top of page
  • Yazarın fotoğrafıEfe Sütçü

Pecs Üniversitesinde Psikoloji Okumak ve Yurtdışında Psikoloji Eğitimi

Peç (Pécs) Üniversitesi'nin kuruluşu1367'de Büyük Kral Louis tarafından başlatıldı. Bugün, Peç Üniversitesi kaliteli ve kapsamlı eğitim sağlayan Macaristan üniversitelerinin en prestijli kurumlardan biridir. Sophia Academy Peç (Pecs) Üniversitesi resmi temsilcisidir. Peç Üniversitesi'nde eğitim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak, tıbbi tedavi de önemli bir faaliyettir; Üniversitenin Klinik Merkezi sadece bölgenin ayakta tedavi gören hastaları ve yatan hastalarına değil aynı zamanda ulusal düzeyde de görevlere sahiptir. Peç Üniversitesi, her yıl uluslararası yükseköğretim kurumlarının sıralamasına katılır ve Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yerini korur. Macaristan Peç-Pecs Üniversitesi, iyi eğitim almış ve mutlu mezunları ile gurur duymaktadır ve aynı zamanda mezunlarının da kendisi için en iyi tanıtım anlamına geldiğini bildiğinden, eğitimin kalitesine büyük önem vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Bu ruhla insan kaynaklarının ve altyapı koşullarının sürekli gelişimi Üniversitenin en büyük önceliğidir. Macaristan'da eğitime karar veren ve bu maksatla Peç Üniversitesini seçen her uluslararası öğrenci bilir ki, üniversite öğrencilerine farklı konularda çeşitli bilgiler sunmak için gayret gösterir ve bu nedenle onların önemli bir kısmının Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki tanınmış kurumlarda çeşitli staj ve değişim programlarına katılmaları için destekler sunar. En son teknolojiyi kullanarak eğitim seviyesini sürekli artıran ve en iyi profesörleri bünyesinde barındıran, davet eden Peç Üniversitesi'nde son on yılda yabancı öğrenci sayısı istikrarlı bir artış göstermiştir. Peç Üniversitesi sadece prestijli bir kurum değil, aynı zamanda öğrenci dostudur ve öğrencilerinin başarılı çalışmalarını ve iyi zaman geçirmelerini destekler.

Pecs Üniversitesi İngilizce Psikoloji Lisans Programı

Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından Peç Üniversitesi'nde sunulan İngilizce psikoloji lisans programının mezunları klinik, danışmanlık, eğitim, adli, sağlık veya örgütsel psikoloji alanlarında kariyer sahibi olabilirler. Peç psikoloji lisans programının genel amacı, her öğrencinin entelektüel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Bazı öğrenciler özel alanlarda daha ileri çalışmalar yapmayı seçerken, diğerleri çok çeşitli istihdam sektörlerinde kariyere geçmeden önce çalışmalarını daha geniş bir eğitim deneyimi içinde geliştirmeyi seçmektedir. Program, öğrencilerin hem kendi gelişimlerine hem de gelecekteki kariyerlerinde toplumun gelişimine katkıda bulunma kapasitelerini geliştirmektedir. Son yıllarda stres, sağlık, insan-makine etkileşimi ve yapay zekadan sosyal dinamiklere, kişisel gelişim, akıl hastalığı, yönetim teknikleri ve çevreye kadar günlük yaşamda davranışsal konulara yönelik büyük bir ilgi görülmektedir.

