top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

"Önce, Danışmanı İnşa Ederiz."

Sophia Academy kurumunda danışmanlık yapan ve BAIE yönetiminde de görevler üstlenen Kubilay Zer Göktürk ile söyleştik. Sophia Academy’nin kurucu üyesi olduğu ve çatısı altında bulunmaktan gurur duyduğu BAIE’yi daha iyi tanımanız dileğiyle…

BAIE hakkında kısaca bahsedebilir misiniz?

The Bulgarian Association for International Education-BAIE, Orta ve Doğu Avrupa’nın iyi üniversiteleri ile alakalı akademik danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sunan bir Avrupa Birliği kuruluşudur. Sunduğu destek hizmetlerinde öğrenci merkezli hareket eden, ana ofisleri Edirne, Budapeşte, Hradec Kralove ve Sofya’da bulunan BAIE’nin vizyonu yurtdışı eğitimde görünmez şeyleri görme sanatıdır. Bu sanatın en önemli objesi olan gençlerin hayatlarına dokunmak da en önemli hedefidir. BAIE bu hedefe yürürken başarısızlığı bir ihtimal olarak görmüyor çünkü başarısızlığın önündeki üç engel olan istememeyi, denememeyi, yanlış rehberi peşinen ortadan kaldırmıştır.

BAIE’nin çalıştığı (tek yetkilisi veya resmi temsilcisi olduğu) üniversiteler ülkelerinde akredite olup YÖK tarafından tanınmaktadır. BAIE’nin yerleştirme yaptığı üniversite mezunlarının diplomaları uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu üniversitelerin CWTS Leiden Ranking, Qs World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking sıralamalarında yer almalarına ayrıca dikkat edilir.

Sizce, adaylar ve veliler neden BAIE üyesi firma danışmanlarını tercih etmelidirler?

Meselenin özünü ortaya koyan, kısa ama çok şey anlatan bir cümle ile cevap vereyim mi? Çünkü, BAIE önce danışmanı inşa eder.

Sizce, kim iyi bir eğitim danışmanı adayıdır?

Yıllar önce bir seminerde bir anda aklıma gelen cümle ile cevap vereyim. Yurtdışı eğitim danışmanlığı, yaşadığı işi yapanların ve rol model olabileceklerin mesleğidir.

Peki, inşa ettiğiniz danışmanda ne tür özellikler gözümüze çarpmalıdır?

BAIE tarafından akredite edilen her danışman gerçek rolünün oluşturmuş olduğu katma değer ile ölçüldüğünü bilir. Doğru bakış açısına sahiptir ve adaylar için zor olanı kolaylaştırır.

Doğru enstrümanlar kullanarak mükemmel analizler yapar ve adayların ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunar. Aşk ve şevkle çalışırken dürüstlükten asla taviz vermez. Tutamayacağı sözleri veremez danışmanlarımız ve cevabını bilmedikleri soruları araştırırlar.

Sektördeki gelişmeleri takip ederler ve bulundukları her ortamda duruşları ile fark yaratırlar. Ve meslekten bağımsız olarak hayatları boyunca akıllarında tutmalarını istediğimiz en önemli kuralımız kimseyi yüceltme, kimseyi küçümseme. Sadece hakkıyla muamele et.

Excellency obliges ile kast ettiğiniz nedir?

Mükemmelliyetçi bir tarafımız var:) İşimize hakim ve tecrübe sahibi olmamız bir yana işimizi aşkla yaparız. Bu iki özelliğimizi en iyi özetleyen-yani iş ahlakımız ve profesyonelliğimiz sizi bizimle çalışmaya ikna edecektir- yabancı kelimelerin bu ikisi olduğuna kanaat getirdik ve onları yazdık.

Üye firma seçiminde ve akredite sürecinde neden bu kadar titizsiniz?

Çünkü biz üye firmaların sadece vaat etmelerini, hayal satmalarını istemiyoruz. Biz, üye firmaların adaylar ile alakalı gerçekçi verileri esas alarak danışmanlık hizmeti sunmalarını istiyoruz. Üye bir firma aracılığı ile sunulan danışmanlık hizmetlerinin tümü BAIE güvencesindedir. Dolayısı ile üyeler en kısa anlatımla şu kurallara riayet etmekle yükümlüdürler.

a. Ulusal kural ve düzenlemelere uyarlar.

b. Gerekli olan tüm lisans, akreditasyon ve tescillere sahiptirler.

c. Uygulanmakta olan tüm ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri yerine getirirler.

d. Çalışma ortamları profesyonel ve güvenlidir.

e. Öğrencinin asıl ilgi alanının dışına çıkılmadan tarafsız ve etik bilgi sunarlar.

f. Öğrencilerin kayıt işlemleri bittikten sonra da kendilerine rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti sunmaya devam ederler.

g. Finansal olarak sorumluluk sahibidirler ve hizmetin çerçevesinin ne olduğunun taraflar tarafından kesin olarak doğru anlaşılmasını sağlamak için yeterince açık ve şeffaftırlar.

h. Derneğe broşür ve web sayfalarını düzenli olarak inceleme izni verirler ve asla yanıltıcı bilgi paylaşmazlar.

Derneğin yurtdışı eğitim rehberliği ile alakalı Ahlak & Standartlar Nizamnamesi mevcut. İçeriği nedir?

Sorunuza dair bilgileri sizinle paylaşıyorum. Röportajı yayınlamadan önce eklersiniz.

