimler, Bilişim, Hukuk, Sosyal Bilimler ve Bilim alanlarında yabancı dillerde 60'tan fazla derece programı sunmaktadır. Şu anda yaklaşık 2400 uluslararası öğrenci ELTE'de eğitim görüyor. Dönem ücreti 4,200 Euro.

 

Avusturya'da Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Eğitimi

Viyana Üniversitesi (Avrupa Ortak) Yüksek Lisans Programı (İng)

Orta Avrupa Disiplinler arası Bilişsel Bilimler Master Programı aşağıdaki AB üyesi ülke üniversiteleri tarafından müşterek olarak yürütülen 120 ECTS – 2 ǀ YIL süreli bir programdır;

1. Viyana Üniversitesi (Koordinatör) (Partner-Viyana Tıp Üniversitesi)

2. Bratislava Comenius Üniversitesi (Slovakya)

3. Budapeşte ELTE (Eotvos Lorand) (Macaristan)

4. Ljubljana Üniversitesi (Slovenya)

5. Zagreb Üniversitesi (Hırvatistan)

Konsept, öğrencinin 3.eğitim döneminde 30 ECTS kredisini (Kendi üniversitesi ve Viyana Tıp haricinde) (Öğrenci hareketliliği) yukarıdaki üniversitelerden herhangi birinde almasını zorunlu kılmaktadır. Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir “Socrates” projesidir. Mezun olan öğrenciye proje üyesi üniversiteler tarafından müşterek akademik derece verilir.

Başvuru Koşulları

·Eğitim dili Viyana Üniversitesi’nde 2010 yılından itibaren tamamen İngilizce olmuştur. IELTS: 6,5; TOEFL: min. 230 computer-based, 570 paper-based, 88 internet-based istenmektedir. Eğer lisans derecenizi İngilizce eğitim veren bir üniversiteden aldıysanız bu da geçerli bir belge sayılır. İngilizce yeterliliğinizi ispatlayabileceğiniz başka bir belge de sunulabilir.

·Eğitim ücretleri başvurulan üniversiteye göre değişmekle birlikte Viyana Üniversitesi için klasik eğitim ücreti geçerlidir.

·Antropoloji, dil bilimi, psikoloji, biyoloji, bilgisayar bilimleri, tıp, felsefe, nörobilim lisans mezunları başvurabilirler.

·Bu alanlarla ilişkili diğer bölümlerden yapılacak başvurular (kesin olmamakla birlikte) değerlendirilir ve 30 ECTS ek kredi alınması koşuluyla komite tarafından uygun görülebilir.

·Viyana Üniversitesi için yılda 25 öğrenci kontenjanı mevcuttur.

·Program Ekim ayında başlar.

·Son başvuru tarihi 30 Nisan’dır.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Yapılacak tüm başvurular komite tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

1. Motivasyon mektubu %40

2. Açıklık programa uygunluk, anlaşılırlık %25

3. Bilişsel Bilimler & Disiplinler arası tecrübe %10

4. Not ortalaması %10

5. Araştırma kariyer planları %5

6. Referans ǀ Tavsiye Mektupları %5

7. Deneyim (Konferanslara katılım, Yaz okulu tecrübeleri, İş vb.) %5

Dikkat: Mayıs ayında yapılacak değerlendirmeye sizden göre skype ya da telefon görüşmesi istenebilir!

 

Amerika, Kanada ve İngiltere Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans

Eğitimler tam zamanlı ve 2 yıldır. Eğitim dili İngilizcedir. Belirtilen ücretler yıllıktır.

Ücret: 4,700 Euro

CIMeC Master’s in Cognitive Science

Ücret: 1,000 Euro

10,000 Euro yıllık

Ücret: 4,800 Euro

Ücret: 8,950

Amerika, Kanada, İngiltere’de Bilişsel Bilimler yüksek lisans eğitimi sunan tüm üniversiteleri buradan görebilirsiniz.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page