Macaristan’da psikoloji lisans eğitimi almak isteyen adaylar, programın İngilizce olmasını ve eğitimin verildiği üniversitenin de sadece Macaristan’da değil Avrupa ve dünyada da en iyi üniversitelerden biri olmasına dikkat ediyorsa Peç Üniversitesi psikoloji lisans programını tercih edebilirler. Çünkü program, psikolojik bilgi edinmenin yanı sıra, uluslararası bir öğrenci topluluğunda mesleki ve akademik İngilizce dilini edinme fırsatı da sunar. Peç Üniversitesi’nde elde edilen psikoloji lisans derecesi, mezun öğrencilerin herhangi bir Avrupa veya Amerikan üniversitesinde psikoloji alanında yüksek lisans programına girmelerini sağlayan kapsamlı bilgileri garanti eder. Sizin de lisede iken hayaliniz Avrupa’da psikoloji okumak idiyse Peç Üniversitesi'nin 6 dönemlik psikoloji lisans programını seçebilir ve dönemde € 3450 ödeyerek bu hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Peç Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Lisans eğitiminizi Türkiye’de tamamladınız ve Avrupa’da İngilizce psikoloji yüksek lisans eğitimi verilen uluslararası geçerli bir üniversitede yüksek lisans yapma niyetindesiniz. Macaristan üniversitelerinden Peç Üniversitesi sizin için doğru yer olabilir.

Peç Üniversitesi'nde sunulan 2 yıllık psikoloji yüksek lisans programının amacı, psikolojinin çeşitli alanlarında edindiği bilgileriyle çağdaş dünyanın zihinsel zorluklarıyla yüzleşebilecek psikoloji uzmanlarını yetiştirmektir. Öğrenciler psikolojinin daha fazla dalında derinlemesine bilgi sahibi olacak ve Psikolojik Danışma ve Okul Psikolojisi alanlarında özel bilgiler kazanacaklardır. Psikolojide kullanılan metodolojileri ve araçları inceleyecekler ve bunları anlayışları ve gelişimleri için bireyler, gruplar veya kuruluşlar ile birlikte kullanabileceklerdir. Program süresince işlenen profesyonel mesleki alanlar: Bireysel Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Okul Psikolojisi, Koçluk, Örgütsel ve Organizasyonel Psikoloji, Spor Psikolojisi. İki yıl süren eğitimin yıllık ücreti 7,800 Euro

Peç Üniversitesi Üniversite Hazırlık Eğitimi

Macaristan’da İngilizce psikoloji lisans veya yüksek lisans eğitimi düşünenler ancak İngilizce dil yeterliği olmayanlar ve akademik beceriler eğitimine de ihtiyaç duyanlar, Peç Üniversitesi dahil başka bir Avrupa veya Amerikan üniversitesinde uluslararası geçerli hazırlık programlarına katılabilirler. Adaylar, Sophia Academy ile irtibata geçerek Peç Üniversitesi İngilizce hazırlık eğitimi dahil Peç Üniversitesi’nin kabul ettiği uluslararası üniversite hazırlık (preps) ve geçiş (pathways) programları hakkında detaylı bilgiler edinebilirler. Peç Üniversitesi Uluslararası Eğitim Merkezi (UEM), Peç Üniversitesi'nde veya Macaristan’ın, Avrupa’nın diğer üniversitelerinde psikoloji eğitimi alacak öğrencilere kaliteli bir hazırlık eğitimi sunmaktadır.

UEM Hazırlık Programlarını Psikoloji Adaylarının Özelliklerine Göre 3’e Ayırır

1) The Milestone Stage: Adayın İngilizcesi B1 (Low Intermediate)’den düşükse, dinleme, okuma-yazma ve konuşma becerilerini geliştirilmesi yönünde verilen eğitimdir. İngilizce konuşturmaya teşvik eden metodolojileri ile Adayın B1 (Intermediate-Orta) seviyesine gelebilmesini sağlar. 400 saat olan programın ücreti 4,200 Euro

2) The Upgrade Stage: Daha akademik kapsamlı bir dil eğitimdir. Üniversitede işlenen derslerde görülen İngilizceyi model alarak, öğrenciye işleyeceği konularda seçim yapma hakkı tanır. Programın amacı adayı B2’ye(Upper-Intermediate) taşımaktır. B2’ye ulaşanlar da Gateway’e başlamaya hak kazanırlar. 800 saat olan programın ücreti 5,850 Euro.

