top of page
  • Yazarın fotoğrafıExcellency Obliges. Sophia Academy

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde Veterinerlik Okumak

Estonya’da Veterinerlik Eğitimi ve Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde Veterinerlik Okumak. Yurtdışında veterinerlik okumak için araştırmalar yapanlara yurt dışında veterinerlik eğitimi alma şansı sunan üniversitelerden biri de Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi’dir. Özellikle Avrupa’da veterinerlik eğitimi almak için doğru ülkelerden biri olan Estonya’da veterinerlik eğitimi almak uluslararası akredite bir yurtdışı veterinerlik eğitimi programından mezun olmak demektir.

Estonya’da veterinerlik okumak için Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesini seçenler, Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi YÖK tanınan üniversiteler listesinde olduğundan, diplomalarına YÖK denkliği de alabilirler. Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Estonya'daki akademik ve araştırma faaliyetlerindeki öncelikleri, İnsanın varlığı için gerekli olan doğal kaynakların sürdürülebilir gelişiminin yanı sıra mirasın ve habitatın korunmasını sağlamaktır. QS Dünya Üniversite Sıralamasına (2019) göre, Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, tarım ve ormancılık alanında dünyanın en iyi 50 üniversitesinden biridir ve 48. sıradadır. Üniversite aynı zamanda en çok alıntı yapılan ilk % 1'lik araştırma yapanlar dilimine aittir. Bitki fizyolojisi profesörü Ülo Niinemets, toplamda en çok alıntı yapılan Estonyalı araştırmacıdır.

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Enstitüsü 7 bölümden oluşmaktadır. Hayvan besleme, su ürünleri dahil hayvansal üretim, hayvan genetiği ve ıslahı, üreme biyolojisi, biyoteknoloji, gıda hijyeni, gıda teknolojisi, hayvan bilimi ve veterinerlik ve diğer birçok konu alanında üst düzey modern öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Üniversite bünyesinde ayrıca yeni nesil veteriner hekimler yetiştirerek çalışmalara katılan bir Hayvan Kliniği bulunmaktadır.

Estonya’da veterinerlik eğitim süresi ne kadardır?

Estonya’da veterinerlik eğitimi sunan tek üniversite olan Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi veterinerlik eğitimi süresi 6 yıldır. Mezunlar yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar.

Estonya’da veterinerlik eğitim ücreti ne kadardır?

Yurtdışında veterinerlik ücretleri 3,200-12,300 Euro arasında değişirken Estonya’da veterinerlik eğitim ücreti yıllık 9,000 Euro. Estonya’da veterinerlik fiyatlarının Batı Avrupa ülkelerine göre makul oluşu her sene yurtdışında veterinerlik okumak isteyen ve bunun için de Avrupa’da veterinerlik eğitimi sunan Estonya Veterinerlik Üniversitesini seçen yabancıların sayısı artmaktadır. Harika bir kampüse sahip olan Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi Estonya’nın üniversite başkenti olan Tartu’da bulunur. Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi klasik üniversite kampüsleriyle gerçekten övünebilecek tek üniversitedir. Eğitim verilen ve araştırma yapılan binalar dahil tüm binalar kampüs ile entegredir, birbirine bağlıdır ve bir kurumdan diğerine yalnızca 5-10 dakikalık bir yolculuk yapılır. Kampüste ayrıca öğrenci yurtları ve modern bir spor binası bulunmaktadır. Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, EQAR (European Quality Assurance Register of Higher Education) tam üyesi olan Estonya Yükseköğrenim Kalite Ajansı tarafından kurumsal akreditasyona sahiptir.