Genel İlkeler

Eğitim rehberliği hususunda hizmet veren ve kendini geliştirmek isteyen her rehber:

♦Rehberliğini yapmış olduğu her öğrenci ve öğrenci adayına, onunla ilgili olarak üstlenmiş olduğu her türlü görev için düzenli, dengeli ve detaylı bilgiler sunmak ve bunun ışığında da görevin sonuçlanmasına dair fikir ve önerilerini beyan etmek zorundadır.

♦Yüksek ahlak standartlarına sahip olmak ve bu durumu devam ettirmek zorundadır.

♦Fikir alışverişi ve özgürlüğüne önem vermek, öğrenci ile ilgili durumları çalışma arkadaşları ile istişarede bulunarak, öğrenci ile alakalı olan her konu ve durumu öncelikli işi olarak algılamak ve yapmak zorundadır.

♦Eğitim rehberliği kalitesini nasıl daha yükseltebilirim sorusuyla alakalı araştırma ve geliştirme çabaları içinde olmak zorundadır.

♦İcra etmiş olduğu her işin yükümlülüğünü taşıdığını ve topluma karşı da sorumlu olduğunu bilmek zorundadır.

Değerler

●İş namusunu ve şahsi dürüstlüğü korumak, akademik ortamda ve yaşadığı toplumda örnek bir kişilik sergilemek, öğrencinin haklarını savunmak

●Her detaya önem vererek öğrenciyi dikkatlice dinlemek ve bunun sonucunda da öğrencinin ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek

●Her zaman profesyonel yardım sağlama girişimi ve gayretinde bulunmak.

Kaide & Uygulamalar

Profesyonel rehberlik & aracılık hizmeti verirken rehberler:

●Yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmadıkları konular hakkında risk alamaz ve taahhütte bulunamazlar. Firmasında yapmış olduğu istişareler sonucunda da hala bir çözüm sunamıyorsa, öğrenciyi kaybetme riskini göze alarak doğruyu söylemek zorundadır.

●Üstlenmiş oldukları danışmanlık hizmetlerinin içeriğini, sınırlarını, hizmet süresini ve tabiatını, sorumlulukların tahsisinin ve ödeme esaslarının nasıl yapılacağını müşterisine yazılı ve açık bir şekilde bildirmek zorundadır.

●Sunmuş olduğu danışmanlık hizmetlerine dair görüşmeleri ve sözleşmeleri yaparken, ahlak ve fazileti asla elden bırakmamalıdır.

Sözleşmedeki Maddeler Yerine Getirilirken

●Öğrencinin şahsen herkesçe bilinmesi gerektiğine inandığı bilgi ve malumatı kendisi kamuoyuna açıklamadan önce, öğrenciye dair her bilgiyi gizlilik içinde tutması gerektiğini bilerek,

●Hizmete dair her türlü ürün, program ve önerileri öğrenci ile zamanında konuşup anlatarak,

●Dikkatli bir planlama ile süreci sürekli analiz ederek ve etkili kontroller yaparak,

●Sunmuş olduğu rehberlik hizmetine dair %100 sorumluluk alarak,

●Rehberlik hizmet süresi sözleşmeye göre sona erse bile profesyonel yaklaşım ve hizmetini tekrar sunarak,

●Taahhüt edilen tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi süresince öngörülemeyen, değişiklikler söz konusu olduğunda öğrenci ile her detayı net bir şekilde konuşarak

öğrencinin durumunu güvence altına almak zorundadır.

Sunulan Hizmetler Boyunca Rehberler

●Profesyonel bütünlük ve dürüstlüğünden taviz vermesini gerektirecek her türlü davranış ve ortamlardan kaçınır.

●Tüm öneri ve görüşlerini güvenilir kaynaklardan elde ettiği verilere dayandırarak sunar.

●Rehberlik yaptığı kişinin yasal ve profesyonel haklarını her zaman gözetir.

●Rehberlik çalışmaları hakkında konuşma ve tanıtım yapar iken eğitim rehberliği mesleğine uygun ve gerçekleri temel alarak tanıtım yapar.

●Kendisine ait olmayan bir bilgi, çalışma veya araştırmayı kullanırken veya bahsederken, eser sahibine atıfta bulunur ve belirtir.

Hizmet Kalitesi Garantisi

BAIE sertifikalı her kişi ve her üye firma üstlenmiş olduğu eğitim rehberliği hizmeti süresince:

●Gerekli profesyonel tecrübeyi

●Bilgi birikimine istinaden bağımsız kararlar alabilmeyi ve tavsiyelerde bulunabilmeyi

●Rehberlik sürecinin gidişatını öngörebilmeyi

●Proje planlayabilme ve yönetebilmeyi

●Verileri analiz edebilmeyi

●Değişik eğitim programları oluşturup başarıyla sunabilmeyi

●Mükemmel derecede yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeyi garanti eder.

Ahlaki Değerler

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği eğitim rehberliği mesleğinin kalitesini yükseltirken ve üyeleri için yüksek etik ve ahlaki standartlar şartı koşarken aynı zamanda bilgi ve becerilerini de geliştirmeye teşvik eder. Bir BAIE üyesi toplumun amaçlarına göre hareket eder ve BAIE Ahlak & Standartlar Nizamnamesi’ne tabi olduğunu ve bağımsız hareket edemeyeceğini her zaman bilir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page