3) The Gateway Stage: Akademik eğitim için iyi İngilizce bilgisine ve bölümlere yönelik derslere ihtiyacı olanlar Gateway Stage aşamasında eğitim almaktadırlar. 5 aylık programın ücreti 3,780 Euro.

*Milestone+Upgrade+Gateway şeklinde 15 aylık programın ücreti ise 9,300 Euro.

*Peç Üniversitesi Hazırlık Programının diğer masrafları başvuru: 100 Euro, kayıt: 150 Euro, Ders Kitapları: 150 Euro şeklindedir.

Neden Macaristan Peç Üniversitesi’nde Psikoloji Eğitimi?

Türk öğrenci adaylarının ortak kültüre ve geçmişe istinaden gönül rahatlığı ile yurtdışında İngilizce psikoloji eğitimi almaya gidebilecekleri ülkelerin başında Macaristan gelmektedir. Ve bu ülkede bulunan Osmanlı izlerinin de yoğunlukla görülebileceği, Macaristan’ın en eski üniversitesine ev sahipliği yapan Pecs şehri Macaristan’da İngilizce psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin alınabileceği en doğru yerlerden biridir. Macaristan’ın ilk ve en eski üniversitesi olan Pecs Üniversitesinde sunulan 3 yıllık İngilizce psikoloji lisans ile 2 yıllık İngilizce psikoloji yüksek lisans programlarının öğrencilere kaliteli teorik ve pratik eğitim sunabilmeleri için Gelişim ve Klinik Psikolojisi, Genel ve Evrim Psikolojisi, Sosyal ve Örgütsel Psikoloji, Kişisel ve Sağlık Psikolojisi birimleri hazır bulunmaktadır.

Macaristan’da psikoloji eğitimi vesilesi ile Pecs şehrine giden uluslararası öğrenciler çok cana yakın ve canlarının asla sıkılmayacağı şirin bir kasaba ile karşılaşırlar. Ve bu sevimli ve tarihi kasabada bulunan dünyanın saygın üniversitelerinden Pecs Üniversitesinde İngilizce psikoloji eğitimi alanlar:

…1367 yılında kurulan en eski, yükseköğrenimde gelenekler ve deneyim sahibi bir üniversitede,

…Uluslararasılaşmaya ciddi önem atfeden, 26,000 öğrencinin eğitim aldığı en büyük Macar üniversitelerinin birinde eğitim alacaklardır.

…Uygun yaşam ve eğitim maliyetlerine değerli bir Avrupa diploması sahibi olacaklar.

…Kaliteli bir akademik eğitimi deneyimlerken hareketli bir gece ve gündüz şehir hayatının içinde olacaklar.

…Orta Avrupa ülkelerini keşfedecekler.

…2010 yılında Avrupa’nın Kültür Başkenti olan kendine has güzellikleri ile özgün bir şehirde yaşayacaklar.

…Günlük hayatlarında UNESCO Dünya Mirasları ve Osmanlı eserleri arasında yürüyecekler.

Bu arada tüm bunları yaparken, Pecs Üniversitesi Psikoloji Film Kulübünde yerinizi almayı da unutmayın!

Yurtdışında Psikoloji Okumak ve Peç Üniversitesini Seçmek

Psikoloji lisans eğitimi zorludur fakat heyecan verici ve yararlıdır da. Şu anda Avrupa'daki en popüler bölümlerden biri psikolojidir. Psikoloji biliminin tabiatı dolayısıyla biyoloji, felsefe, edebiyat ve sosyal bilimler ile yakın bağları vardır.