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi Veterinerlik Programı ve Ücreti

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Baltık ülkelerinde veteriner hekimliği alanında tam 6 yıllık eğitim veren tek üniversitedir. Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Enstitüsü Veteriner Hekimliği müfredatı, veteriner hekimliği ve insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkiler konusunda kapsamlı bir eğitim vermektedir. 2013/2014 tarihinden itibaren veteriner hekimliği müfredatı İngilizce olarak da mevcuttur. Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, veteriner hekimliği alanında altı yıllık tam zamanlı eğitimi EAEVE (Avrupa Veterinerlik Eğitimi Kuruluşları Birliği) tarafından akredite edilmiştir. Tüm veteriner hekimler için hayati önem taşıyan uygulamalı eğitim, üniversite kampüsünde elverişli bir konumda bulunan Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi Hayvan Kliniğinde gerçekleştirilmektedir. Mezunlar veteriner hekim yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar. Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi veterinerlik eğitimi yıllık ücreti 9,000 Euro.

Estonyada veterinerlik okuyabilmek için Türkiyede yapılan üniversite sınavında kazanmış olmak şartı aranır! Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi veterinerlik eğitimi üç döneme ayrılabilir: İlk yıllarda öğrenciler veteriner hekimliğin temellerini, hayvanların anatomisini ve işlevlerini ve hayvancılığın temellerini öğrenirler. Biyoloji, zooloji, botanik, genetik ve hücre biyolojisinin çeşitli dalları ile kimya, biyofizik, mikrobiyoloji, viroloji ve parazitoloji, veterinerlik çalışmalarının temeli olarak kabul edilebilir. İkinci sınıfın bahar döneminde öğrencilere hayvanlarda hastalıklar öğretilir, veterinerlik çalışmalarının ikinci dönemine giriş oluşturan patolojik anatomi ve fizyoloji konularını alırlar. Klinik öncesi çalışmalar, öğrenciye hastalıklı hayvanın organizmasında devam eden süreçler hakkında bir fikir vermesinin yanı sıra, hastalık tespitinde temel beceriler sağlar. İkinci aşamada insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkilere odaklanılır ve halk sağlığı konularına giriş yapılır. Üçüncü aşamada veya klinik çalışmalarda öğretim görevlileri, öğrencilere, farklı hayvan türlerinin (kuşlar ve balıklar dahil) en yaygın hastalıkları hakkında, bunların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda empati kurarak derin bilgiler aktarır. Uygulamalı eğitim, Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nin hayvan kliniğinde verilmektedir. Öğrenciler ayrıca veteriner halk sağlığı, veterinerlik mevzuatı ve devlet veterinerliği hakkında kapsamlı bilgi sahibi olurlar.

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi Hazırlık Programı

Yurtdışında veterinerlik eğitimi almak isteyen adaylar Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi veterinerlik bölümünde karar kıldıklarında ve hazırlık eğitimine ihtiyaç duyduklarında uluslararası geçerli ve USA akrediteli Smartversity International Pathways Pre-Med programından istifade edebilirler. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Estonya'da veterinerlik eğitimine kabullerine garanti gözüyle bakabilir ve ona göre planlamalarını yapabilirler. Smartversity Kampüsünde girilen sınavlar neticesinde Estonya’da veterinerlik okumak için kabul edilen adayın Estonya vize süreci, transfer, yerleştirme dahil Estonya’daki tüm destek hizmetleri yerinde Smartversity Estonya ekibi tarafından sunulmaktadır.

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesinde Tarım-Gıda, Peyzaj Mimarlığı Alanlarında Yüksek Lisans Yapmak

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi uluslararası kabul gören ve makul ücretlere 2 adet kaliteli yüksek lisans programı sunmaktadır. Bu yüksek lisans programlarından kabul alabilmek için iyi derecede İngilizceye sahip olmak ve mülakatta başarılı olmak gerekir.

Tarım-Gıda İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tarım-Gıda İşletme Yönetimi, tarım ve gıda pazarını anlamak ve tarım ve gıda endüstrisi işletmelerini yönetmek için entegre teorik bilgi ve pratik beceriler sunan entegre bir yüksek lisans programıdır. Program, üç Baltık üniversitesinin ortak bir çalışma programıdır. Programın yıllık eğitim ücreti 3,000 Euro.

Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi

Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi

Vytautas Magnus Universitesi Ziraat Akademisi Tarım-gıda işletmeciliği yüksek lisansı yapmak; Baltık Devletleri'ndeki en başarılı tarım ve gıda işletmeleri ve kuruluşlarının liderlerinin görüşleri ile aşina olmanızı sağlayacak;

Baltık bölgesinin tamamında ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde performans gösterme yetkinlikleri elde etmenize olanak sunacak; Baltık Devletleri'ndeki tarım ve gıda işletmelerinin mevcut ve gelecekteki liderleriyle ağ kurmanızı sağlayacak; Üç Baltık Devletinin kültürel ve ticari çeşitliliğini deneyimleme fırsatı sunacaktır. Tarım-Gıda İşletmeciliği Yönetimi yüksek lisans programının süresi 2 yıldır. Yıllık eğitim ücreti 3,000 Euro. Eğtimini ilk dönemi Estonya’da, ikinci dönemi Litvanya’da, üçüncü dönemi ise Letonya’da olacaktır. Dördüncü dönem mezuniyet tezi hazırlanır.

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı

Peyzaj Mimarlığı, planlama, tasarım ve yönetim faaliyetleri yoluyla peyzaja müdahaleye odaklanan bir disiplindir. Ayrıca, bu faaliyetlerin temelini oluşturan bilime ve tekliflerin uygulanmasına da odaklanmaktadır. Çeşitli şekillerde tanımlanan ancak genel olarak dış mekanlar, ortamlar ve yerler ile insanlar ile bu mekanlar, ortamlar ve yerler arasındaki hem etkinlikler hem de algılar arasındaki ilişkiler olarak anlaşılan peyzaj kavramı etrafında birleşmiştir.

Peyzaj Mimarlığı, hem kentsel hem de kırsal her türlü peyzajla ve en küçük açık alandan bölgeye kadar tüm ölçeklerde ilgilenir. Müfredat, Estonya'da öğrenim için uygun özel yönlere sahip olanlar da dahil olmak üzere hem pratik hem de teorik alanları kapsayan bir dizi daha özel konuya ilişkin derinlemesine çalışmalarla lisans düzeyinde beklenen başarı düzeyini temel alır. Programın süresi 2 yıldır ve yıllık ücreti 2,780 Euro.

Estonya: Doğu ve Batı'nın buluşma noktası

1991'de cumhuriyetin yeniden kurulmasından bu yana Estonya, çok iyi gelişmiş bir eğitim sistemi ve yüksek teknoloji seviyesi ile Kuzey Avrupa'da öncü bir ülke olarak tanındı. Sadece 1,3 milyonluk nüfusuyla 20 yıllık bağımsızlığı boyunca hızlı değişimler geçiren ülke, Avrupa Birliği, NATO ve OECD üyesi bir ülke haline geldi. Parlamenter bir cumhuriyet olarak, İnsani Gelişme Endeksi "Çok yüksek" ve yüksek düzeyde basın özgürlüğü, ekonomik özgürlük ve siyasi özgürlük ile gelişmiş bir ülke olarak bilinir.

Tartu: iyi düşüncelerin şehri

Tartu, yaklaşık 100.000 nüfusu ile Estonya'nın en büyük ikinci şehridir. 11 yüksek öğretim tesisine ev sahipliği yaptığı için ulusal olarak "üniversiteler şehri" olarak bilinir. Tartu'daki üst düzey yüksek eğitim gelenekleri, yaklaşık 400 yıl önce İsveç zamanına kadar uzanıyor. Tartu'da yerleşim 5. yüzyıla kadar uzanıyor, bu daha sonra bir kale haline geldi ve daha sonra 19. yüzyılda şehir Tartu Ruhu'nun evi ve Ulusal Uyanış Dönemi boyunca entelektüellerin buluşma noktası olarak tanındı. Bugün Tartu, kasabada yaşayan 23.000'den fazla öğrencisiyle ülkenin büyük bir kültürel ve entelektüel merkezidir. Akademik ve romantik atmosfer, düşük yaşam maliyeti ve genç nüfus, Tartu'yu Kuzey Avrupa'da öğrencilik yıllarını geçirmek için en iyi yerlerden biri yapıyor.

bottom of page