top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi'nde Psikoloji Okumak

Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi, Polonya üniversiteleri arasında başta sosyal bilimler olmak üzere sunduğu eğitimin kalitesi ile öne çıkmaktadır. Uluslararası düzeyde mezunlarının iş bulma oranının çok yüksek olduğu üniversite, başta Polonya’da üniversite eğitimi almak isteyenler olmak üzere Polonya’da master yapmak isteyenler için de eşsiz bir alternatif oluşturmaktadır.

2003 yılında kurulan Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi, 15 yılı aşkın eğitim tecrübesi, akademik kadrosunu duayen isimlerden oluşturması, kampüs alanının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmesi gibi birçok nedenle Polonya’da yüksek lisans başvurusu yapma hedefinde olan öğrencilerin dikkatini çekmektedir. Varşova’nın en modern ve en büyük eğitim binalarına, kampüsüne sahip olan University of Economic and Human Sciences Warsaw’ın halihazırda okumakta olan 5.000’i aşkın öğrencisi, 15.000’i aşkın mezunu ve 150’den fazla akademik personeli bulunur.

Polonya’daki öğrencilerin tercih ettiği üniversiteler arasında ilk 5 üniversite arasında bulunan Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi, Polonya’da üniversite eğitimi alıp mezun olanlar arasında mezunlarının en kısa zamanda iş bulması ile bilinmektedir. Başarısının kaynağını, sunduğu akademik eğitime, öğrenci merkezli kampüs dizaynına, aktif öğrenci kulüplerine, öğrencilerle birebir etkileşimlerine dayandıran üniversitenin 2019-2020 akademik yılının sonunda faaliyete geçeceği yeni kampüsü, dünya standartlarına göre tasarlanmış ve dizayn edilmiştir. Özellikle sosyal bilimler alanında uluslararası konferanslara ev sahipliği yaparak dünyanın önde gelen akademisyenlerini farklı etkinliklerde ağırlayan Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi, Polonya’da yüksek lisans başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin teknik altyapısı, öğrenci merkezli kampüsü, akademik kadrosu, iş dünyası ile paralel bir şekilde yürüttüğü eğitimleri ile dikkatini çekmektedir.

Akreditasyonlar

Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından akredite bir Avrupa üniversitesidir. Polonya Ulusal Akreditasyon Kurumu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Derneği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kaydı (EQAR) tam üyesidir.

●Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomaları tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Amerika, Kanada ve dünyadaki birçok ülkede geçerlidir.

●Üniversite Bologna Sürecine tabidir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemini uygular.

●Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir.

●Mavi diploma diye bilinen Avrupa Diploma Eki de verir.

YÖK Akreditasyonu

Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesindedir ve mezunları Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine istinaden denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Psikoloji Bölümleri

●Psikoloji

Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi psikoloji lisans programı, öğrencilere modern toplumdaki psikologların mesleki faaliyetlerini karakterize eden birçok yöne sağlam bir temel sağlamak için tasarlanmıştır. Program, her psikoloğun teorik altyapısını oluşturan bir dizi temel zorunlu dersi nispeten geniş bir seçmeli ders setiyle birleştirir. Bu sayede öğrenciler, işgücü piyasasında halihazırda kullanabilecekleri pratik beceriler kazanacaklar ya da ilgi alanlarını daha uzmanlaşmış lisansüstü çalışmalara odaklayabilecekler. Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi psikoloji bölümü üç yıldır ve yıllık eğitim ücreti 3,000 Euro.

●Nöropazarlama

Nöropazarlama, ticari hizmetlerde psikolojinin pratik uygulamasının en hızlı büyüyen dallarından biridir. Bu geçici bir moda ya da sadece bir medya merakı değil. Psikoloji okuyan ve Nöropazarlamada uzmanlaşan Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, tüketici davranışının nöropsikolojik temelini öğrenmek ve pratikte EEG ve göz takipçisi gibi nöropazarlama araştırmalarında kullanılan gelişmiş cihazları nasıl kullanacaklarını öğrenmek için eşsiz bir fırsata sahip olacaklar. Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi nöropazarlama bölümü üç yıldır ve yıllık eğitim ücreti 3,000 Euro.