Bu zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici psikoloji lisans programını İngilizce dilinde Peç Üniversitesi'nde alabilirsiniz. Mezunlar klinik psikolojide, psikolojik danışmanlıkta, eğitim psikolojisinde, adli psikolojide veya örgütsel psikolojide uzmanlıklarına devam edebilirler. Birçok psikoloji mezunu, 'psikolog' unvanını taşımadan çeşitli mesleklerde çalışabilirler, çünkü psikoloji eğitimi sırasında edinilen beceriler iş dünyasındaki çeşitli alanlara kolayca aktarılır ve mükemmel bir genel eğitim sağlar. Peç Üniversitesi'nde psikoloji lisans eğitimi alan öğrenciler bilgi bulma, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, aritmetik, bilgisayar okuryazarlığı, zaman yönetimi, problem çözme, grup çalışması ve yönetimi gibi gelecek kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları becerileri elde ederler.

Son yıllarda stres, sağlık, insan-makine etkileşimi ve yapay zekâdan sosyal dinamiklere, kişisel gelişim, akıl hastalığı, yönetim teknikleri ve çevreye kadar günlük yaşamda davranışsal konulara yönelik büyük bir ilgi görülmeye başlamıştır. Bahsi geçen konularda kariyer sahibi olabilmek için her ne kadar en azından yüksek lisans eğitimi gerekse de Peç Üniversitesi İngilizce psikoloji lisans programı mezunları bu görevlerde rahatlıkla çalışabilirler. Peç Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi, davranış çalışmalarına çok farklı yaklaşımlar içeren bir disiplindir ve öğrenciler ilk yılında bunların birçoğu ile tanışırlar ve daha sonraki yıllarda da araştırma ve çalışma becerilerinin elde edilmesini sağlayan daha derinlemesine bir eğitime geçerler. Yurtdışında psikoloji eğitimi hayali olanlar yılda 6,900 Euro ödeyerek üç yılda bu beklentisini Peç Üniversitesi'nde gerçekleştirebilirler.

Psikoloji Yüksek Lisans Yapmak!

Avrupa’da psikoloji yüksek lisansa karar verip Macaristan’ın en ski üniversitesi Peç’de İngilizce psikoloji yüksek lisans programında neler mi deneyimleyeceksiniz?

Peç Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü İngilizce Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2 yıllıktır. Eğitimin yıllık ücreti 7,800 Euro. Programın uzmanlık alanı Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Psikolojidir. Öğrenciler, okullarda ve bireysel hastalarla çalışmak için deneyim ve rutin kazanma fırsatı sunan pratik odaklı bir eğitime katılırlar. Uzmanlık eğitimi esnasında elde edilen mesleki bilgiler:

-Bireysel Hasta Danışmanlığı

-Aile Danışmanlığı

-Okullarda gözlem ve değerlendirme

-Davranış Yönetimi

-Özel ihtiyaç sahibi öğrenciler ile çalışma

-Bireysel öğrenme planları

-Danışmanlık ve Organizasyonlar

Peç Üniversitesi İngilizce Psikoloji Yüksek Lisans Programı sonunda elde edilen derece, mezun öğrencilerin profesyonel kariyerlerine başlamalarını veya Macaristan'da veya yurtdışında doktora okullarına girmelerini sağlayan kapsamlı bilgileri garanti eder.

-Uluslararası Mobiliteyi Destekleyen Bir Program

Bologna Süreci sebebiyle standartlaştırılmış Avrupa eğitimi ve Avrupa üniversitelerinde alınan derecelerin denkliği öğrencilere Avrupa kıtasında hareketlilik sağlamaktadır. Peç Psikoloji Enstitüsü de, Erasmus ve Socrates gibi mevcut hareketlilik hibeleri ile uluslararası ve uluslararası çalışmalara katılarak psikoloji yüksek lisans öğrencilerin hareketliliğini desteklemektedir.

-Sürekli pratik desteği ve imkanı

Peç Üniversitesi İngilizce Psikoloji Yüksek Lisans talebeleri 4 dönemlik öğrenimleri boyunca bir okulda aktif çalışan bir psikolog danışmana katılacak ve iki dönem boyunca onunla çalışacaklardır. Bu tür bir uygulama, öğrencilere dersler sırasında edindikleri bilgileri doğrudan uygulama fırsatı verir. Performansları hakkında anında geri bildirim alacaklar ve çalışmalarında yüksek düzeyde anlayış ve rutin seviyeye ulaşmak için yöntemlerini kolayca geliştirebileceklerdir.

