top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Romanya'da Veterinerlik Okumak

Romanya'da veterinerlik okumak Avrupa'da veteriner olmak için en ideal seçeneklerden biridir. Romanya’da veteriner hekimlik eğitiminin kalitesi, ucuz eğitim ücretleri ve yaşam maliyetleri, güncellenmiş teknik tesisler, üniversite hastaneleri ve çiftlikleri, tüm Avrupa Birliğinde, Avrupa Ekonomik Alanında ve ötesinde tanınan diplomalar, dostane bir ülkede uluslararası eğitim atmosferinde öğrenim görmek, yurtdışında veterinerlik eğitimi planlayanları cezbeden sadece birkaç sebepten biridir. Tüm Romanya Veterinerlik Fakülteleri, EAEVE (Avrupa Veterinerlik Eğitimi Kuruluşları Birliği), FVE (Avrupa Veteriner Federasyonu) ve WVA'nın (Dünya Veteriner Birliği) üyesidir ve ETCS'ye (European Transferable Credit System) katılır ve EAEVE tarafından değerlendirilir.

Romanya’daki veterinerlik fakültelerinin uzun bir eğitim geçmişi vardır ve yabancı öğrencilere eğitme konusunda ciddi birikime ve deneyime sahiptirler. Romanya'da veterinerlik okumak için İngiltere, ABD, Yunanistan, Fransa, Nijerya, Güney Afrika, Gana, Mağrip (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır), Türkiye, Hindistan, İsrail'den her sene onlarca öğrenci gelmektedir. Romanya’da veteriner hekimlik öğrencilerine sunulan klinik vakaların çeşitliliği ve çokluğu onların bilgi ve deneyimlerini genişletmelerine, klinik vakalara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca doğru tanıyı nasıl koyacaklarını ve uygun tedaviyi nasıl uygulayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, gerçek klinik durumlara daha iyi bir bakış açısı kazandırmak için saha çalışması ile vaka çalışmaları tamamlanır.

Romanya'da Veterinerlik Okumak ve YÖK Denkliği

Genel bir kural olarak, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanındaki tüm akredite veterinerlik üniversiteleri dünyaca tanınan eğitimler sunarlar ve diplomaları da tanınır.

Romanya’da veterinerlik fakültelerinin bağlı olduğu üniversiteler de hem dünyada saygın bir konuma sahiptirler hem de YÖK tanınan üniversiteler listesindedirler. Dolayısıyla, Romanya veterinerlik mezunları YÖK denklik başvurusu yapabilir ve denklik alabilirler.

Romanya'da Veterinerlik Okumak İçin Ödenen Eğitim Ücretleri

Romanya’da İngilizce dilinde eğitim imkânı sunan veterinerlik fakültelerinin yıllık ücreti 4,500 – 6,000 EUR arasındadır.

Romanya'da Veterinerlik Eğitimi Veren Üniversiteler

Romanya'da veterinerlik okumak için adayların sınavsız kabul almak için başvuru yapabileceği dört üniversite vardır.

Romanya'da Veterinerlik Okumak İçin Kabul Şartları

Romanya veterinerlik fakülteleri uluslararası öğrencileri kabul ederlerken herhangi bir giriş sınavı uygulamazlar. Aday öğrencinin lise fen alanındaki ders notlarının yüksek olması ve iyi derecede İngilizceye sahip olması kabullerde yeterlidir. İngilizce dil seviyesi yeterli olmayan ve fen alanında destek derslerine ihtiyaç duyanlar bir veya iki dönemlik İngilizce+veterinerlik hazırlık eğitimi alırlar. Romanya’da veterinerlik okumak için genelde gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Lise Diplomasının noter onaylı ve apostilli sureti

  • Lise Transkripti/ Not Çizelgesi noter onaylı ve apostilli sureti

  • Pasaport Kopyası

  • Sağlık Belgesi

  • İngilizce Dil Yeterlilik Belgesi

  • Biyometrik Fotoğraf (4 ad)

  • Motivasyon Mektubu

  • Avrupa Formatında CV

  • Ders Dışı Aktiviteler ve Sertifikaları (varsa)

Romanya'da Veterinerlik Eğitimi Danışmanlığı

Romanya'da veterinerlik okumak için profesyonellerden destek alarak planlama yapmak ve başvuru sürecini başlatmak isteyen adaylar iletişim kanallarından birini tercih ederek bize ulaşabilirler.

►05368372934 (WhatsApp)

Akademik Destek & Rehberlik Ücreti

Romanya'da veterinerlik okumak isteyen adaylar ikiye ayrılır. Dolayısı ile onlara sunulan akademik destek & rehberlik servisleri ücreti de farklıdır.

1. Kabul Şartlarını Sağlayarak Birinci Sınıftan Başlayacaklar

Bu adaylara sunulan akademik destek ve Romanya'ya varış sonrası yerelde rehberlik hizmetlerinin ücreti 2,500-3,500 EUR.

2. İngilizce Hazırlık Sonrası Birinci Sınıftan Başlayacaklar

İngilizce ve bölüm hazırlık eğitimini 🌟Smartversity PREMED Pathway programında tamamlayarak Romanya'da veterinerlik eğitimine birinci sınıftan başlayacaklara sunulan akademik destek ve Romanya'ya varış sonrası rehberlik hizmetlerinin ücreti 2,000 EUR.

STUDY SMART. 🕺LIVE WISE.❤️GO WITH SOPHIA ACADEMY.

 

bottom of page