Başvuru Şartları

Polonya’da üniversite okumak ve Polonya’da üniversite başvurusu veya yüksek lisans yapmak isteyenler, başvurmak istedikleri üniversitenin başvuru şartlarını sağlamak zorundadırlar. Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin sağlamak zorunda oldukları kriterler ve başvuru belgeleri şu şekildedir:

· Lise diploması

· Yüksek lisans için başvuruluyorsa üniversite mezuniyet diploması

· 1 adet vesikalık fotoğraf

· Pasaport fotokopisi

· Sağlık sigortası belgesi

· Başvuru ücretini ve dönem ücretini kapsayan sözleşmenin imzalı nüshası

· Uluslararası geçerliliğe sahip dil sınavı belgeleri (IELTS, TOEFL vb.)

Yüksek Lisans Programları

■İşletme ve Liderlik Psikolojisi

Bir organizasyondaki psikoloğun rolü, "üstler" tarafından yönetilen geleneksel örgütsel kültürün, çalışan ekiplerinin "liderler" tarafından yönetildiği modern bir kültürle değiştirilmesini kolaylaştırmaktır. Bireysel olarak gerçekleştirilen rutin işlerin miktarı ekip çalışması lehine azalıyor, bu nedenle ekip oluşturma becerilerinin ve liderliğin önemi artıyor. İş aynı zamanda, çalışanların kişisel olarak katılmaları gereken karmaşık bir faaliyettir. Modern ekip lideri onu destekleyebilmeli, onur motivasyon mekanizmalarını bilmeli, anlaşmazlıkları müzakere etme ve çözme konusunda pratik becerilere sahip olmalıdır. İşte Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesinde sunulan İşletme ve Liderlik Psikolojisi yüksek lisans programı öğrencilerini tam da bu durumlar için hazırlamaktadır. Dört dönem süren programın dönem ücreti 1,550 Euro.

■İş Psikolojisi

Çalışmalar sırasında edinilen bilgiler, çalışanların becerilerini, niteliklerini ve yatkınlıklarını kullanarak, bir organizasyonda liderlik yaparak ve çalışanları motive ederek bir organizasyonun uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlar. Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi İş Psikolojisi yüksek lisans mezunları, işletme ve yönetimde, İK departmanlarında, danışmanlık şirketlerinde ve personel danışmanlığında yönetici pozisyonları almaya hazırlanırlar. Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi İş Psikolojisi yüksek lisans programı dört dönemden ibarettir ve dönem ücreti de 1,750 Euro.

■Klinik Psikoloji ve Psikoterapi

Modern toplumda meydana gelen en hızlı değişimler ve bunlarla ilişkili insan stres deneyimi, klinik psikolog ve psikoterapistin rolünün gelecek yıllarda artacağı anlamına gelir. Sağlık bozukluklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için klinik profili olan uzmanlara olan talep işgücü piyasasında sürekli artmaktadır. Bu yüksek lisans programı, öğrencileri bilgiye dayalı kararlar alabilen ve bunları etkin bir şekilde uygulayabilen uzmanlar olmaya hazırlar. Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesinde sunulan Klinik Psikoloji ve Psikoterapi yüksek lisans programı dört dönemdir ve programın dönem ücreti 1,550 Euro.

Bilgi Danışmanlığı

Polonya’da üniversite eğitimine ve yaşamına dair detaylı bilgiye ihtiyacınız var. Ücretsiz bilgi danışmanlığı için bize yazabilir ya da detaylı bilgi için veya 0536 8372834 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz.

Akademik Destek & Rehberlik Ücreti

Polonya'da psikoloji okumak isteyen adaylar ikiye ayrılır. Dolayısı ile onlara sunulan akademik destek & rehberlik servisleri ücreti de farklıdır.

1. Doğrudan kabul alarak birinci sınıfan eğitime başlamak isteyenler

Bu adaylara sunulan akademik destek ve Polonya'ya varış sonrası yerelde rehberlik hizmetlerinin ücreti 3,500 EUR.

2. İngilizce ve bölüm hazırlık eğitimi alarak birinci sınıftan başlamak isteyenler

İngilizce hazırlık eğitimini Smartversity UNIPREP Pathway programında tamamlayarak Polonya'da birinci sınıftan eğitimlerine devam edecek adaylara sunulan akademik destek ve Polonya'ya varış sonrası yerelde rehberlik hizmetlerinin ücreti 2,000 EUR.

bottom of page