-Yüksek kalite ve seviyede eğitim

Peç Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans eğitim programı, enstitüde yapılan güncel ve yüksek standartlı araştırma faaliyetleri ile yakından ilişkilidir (evrimsel psikolojik araştırma ekibi, anlatı psikolojik araştırma ekibi, fMRI araştırma ekibi, sağlık psikolojisi, klinik odaklı gelişim psikolojisi, tarih üzerine psikolojik çalışmalar). Bu, öğrencilerin sadece önemli teorik eğilimleri öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda psikolojideki yenilikçi yaklaşımları ve pratik uygulama becerileri de edinmelerini garanti eder.

-Eğitimsel öğrenci hayatı

Peç'deki psikoloji programları, öğrencilerle yakın profesyonel bir tartışma sürdürmeye, yetenekli öğrencilerin araştırma faaliyetlerini ve araştırma ekiplerinin çalışmalarına katılımını desteklemeye ve ayrıca eğitim dışında ortak programları yönetmeye ve Film Kulübü gibi profesyonel etkinliklere vurgu yapar. Öğrenciler tarafından psikoloji konferansı dahil alana yönelik değişik etkinlikler düzenlenmektedir.

 

Peç Üniversitesi Akreditasyon & Derecelendirmeler

Peç Üniversitesi (University of Pecs) Macaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir. Macaristan Akreditasyon Komitesi, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir.

●Macaristan Peç Üniversitesi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir.

●Üniversite Bologna Sürecine tabidir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular.

●Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir.

●Mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir.

Peç Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve doğrudan denklik alabilirler.

●Peç Üniversitesi İngilizce psikoloji programlarının kalite güvencesi Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence hükümlerinin uygulanmasıdır.

●Uluslararası network anlamında aktif bir üniversite olan Pecs Üniversitesi Erasmus+, Campus Mundy, CEEPUS ve Erasmus Credit Mobility programlarını uygulamaktadır.

Peç (Pecs) Üniversitesi Dünya Sıralaması

Peç Üniversitesi'nin dünyaca prestijli ve güvenilirliği yüksek derecelendirme ajanslarına istinaden dünya çapında üniversiteler sıralaması aşağıdaki gibidir:

■QS Dünya Üniversiteler Sıralaması # 651-700

■QS Programlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması # 351-400

■QS EECA Dünya Üniversiteler Sıralaması # 59

■THE Dünya Üniversiteler Sıralaması # 801-1000

-Sağlık Bilimleri Dünya Sıralaması # 401-500

-Yaşam Bilimleri Dünya Sıralaması # 501-600

-Gelişmekte Olan Ülke Üniversiteleri Sıralaması # 176

■US News Global Üniversiteler Sıralaması # 1125

■US News Avrupa Üniversiteler Sıralaması # 440

■GTU Global Üniversiteler Sıralaması # 734

■Shanghai (ARWU) Dünya Üniversiteler Sıralaması # 401-500

■CWUR Dünya Üniversiteler Sıralaması # 948

■URAP Dünya Üniversiteler Sıralaması # 987

Macaristan'da Destek Servisleri

Resmi temsilcisi olduğumuz Peç Üniversitesi'nden kabul alan danışanımız Macaristan'a varış sonrası dilediği takdirde aşağıdaki hizmetlerin birinden istifade edebilir:

  • Kısmi Danışmanlık Hizmeti: 1,500 EUR

  • Bütünsel Danışmanlık Hizmeti: 2,000 EUR

Sophia Academy, yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmetleri sunan; Türkiye ve Macaristan ofisleri ile akredite bir Avrupa Birliği kuruluşudur.


bottom of page